Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin

2004.03.02 - Standard & Poor's

Rating Miasta Szczecina utrzymany na poziomie BBB w oparciu o reformę finansów samorządów terytorialnych

FRANKFURT (Standard & Poor's) - Badanie, marzec 2004.

 

Analitycy:
Christian Esters, CFA, Frankfurt (49) 69-339-99-242
Kersti Talving, Sztokcholm (46) 8-440-59-35

 

Agencja Standard & Poor's poinformowała, iż utrzymała długoterminowy rating na poziomie BBB dla emitenta kredytów Miasta Szczecina. Perspektywa ratingu jest stabilna.

"Utrzymanie oceny jest wynikiem uchwalonej w roku 2003 ustawy dotyczącej finansów samorządów terytorialnych, której zapisy zmniejszają zależność Miasta od transferów z budżetu państwa i wprowadzają wyrównanie składników w oparciu o określone formuły", powiedział analityk Standard & Poor's - Christian Esters. "Mimo, iż oczekuje się że całkowite skutki tego rozwiązania będą dla Szczecina w 2004 r. neutralne, nowy system dochodów ma wpływ na zwiększenie przejrzystości finansów samorządu terytorialnego".

Ocena odzwierciedla profil gospodarczy Miasta, którego przewagą są dobre połączenia transportowe z Europą Zachodnią. Ponadto, wykonanie budżetu Szczecina, mimo wpływu reformy administracyjnej zapoczątkowanej w 1999 r. oraz powolnego wzrostu gospodarczego, zostało uchronione przed znacznym pogorszeniem dzięki rozważnemu zarządzaniu budżetem Miasta.

Pozytywny wpływ na ocenę ma wciąż utrzymywane na niskim poziomie zadłużenie w wysokości 30% dochodów operacyjnych w roku 2003, jak i rozważne, prowadzone na wysokim poziomie i przejrzyste zarządzanie finansami.

Czynnikiem ograniczającym ocenę ratingową jest mała elastyczność w zakresie wzrostu dochodów, co wynika z faktu ustalania stawek podatków przez rząd centarlny. Ograniczający wpływ na ocenę mają także problemy lokalnego sektora morskiego, wynikające z bankructwa w 2002 r. Stoczni Szczecińskiej - największego pracodawcy w mieście i jednej z największych stoczni na świecie, co wpłynęło na spadek udziałów Miasta w podatku dochodowym.

"Standard & Poor's spodziewa się, iż Szczecin będzie w dalszym ciągu rozważnie zarządzał finansami", stwierdził pan Esters. "Zadłużenie Szczecina mogło by wzrosnąć w celu sfinansowania wydatków inwestycyjnych, ale oczekuje się, iż pozostanie na poziomie niższym niż w innych miastach Polski ocenianych przez Standard & Poor's."

Frankfurt - (Standard & Poor's) 2 marca 2004.

- Oryginalny tekst komunikatu w języku angielskim (PDF 98 kB)

Pełne informacje na temat ratingu są dostępne dla prenumerujących RatingsDirect, Standard & Poor's Web-based credit analysis system, na stronie www.ratingsdirect.com. Bądź telefonicznie: Standard & Poor's Ratings Desks: London (44) 20-7847-7400; Paris (33) 1-4420-6705; Frankfurt (49) 69-33-999-223; or Stockholm (46) 8-440-5916. Przedstawiciele mediów mogą kontaktować się z Press Office Hotline on (44) 20-7826-3605 lub media_europe@standardandpoors.com

 

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2009/05/12, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Aleksandra Gałgańska, dnia: 2018/02/02 12:27:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Gałgańska 2018/02/02 12:27:30 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2009/05/12 12:22:57 nowa pozycja