Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79327092

Aktualna strona: 10351

Wydrukowano: 1085

Oceny Finansów Miasta Szczecina w 2002 roku

Uchwała Nr LXVIII/129/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 roku


UCHWAŁA NR LXVIII/129/2003

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 8 kwietnia 2003 r.

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Prezydenta Miasta Szczecina z wykonania budżetu za 2002 r.

Na podstawie art. 13 pkt 5, 6 i 7 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Mieczysław Kuś - Przewodniczący
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. Piotr Szycko - Członek

pozytywnie

opiniuje sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecina z wykonania budżetu za 2002 r., zawierające również dane dotyczące wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo i wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin