Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2022 r.

Zarządzenie Tytuł
623/22 zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczeń podatku akcyzowego Gminy Miasto Szczecin
622/22 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2023 rok
621/22 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
620/22 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, wobec których czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Prezydent Miasta Szczecin
619/22 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
618/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
617/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
616/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
615/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
614/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy Al. Wojska Polskiego 95, dz. nr 126/2, obr. 10213
613/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ul. Hangarowej, działki nr: 6/61, 6/62, 6/63 i 6/60, obr. 4044
612/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, połozonej w Szczecinie przy ul. Niklowej 11, oznaczonej jako działka gruntu nr 23/3 z obrębu ewidencyjnego 4112 wraz ze sprzedażą budynków.
611/22 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie
610/22 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości
609/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
608/22 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin
608/22 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystamie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin
607/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
606/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
605/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
604/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
603/22 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
602/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
601/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
600/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
599/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
598/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
597/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
596/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
595/22 w sprawie powołania Komisji ds. wyboru Rodziny do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przyznanego w ramach Programu mieszkaniowego pn.: "Dom Dużej Rodziny"
594/22 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie
593/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanych położonych w Szczecinie przy ul. Bałtyckkiej 27, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 64/4, 64/2, 72/2 i 72/3 z obrębu 4095 oraz działka nr 55/4 z obrębu 4098
592/22 w sprawie procedury prowadzenia ewidencji gminnego zasobu nieruchomości i zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
591/22 w sprawie powołania Rady Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
590/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
589/22 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
588/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
587/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
586/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
585/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. projektu pn. "Akademia Kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół"
584/22 w sprawie nieodplatnego przekazania składnika majątkowego Urzędu Miasta Szczecin
583/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
582/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
581/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej ds. likwidacji rzeczowych składników majątku ruchomego Urzędu Miasta Szczecin
580/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w rejonie ul. Sanatoryjnej, działka nr 41/5, obr. 4168
579/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
577/22 w sparwie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
576/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
575/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
574/22 sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
573/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
572/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
571/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
570/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
569/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
568/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
567/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
566/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
565/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
564/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
563/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
562/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
561/22 w sprawie powołania
560/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
559/22 w sprawie zasad udostępniania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin na potrzeby infrastruktury technicznej
558/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 9 położonego przy ul. Arkońskiej 43 w Szczecinie
557/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
556/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
555/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomoscigruntowej, oznaczonej numerem działki 52/9 oraz nieruchomosci gruntowej, skladajacej się z działek gruntu nr nr: 52/10 i 49/6 z obrębu ewidencyjnego 4009, połozonych w Szczecinie, w rejonie ul. Azaliowej.
554/22 w sprawie powolania Komisji Przetarfowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomosci gruntowej, skladającej sie z działek gruntu nr nr: 51/4 i 52/3 oraz nieruchomosci gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 51/4 i 52/3 oraz nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 51/5, 49/4 i 52/4 z obrębu ewidencyjnego 4009, położonych w Szczecinie, w rejonie ul. Azaliowej.
553/22 w sprawie powołania Komisjii Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 52/8 z obrębu ewidencyjnego 4009, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Azaliowej.
552/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
551/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
550/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
549/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
548/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
547/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
546/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
545/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
544/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
543/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
542/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
541/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
540/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
539/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
538/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
537/22 w sprawie nieodpłanego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
536/22 w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2022
535/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
534/22 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
533/22 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin
532/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majatkowych Urzędu Miasta Szczecin
531/22 w sprawie nieodpłanego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
530/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
529/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły Konkursowej honorowego tytułu "Mecenas Osób Niepełnosprawnych"
528/22 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin
527/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
526/22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
525/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
524/22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
523/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
522/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
521/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
520/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
519/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
518/22 w sprawie głosowania na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023
517/22 zmieniające regulamin pracy w Urzędzie Miasta Szczecin
516/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Urzędu Miasta Szczecin
515/22 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
514/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
513/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
512/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
511/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
510/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
509/22 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Urzędzie Miasta Szczecin
508/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Gminy Miasto Szczecin
507/22 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej przy Al. Wojska Polskiego 95, działka nr 126/2, obr. 1021
506/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2019-2023
505/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
504/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działka nr 67/4, obr. 4014
503/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, działki nr: 67/5, 67/2, obr. 4014
502/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Szczecinie, działki nr: 67/8, 67/2, obr. 4014
501/22 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin
500/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
499/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu mn zbycie nieruchomości przy ul. Pokoju, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 15/39, 15/44, 15/46 i 15/50 z obrębu 3091
498/22 w sprawie ustalenia na 2023 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
497/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ulicy Rymarskiej 126, oznaczonej jako działka nr 15/5 z obrębu ewidencyjnego 4183
496/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Pozdawilskiej, oznaczonej jako działka nr 34/92 z obrębu ewidencyjnego nr 3083
495/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
494/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Gminy Miasto Szczecin
493/22 Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 20
492/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
491/22 w sprawie określenia wskaźnika procentowego premii regulaminowej w 2022 roku
490/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat zabudowanej nieruchomosci gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Niklowej 11, oznaczonej jako działka gruntu nr 23/3 z obrebu ewidencyjnego 4112 wraz ze sprzedażą budynków
489/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
488/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 10położonego przy ul. Mikołaja Kopernika 13 w Szczecinie.
487/22 w sprawie dodatkowego świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin
486/22 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Szczecin ds. węgla
485/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
484/22 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
483/22 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia tymczasowej siedziby dla Przedszkola Publicznego Nr 54 w Szczecinie do realizacji obowiązku przedszkolnego dla grupy VI "Mrówki"
482/22 w sprawie rozliczeń podatku akcyzowego Gminy Miasto Szczecin
481/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
480/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
479/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
478/22 w sprawie wołania Komisji Przetargowej
477/22 w sprawie cennika korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie
476/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 46 położonego przy ul. Willowej 10 w Szczecinie
475/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 20 położonego przy ul. Władysława Szafera 76 w Szczecinie
474/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 15 położonego przy ul. Stanisława Thugutta 6C w Szczecinie
473/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 1 położonego przy ul. Walerego Wróblewskiego 24 w Szczecinie
472/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego
471/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Szczecinie przy ul. Drewnianej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 46/14, 46/13, obr. 4087
470/22 w sprawie powołania Komisjji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Szczecinie przy ul. ks. kan. M. Bryczkowskiego, działki nr: 46/15, 46/12, obr. 4087
469/22 ZARZĄDZENIE NR 469/22 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 26 października 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania skladnikow majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
468/22 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin
467/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
466/22 w sprawie wyznaczania jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego
465/22 zmieniające zarządzenie w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2022
464/22 w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin
463/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości stanowiących własność powiatu
462/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
461/22 w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części na czas oznaczony do 3 lat, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony
460/22 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, w celu umieszczania reklam, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz szyldów
459/22 w sprawie zasad zarządzania treścią zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Szczecin oraz przeglądów treści publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin
458/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
457/22 w sprawie niodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
456/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Nehringa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/23 z obrębu 3054
455/22 w sprawie zasad gospodarowania garażami stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin i garażami wybudowanymi ze środków własnych ludności
454/22 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami gospodarczymi i budynkami gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat.
453/22 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy lub własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe
452/22 w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
451/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
450/22 w sprawie wyznaczenia tymczasowej siedziby dla Przedszkola Publicznego Nr 54 w Szczecinie do realizacji obowiązku przedszkolnego dla grupy VI "Mrówki"
449/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czwartego przetragu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie w rej. ul. Nad Stołczynką, składającej sie z działek : nr 14/13, nr 43/4 z obr. ewidencyjnego nr 3203
448/22 w sprawie nieodplatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
447/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowe do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznegoj
446/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Duńskiej (dz.141, obr. 3079)
445/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
444/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
443/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
442/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin.
441/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
440/22 w sprawie powołania Komisjii Przetargowej do przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Gryfińskiej, oznaczonej jako działka nr 49 z obrębu ewidencyjnego nr 4048
439/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
438/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
437/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Regatowej/Skipperów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 39/4, 39/5 z obrębu 4159 wraz z udziałem w działce nr 39/6 z obrębu 4159
436/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Regatowej/Skipperów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 39/1, 39/2, 39/3 z obrębu 4159 wraz z udziałem w działce nr 39/6 z obrębu 4159
435/22 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości
434/22 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
433/22 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego
432/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
431/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr U2 położonego przy ul. Mazurskiej 23 w Szczecinie
430/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 10a położonego przy ul. Kaszubskiej 43 w Szczecinie
429/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 4 położonego przy ul. Nad Odrą 56 w Szczecinie
428/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 3a położonego przy ul. Jagiellońskiej 23 w Szczecinie
427/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ul. Potok (dz.3/1, obr.4063)
426/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Stary Szlak 141
425/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
424/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
423/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
422/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
421/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
420A/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
420/22 Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie ustalenia kwoty oraz terminów wypłat stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin w roku szkolnym 2022/2023
419/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
418/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
417/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
416/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
415/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu użytkowego
414/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
413/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Szczecnie w rejonie ul. Hangarowej
412/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
411/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
410/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
409/22 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej
408/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
407/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
406/22 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
405/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin
404/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
403/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
402/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
401/22 w sprawie powołania Kapituły Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową
400/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 6a położonego przy Al. Bohaterów Warszawy 120
399/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w rejonie ul. Sanatoryjnej, 41/11 i 41/13, obr. 4168.
398/22 w sprawie ustalenia wysokości stawki wywoławczej miesięcznej opłaty do przetargu na dzierżawę na okres 12 lat, urządzeń oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych obiektami sportowymi, położonymi przy ulicach: Mieczysława Karłowicza, KazimierzaTwardowskiego i Stanisława Ignacego Witkiewicza w Szczecinie
397/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
396/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
395/22 w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin
394/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 2057 stanowiącej działki numer 64/34, 64/35.
392/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 4014, stanowiącej działkę nr 65/5
391/22 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
390/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
389/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu użytkowego
388/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
387/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr, nr: 51/4 i 52/3 oraz nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 51/5, 49/4 i 52/4 z obrębu 4009.
386/22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
385/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
384/22 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu energii elektrycznej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin
383/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
382/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr U2 położonego przy ul. ks. Hugona Kołłątaja 26 w Szczecinie.
381/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu użytkowego nr U1 położonego przy ul. Ludwika Solskiego 1 w Szczecinie
380/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 10położonego przy ul. Mikołaja Kopernika 13 w Szczecinie.
379/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 1 położonego przy ul. Walerego Wróblewskiego 24 w Szczecinie
378/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 46 położonego przy ul. Willowej 10 w Szczecinie
377/22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
376/22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
375/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
374/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu użytkowego nr U1 położonego przy ul. Władysława Łokietka 11 w Szczecinie
373/22 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
372/22 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych
371/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
370/22 zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin oddanych w użytkowanie wieczyste, wykorzystywanych na cele komercyjne, dla których stawka opłaty rocznej wynosi 3% wartości nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych
369/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie w rej. ulicy Wolframowej, oznaczonej jako dzałka nr 10/8 z obrębu ewidencyjnego nr 4214
368/22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
367/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
366/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
365/22 zmieniające zarządzenie w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2022
364/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
363/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
362/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
361/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
360/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustmego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Nehringa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 7/23 obr. 3054
359/22 w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
358/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
357/22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
356/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
355/22 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora
354/22 w sprawie niedpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
353/22 Zarządzenie nr 353/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lipca 2022 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
352/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
351/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Klonowica - działka nr 30 obręb 2046
350/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Klonowica - działki nr 20/6, 23/18, 23/16 i 21/7 obręb 2046
349/22 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej Integracyjnej
348/22 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
347/22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
346/22 Modernizacja pomieszczeń sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Komuny Paryskiej 20 w Szczecinie
345/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie udziału w nieruchomości położonej w Szczecienie przy ul. Stoisława 2
344/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
343/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Drewnianej, działłki nr: 46/14 i 46/13, obr. 4087
342/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
341/22 w sprawie określenia form i trybu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy, w związku
340/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
339/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
338/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
337/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego
336/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego
335/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
334/22 w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji
333/22 w sprawie ustalenia wysokości stawki wywoławczej do przetargu na dzierżawę na okres 12 lat, zespołu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin,zabudowanych obiektami sportowymi położonymi przy ulicach: Mieczysława Karłowicza,Kazimierza Twardowskiego i Stanisława Ignacego Witkiewicza w Szczecinie
332/22 w sprawie przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Miasta Szczecin
331/22 w sprawie przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Szczecin
330/22 w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia syren alarmowych
329/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
328/22 e sprawie powołania Komisji Przetargowej
327/22 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
326/22 w sprawie utworzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022 - 2025
325/22 w sprawie powoałania Komisji Przetargowej do przeprowadznia trzeciego przetargu ustnego nieogrniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Gryfińskiej, oznaczonej jako działka nr 49 z obrębu ewidencyjnego nr 4048.
324/22 w sprawie procedury sporządzania Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina oraz monitorowania zadań majątkowych
323/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
322/22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
321/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
320/22 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego działających w ramach
319/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Ks. Kan. M.Bryczkowskiego, działki nr: 46/15, 46/12, obr. 4087
318/22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
317/22 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin
316/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
315/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
314/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
313/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Hangarowej (dz. nr 6/61, 6/62, 6/63 i 6/60), obr. 4044
312/22 DZENIE NR 312/22 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
311/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
310/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
309/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w rejonie ul. Duńskiej - działka nr 141 obręb 3071
308/22 uchylające zarządzenie w sprawie utworzenia punktu pomocy pod nazwą Centrum Pomocy „Szczecin - Ukrainie" w Gminie Miasto Szczecin
307/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Prezydenckiej Rady Kultury w kadencji 2018 - 2023
306/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
304/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
303/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
302/22 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
301/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie za rok 2021
300/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury ,,Słowianin” w Szczecinie za rok 2021
299/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Lalek ,,Pleciuga” w Szczecinie za rok 2021
298/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie za rok 2021
297/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szczecińskiej Agencji Artystycznej w  Szczecinie za rok 2021
296/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury ,,Krzemień” w Szczecinie za rok 2021
295/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Willi Lentza w Szczecinie za rok 2021
294/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie za rok 2021
293/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie za rok 2021
292/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury ,,Klub Skolwin” w Szczecinie za rok 2021
291/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Współczesnego w Szczecinie za rok 2021
290/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie za rok 2021
289/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trafostacji Sztuki w Szczecinie za rok 2021
288/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury ,,13 Muz” w Szczecinie za rok 2021
287/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”
286/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
285/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
284/22 w sprawie powolania komisji Przetargowej do przeprowadzemia przetargów na zbycie nieruchomości gruntowych, pol. w Sz-e, w rejonie ul. Azaliowej, działki nr nr: 52/6 i 51/2, 52/9, 52/10 i 49/6 z obr. 4009.
283/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w rejonie ul. Nad Stołczynką - działki nr 14/13 i 43/4 z obrębu 3203
282/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
281/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
280/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr U2 położonego przy ul. ks. Hugona Kołłątaja 26 w Szczecinie.
279/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 3 położonego przy ul. Nowy Świat 9 w Szczecinie.
278/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 17a położonego przy Al. Bohaterów Warszawy 104-oficyna w Szczecinie.
277/22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
276/22 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin
275/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego
274/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego
273/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
272/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
271/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetragowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie w rej. ul. Wolframowej, oznaczonej jako działka nr 10/8 z obrębu ewidencyjnego nr 4214
270/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
269/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
268/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego
267/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego
266/22 uchylające zarządzenie w sprawie przekazania lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Miasto Szczecin w sytuacji kryzysowej związanej z ochroną zdrowia.
265/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Strzałowskiej
264/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie przy ul. Wiosennej 104, oznaczonej jako działka nr 37/10 z obrębu ewidencyjnego nr 4038
263/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
262/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
261/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
260/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Drewnianej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 45/14, 46/13, obr. 4087
259/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
258/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
257/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
256/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie
254/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
253/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 15 położonego przy ul. Stanisława Thugutta 6C w Szczecinie
252/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 20 położonego przy ul. Władyslawa Szafera 76 w Szczecinie
251/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 1 położonego przy ul. Walerego Wróblewskiego 24 w Szczecinie
250/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 46 położonego przy ul. Willowej 10 w Szczecinie
249/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 3a położonego przy ul. Serbskiej 2 w Szczecinie.
248/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 3b położonego przy ul. Serbskiej 2 w Szczecinie.
247/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 3 położonego przy ul. Serbskiej 2 w Szczecinie.
246/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
245/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Szczecinie, w rejonie ul. Azaliowej, oznaczonych numerami działek:52/7 i 52/8 z obrębu ewidencyjnego 4009.
244/22 w sprawie niedpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
243/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
242/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. Smart City Miasta Szczecin
241/22 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
240/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
239/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
238/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”
237/22 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023
236/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydatana stanowisko dyrektora przedszkola, poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.
235/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,
234/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
233/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
232/22 w prawie powołania Komisji Przetargowej
231/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
230/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
229/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Szczecinie przy ul. Ks. Kan.Bryczkowskiego, działki nr: 46/15, 46/12, obr. 4087
228/22 w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin
227/22 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta oraz kolejnych zastępców
226/22 w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin
225/22 w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin
224/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego oraz Zespołu Projektowego ds. przygotowania, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, projektu pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego z parkingiem wielokondygnacyjnym oraz śródmiejską zabudową wielofunkcyjną w Szczecinie”
223/22 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin
222/22 w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. Akademickiego Szczecina
221/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
220/22 zmieniające zarządzenie w sprawie honorowego tytułu "Ambasador Szczecina"
219/22 w sprawie ustalenia stawki opłat za dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
218/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w rejonie ul. Zagonowej, działka nr 13/9, obr. 1073
217/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
216/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
215/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
214/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
213/22 w sprawie powołania zespołów spisowych w celu realizacji harmonogramu inwentaryzacji
212/22 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2022 w Urzędzie Miasta Szczecin
211/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
210/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
209/22 w sprawie powołania Komisji Przetragowej do przeprowadzenia przetragu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejenie ulicy Wolframowej, oznaczonej jako działka nr 10/8 z obrębu ewidencyjnego nr 4214
208/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina”
207/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej ds. likwidacji rzeczowych składników majątku ruchomego Urzędu Miasta
206/22 w sprawie powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Szczecin dla uczniów za wybitne osiągnięcia szkolne
205/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
204/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, placówki
203/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, placówki
202/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
201/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
200/22 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej poł. w Sz-e przy ul. Kolonistów 48 - dz. nr 338/3 z obr.3011.
199/22 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej poł. w Sz-e, w rejonie ul. Dąbskiej, dz. nr 48/25 z obr. 4084.
198/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
197/22 w sprawie określenia wzoru zgody na utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego w lokalu niespełniającym warunków sanitarno-lokalowych i przeciwpożarowych, a także wzoru zgody na odstąpienie od warunków określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
196/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Gminy Miasta Szczecin
195/22 w sprawie powołania Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”
194/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
194/22 zmieniające zarzadzenie w sparwie powołania Komisji Konkursowej
193/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, placówki
192/22 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie
191/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 23 położonego przy ul. Zygmunta Chmielewskiego 18C-oficyna Szczecinie
190/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
189/22 w sprawie ogłoszenia wyniku końcowego wyborów do Miejskiej Rady Seniorów
188/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustmego nieograniczonego na zbycie nieruchomosci położonej przy ul. Klonowica - działki nr 20/6, 23/18, 23/16, 21/7 obręb 2046
187/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
186/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
185/22 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
184/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
183/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
182/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
181/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
180/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
179/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola i zespołu szkół specjalnych.
178/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, placówki
177/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
176/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetaru ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Polickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 41/9 i 34/4 z obrębu 3203
175/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
174/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości przy ul. Nowatorskiej działka nr 16/1obręb 4111
173/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
172/22 w sprawie powołania Komisji ds. wyboru członków Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie oraz trybu pracy Komisji
171/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
170/22 zmieniające zarządzenie w sprawie nadzoru nad działalnością instytucji kultury oraz zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości
169/22 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
168/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci gruntowej poł.w Szczcinie przy ul. Gdańskiej 48, Nabrzeże Bulwar Śląski "S" cz. w granicach Portu Morskiego w Szczecinie dz. nr 28/7 obr. 1084
167/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
166/22 w sparwie
165/22 w sparwie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
164/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
163/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
162/22 w sprawie komisji konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
161/22 w sprawie cennika korzystania z gminnych obiektów sportowych
160/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
159/22 w sprawie udzielenia pomocy związanej z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych osób i rodzin przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi wywołanymi przez Federację Rosyjską na terytorium tego państwa
158/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
157/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
156/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
155/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
154/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
153/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora bursy szkolnej i poradni psychologiczno-pedagogicznej.
152/22 w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin
151/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
150/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
149/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
148/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Nehringa
147/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
146A/22 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
146/22 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
145/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
144/22 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
143/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
142/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
141/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
140/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
139/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
138/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydatana stanowisko dyrektora przedszkola, przedszkola specjalnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej
137/22 uchylające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
136/22 zmieniające zarządzenie w sprawie czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Szczecin oraz zasad pracy w Systemie Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracowników - system eDok
135/22 w sprawie powołania komisji przetargowej
134/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
133/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Władysława Nehringa dz. 8/8, obr. 3054
131/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
130/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
129/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
128/22 w sprawie nieodplatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
127/22 zmieniające zarządzenie w sprawie opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
126A/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
126/22 w sprawie powołania składu osobowego Zespołu do spraw wznoszenia pomników
125/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
124/22 uchylające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
123/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
122/22 w sprawie funkcjonowania Punktu Kontaktowego wsparcia państwa-gospodarza HNS
121/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 2a położonego przy ul. Miejskiej 1 w Szczecinie
120/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
119/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
118/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
117/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
116/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
115/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
114/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
113/22 w sprawie zarządzenia wyborów członków Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie
112/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ulicy Wiosennej 104, oznaczonej jako działka nr 37/10 z obrębu ewidencyjnego nr 4038.
111/22 w sprawie powołaniaisji Konkursowej
111/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
110/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
109/22 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina
109/22 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina
109/22 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina
108/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora placówki
107/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydatana stanowisko dyrektora przedszkola
106/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
105/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
104/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
103/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ośrodka
102/22 w sprawie utworzenia punktu pomocy pod nazwą Centrum Pomocy „Szczecin- Ukrainie" w Gminie Miasto Szczecin
101/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości w rejonie ulic Szeligowskiego i Różyckiego działka nr 2/3 obręb 2095
100/22 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z rzeczami znalezionymi, które stały się własnością Gminy Miasto Szczecin
99/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
98/22 ZARZĄDZENIE NR 98/22 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
97/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
96/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
95/22 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
94/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
93/22 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Szczecin ds. realizacji „Programu wsparcia Szczecin-Ukrainie".
92/22 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
91/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin
90/22 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2022 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecin
89/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
88/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
87/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
85/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
84/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej poł. w Szczecinie w rej. ul. Gryfińskiej, oznaczonej jako dz. nr 49 z obr. 4048
83/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie w rej. ul. Nad Stołczynką składającej się z dz. nr 14/13, nr 43/4 z obr. 3203
82/22 Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie w rejonie ul. Brodzińskiego działka nr 216/5 obręb 2076
81/22 Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie w rejonie ul. Fredry działka nr 216/6 obręb 2076
80/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w Szczecinie w rejonie ul. Aroniowej - działka nr 70 obręb 4090 oraz działka nr 67/8 obręb 4090
79/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
78/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
77/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie, w rej. ul. Balladyny oznaczonej numerem działki 48 z obr. ewidencyjnego 4094
76/22 w sprawie honorowego tytułu "Ambasador Szczecina"
75/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 9 położonego przy ul. Stanisława Dubois 29 w Szczecinie
74/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 10 położonego przy ul. Parkowej 8 w Szczecinie
73/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
72/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
71/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
70/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
69/22 w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu posiłku, średniego miesięcznego kosztu usług oraz opłaty za transport dla uczestników szczecińskich ośrodków wsparcia finansowanych w ramach realizacji zadań własnych Gminy Miasto Szczecin
68/22 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2022 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Gminy Miasto Szczecin
67/22 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych
66/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
65/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta
64/22 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
63/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
62/22 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin
61/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej po w Szczecinei w rej. ul. Balladyny dz. nr 48 obr. 4094
60/22 w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjnego „ARKONKA” prowadzonego przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
59/22 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin.
58/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
57/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin
56/22 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin
55/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Axentowicza - dz. nr 51/4 z obr. 3093
54/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, poł. w Sz-e przy ul. Gryfińskiej 10 - dz. nr 44/8 z obr. 4036.
53/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Sz-e, w rejonie ul. Szosa Polska, składającej się z działek gruntu nr nr: 36/1 i 40/1 z obr. 3203.
52/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
51/22 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
50/22 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym.
49/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości stanowiących własność powiatu
48/22 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów klas VII dwujęzycznych i zorganizowanych w ramach eksperymentu pedagogicznego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin
47/22 w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2022
46/22 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
45/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
44/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
43/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
42/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
41/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
40/22 w sprawie wysokości cen za korzystanie z kąpielisk gminnych prowadzonych przez Zakłąd Usług Komunalnych w Szczecinie
39/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”
38/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
37/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Strzałowskiej - dz. nr: 15/37, 15/38, 15/41 i 15/48, 15/49, 15/51, 15/52, obr. 3091
36/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
35/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
34/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
33/22 zmieniające regulamin pracy w Urzędzie Miasta Szczecin
32/22 w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Szczecina podczas realizacji przedsięwzięć związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, a także w czasie wojny.
31/22 w sprawie czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Szczecin oraz zasad pracy w Systemie Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracowników - system eDok.
30/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
29/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
28/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
27/22 w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin
26/22 w sprawie ustalenia stawki opłat za dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
25/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
24/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
23/22 w sprawie powołania Sądu Konkursowego do „Konkursu realizacyjnego na projekt pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera na terenie Stadionu Miejskiego w Szczecinie”
22/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
21/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
20/22 Zarządzenie w sprawie komisji przetargowej
19/22 ZARZĄDZENIE NR 19 z 13 stycznia 2022 r zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego oragnizowanego przez Gminę Miasto Szczecin
18/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
17/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
16/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
15/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
14/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
13/22 w spawie powołania Komisji Konkursowej do otwartego Konkursu Ofert
12/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
11/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
10/22 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
9/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
8/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
7/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie
6/22 w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Szczecinie oraz Komendantowi Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
5/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Wesołej i ul. Łowczych - działka nr 42/3 z obrębu 4089
4/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Bułgarskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/3, obręb 2065
3/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
2/22 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
1/22 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok