Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79327094

Aktualna strona: 10352

Wydrukowano: 1085

Oceny Finansów Miasta Szczecina w 2002 roku

Uchwła Nr CIII/311/2002 z dnia 4 września 2002 roku


UCHWAŁA NR CIII/311/2002

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 4 września 2002 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Miasta Szczecina informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2002 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4, w związku z art. 19 ust. 2, ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, póz. 577 i Nr 154, póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, póz. 984) po rozpatrzeniu informacji Zarządu Miasta Szczecina o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2002 roku, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Krystyna Goździk - Przewodnicząca
  2. Urszula Głód - van de Sanden - Członek
  3. Piotr Szycko -Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożoną informację Zarządu Miasta Szczecina o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2002 roku.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin