Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77405143

Aktualna strona: 11975

Wydrukowano: 1339

Oceny Finansów Miasta Szczecina w 2001 roku

Uchwała Nr CXXV/340/2001 z dnia 24 września 2001 roku


UCHWAŁA NR CXXV/340/2001

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 24 września 2001 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Zarząd Miasta Szczecina.

Na podstawie art. 13 pkt 4, w związku z art. 19 ust. 2, ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577), po rozpatrzeniu wniosku o możliwości spłaty pożyczki przez Zarząd Miasta Szczecina:

§1

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  • Krystyna Goździk - Przewodnicząca
  • Urszula Głód - van de Sanden - Członek
  • Piotr Szycko - Członek

pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek o możliwości spłaty pożyczki przez Zarząd Miasta Szczecina.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego przysługuje prawo odwołania się do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin