Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77242817

Aktualna strona: 11950

Wydrukowano: 1339

Oceny Finansów Miasta Szczecina w 2001 roku

Uchwała nr CV/287/2001 z dnia 3 września 2001 roku


 

UCHWAŁA NR CV/287/2001

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 3 września 2001 r.

w sprawie zaopiniowania informacji Zarządu Miasta Szczecina o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2001 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4, w związku z art. 19 ust. 2, ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577), po rozpatrzeniu informacji Zarządu Miasta Szczecina o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2001 roku, postanawia się:

§1

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  • Krystyna Goździk - Przewodnicząca
  • Urszula Głód - van de Sanden - Członek
  • Piotr Szycko - Członek

pozytywnie opiniuje przedłożoną informację Zarządu Miasta Szczecina o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2001 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego przysługuje prawo odwołania się do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin