Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze  2023/03/24 14:44:50  Adrianna Dąbrowska  oferta - n-l pedagog 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2023/03/24 13:42:30  Iga Trzepańska  poprawka techniczna 
Zwierzęta  2023/03/24 12:59:40  Magdalena Kucharzyk  aktualizacja 
Plan adaptacji Miasta Szczecina do zmian klimatu  2023/03/24 12:17:11  Agata Kowalczyk  nowy wpis 
Wydarzenia zakończone  2023/03/24 11:20:08  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2023/03/24 11:17:15  Agata Kowalczyk  aktualizacja danych 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2023/03/24 11:12:17  Natalia Bakiera  Dodano nowy załącznik 
Archiwum Biura Dialogu Obywatelskiego  2023/03/24 11:11:19  Tomasz Czerniawski  wprowadzanie linków 
Rejestr zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę  2023/03/24 11:01:44  Joanna Puzacz  rejestr przyjętego wniosku 
10  Prezydencka Rada Kultury  2023/03/24 10:34:05  Małgorzata Andryszewska  udostępnienie infrmacji 
11  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2023/03/24 10:19:20  Iwona Suruda  Informacja do publicznej wiadomości  
12  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze do miejskich jednostek  2023/03/24 10:08:40  Beata Kobek  publikacja ogłoszenia 
13  Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw  2023/03/24 09:35:03  Bartosz Andrzejczak  wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 
14  Interpelacje i zapytania radnych  2023/03/24 08:25:59  Ewa Peryt  Dodano nowy załącznik 
15  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2023/03/23 14:52:33  Piotr Spunda  nowy wpis 
16  Wzory  2023/03/23 14:46:16  Piotr Spunda  aktualizacja 
17  Kontrola stowarzyszeń  2023/03/23 14:31:32  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
18  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2023/03/23 14:20:22  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
19  Informacje o wyniku naboru  2023/03/23 13:29:25  Ewa Depczynska  nowa pozycja 
20  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.  2023/03/23 12:54:33  Marta Czapiewska  aktualizacja 
21  Referendum ogólnokrajowe 2015  2023/03/23 12:52:51  Marta Czapiewska  publikacja danych 
22  Deklaracja dostępności  2023/03/23 12:49:33  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
23  Wybory 2007  2023/03/23 12:46:00  Marta Czapiewska  aktualizacja 
24  Wybory Parlamentarne 2011  2023/03/23 12:40:27  Marta Czapiewska  aktualizacja 
25  Wybory do Rad Osiedli 2011  2023/03/23 12:39:27  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
26  Komunikaty - Wybory 2014 do Parlamentu Europejskiego  2023/03/23 12:38:50  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
27  Wybory 2014 - do Parlamentu Europejskiego  2023/03/23 12:37:30  Marta Czapiewska  aktualizacja 
28  Wybory Samorządowe 2014  2023/03/23 12:36:25  Marta Czapiewska  aktualizacja 
29  Informacje dla OKW  2023/03/23 12:35:25  Marta Czapiewska  publikacja 
30  Wybory do Sejmu i Senatu 2015 - Informacje dla kandydatów i członków obwodowych komisji wyborczych  2023/03/23 12:25:55  Marta Czapiewska  publikacja 
31  Obwodowe komisje wyborcze  2023/03/23 12:23:59  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
32  Informacje dla OKW - 28 czerwca  2023/03/23 12:21:31  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
33  Wybory do Rad Osiedli  2023/03/23 12:12:23  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
34  Obwodowe komisje wyborcze  2023/03/23 12:11:00  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
35  Wybory do Parlamentu Europejskiego  2023/03/23 12:09:28  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
36  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2023/03/23 11:35:03  Marcin Śniady  aktualizacja linku 
37  Kontrole imprez masowych  2023/03/23 11:32:57  Ramona Czopko-Michnik  udostępnienie informacji 
38  Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego  2023/03/23 11:13:04  Marcin Śniady  aktualizacja 
39  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2023/03/23 10:49:26  Justyna Malanda – Wściseł  Nowe ogłoszenie 
40  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2023/03/23 08:53:05  Ewa Szczepańska  aktualizacja 
41  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2023/03/23 08:48:33  Ewa Szczepańska  Aktualizacja informacji 
42  Wyłożenia  2023/03/23 08:13:10  Honorata Prałat  ogłoszenie 
43  Wybory do Sejmu i Senatu  2023/03/23 08:05:19  Marta Czapiewska  uzupełnienie treści 
44  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2023/03/23 07:51:38  Justyna Sołtysiak  Dodanie planu "Klucz - Rymarska" 
45  Repatriacji Polaków z zagranicy  2023/03/23 07:49:06  Tomasz Czerniawski  aktualizacja informacji 
46  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2023/03/22 09:48:32  Marika Rostkowska  Dodano nowy załącznik 
47  Obwieszczenia dla stron postępowania  2023/03/22 09:45:50  Marika Rostkowska  Dodano nowy załącznik 
48  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach  2023/03/22 09:42:05  Marika Rostkowska  Dodano nowy załącznik 
49  Inwestycje celu publicznego  2023/03/22 09:07:06  Honorata Haryza  informacja o wszczęciu postępowania 
50  Odpady  2023/03/21 14:17:50  Tomasz Czerniawski  nowy link 
51  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2023/03/21 12:53:40  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
52  Narady prezydenckie w 2023 roku  2023/03/21 11:33:39  Mateusz Kowalewski  nowa pozycja 
53  Informacje o wyniku naboru do Urzędu  2023/03/21 10:44:54  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
54  Rejestr Petycji rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta Szczecin w 2021 roku  2023/03/21 08:54:36  Adriana Zwolińska  publikacja petycji 
55  Rada Miasta Szczecin  2023/03/20 14:10:47  Edyta Sowińska  poprawka w linku 
56  Ogłoszenia konkursów ofert  2023/03/20 13:59:44  Sylwia Pączka  Dodano nowy załącznik 
57  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2023/03/20 11:30:05  Anna Tarnawska  usunięcia odnośnika - dodatkowe informacje 
58  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2023/03/20 10:39:46  Honorata Prałat  adres skrytki na platformie ePUAP 
59  Ogłoszenia zewnętrzne  2023/03/20 10:21:39  Alicja Dąbek  Dodano nowy załącznik 
60  Wykaz informacji udostępnianych na wniosek  2023/03/17 14:53:02  Alicja Dąbrowska  Dodano nowy załącznik 
61  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2023/03/17 14:04:53  Łukasz Nowak  nowy wykaz - publikacja 
62  Gminna Ewidencja Zabytków  2023/03/17 13:30:32  Hanna Olejnik  aktualizacja 
63  Dodatkowe Informacje Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków  2023/03/17 13:28:48  Hanna Olejnik  Aktualizacja informacji 
64  Wykaz wolnych lokali planowanych do zbycia w 2023 roku  2023/03/17 12:21:11  Marzena Oleszczuk-Iber  Dodano nowy załącznik 
65  Dyżury Radnych Rady Miasta  2023/03/17 11:56:40  Anna Musiał  poprawka techniczna kodu 
66  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2023/03/17 11:48:11  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
67  Senior+  2023/03/17 10:46:29  Kamila Bujel  dodanie informacji 
68  Wykaz związków, stowarzyszeń i organizacji krajowych, których członkiem jest Gmina Miasto Szczecin  2023/03/17 10:27:42  Anna Tarnawska  uaktualnienie zestawienia 
69  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2023/03/17 07:56:03  Tomasz Czerniawski  poprawki w kodzie html strony 
70  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2023/03/16 14:32:14  Andrzej Kokotowski  aktual. opubl. stan na 16.03.2023 
71  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze do Urzędu  2023/03/16 13:17:00  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
72  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2023/03/15 15:14:38  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
73  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2023/03/15 11:43:50  Dorota Furmańczyk  obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy 
74  Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych  2023/03/14 14:45:35  Alicja Prociak  nowa pozycja 
75  Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko  2023/03/14 09:51:21  Paulina Igielska  Dodano nowy załącznik 
76  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia  2023/03/14 09:46:50  Karolina Chodyniecka  Dodano nowy załącznik 
77  Sekretariaty  2023/03/14 09:35:58  Anna Tarnawska  korekta pokoju WZiON 
78  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2023/03/14 08:29:23  Dominika Polito  Ogłoszenie o przetargu 
79  Publiczne szkoły podstawowe  2023/03/13 13:00:00  Tomasz Czerniawski  poprawka w linku 
80  Plany i raporty  2023/03/13 10:34:56  Anna Tarnawska  dodanie informacji 
81  Sprawozdania budżetowe  2023/03/10 15:28:57  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
82  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2023/03/10 14:49:25  Jaromira Konopka-Bomba  Dodano nowy załącznik 
83  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami - unieszkodliwianie lub odzysk  2023/03/10 14:10:14  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
84  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami - zbieranie lub transport  2023/03/10 13:23:27  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
85  Uchwały Rady Miasta  2023/03/10 12:20:53  Marta Klimek  dodanie treści uchwały 
86  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2022–2025  2023/03/10 10:48:41  Natalia Bakiera  aktualizacja 
87  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2023/03/10 10:48:19  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
88  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2023 po zmianach  2023/03/10 10:37:32  Dorota Trzeciak  Dodano nowy załącznik 
89  Szczegółowe zadania Biuro Dialogu Obywatelskiego  2023/03/10 10:36:21  Joanna Gabinowska  Aktualizacja informacji 
90  Sprzedaż lokali komunalnych  2023/03/09 14:39:41  Marzena Oleszczuk-Iber  Dodano nowy załącznik 
91  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2023/03/09 13:45:12  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna kodu 
92  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2023/03/09 13:38:35  Tomasz Czerniawski  wykaz obow uchyl. - stan na 16.02.2023 
93  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2023/03/09 10:30:08  Anna Depa  aktualizacja wykazu aptek 
94  Petycje  2023/03/08 13:10:40  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna 
95  Petycje rozpatrzone przez Radę Miasta  2023/03/08 13:07:22  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
96  Petycje rozpatrzone przez Prezydenta Miasta  2023/03/08 12:54:13  Tomasz Czerniawski  publikacja informacji 
97  Skargi i wnioski  2023/03/08 12:40:40  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
98  Niepubliczne przedszkola  2023/03/08 12:22:27  Kinga Jatczak  aktualizacja danych 
99  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2023/03/07 13:12:58  Justyna Chmiel  wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin 
100  Sprawozdania w zakresie operacji finansowych  2023/03/07 08:40:02  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
101  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2023/03/06 13:11:28  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
102  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2022 roku  2023/03/06 12:11:48  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
103  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2023/03/06 11:57:44  Justyna Chmiel  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
104  Edycje  2023/03/03 11:05:45  Agnieszka Laba  nowy wpis 
105  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2023/03/02 12:51:29  Kamila Misiura-Agopsowicz  nowa pozycja 
106  Odpady - ewidencja zezwoleń  2023/02/28 12:02:34  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
107  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2023/02/27 15:24:26  Krzysztof Murawski  Aktualizacja 
108  Inicjatywa lokalna - złożone wnioski  2023/02/27 14:34:30  Wiktoria Zacha  Dodano nowy załącznik 
109  Organizacje Pożytku Publicznego  2023/02/27 08:12:50  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna 
110  Wykonanie Budżetu Miasta 2021  2023/02/24 13:16:07  Aleksandra Gałgańska  Nowa pozycja. 
111  Wykonanie Budżetu Miasta 2023  2023/02/24 13:14:55  Aleksandra Gałgańska  nowa pozycja 
112  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2023/02/24 12:45:49  Lesław Rodak  Dodano nowy załącznik 
113  Praktyki uczniowskie / studenckie  2023/02/23 13:28:35  Lidia Łajkun  dodanie treści 
114  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2023/02/23 07:49:47  Anna Depa  aktualizacja danych 
115  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2023/02/21 14:31:34  Anna Depa  Dodano nowy załącznik 
116  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2023/02/16 09:41:32  Anna Prędkiewicz  Wykaz zbiorczy 
117  Targowiska i handel na terenie Miasta Szczecin  2023/02/15 12:18:49  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
118  Usuwanie pojazdów (w tym tzw. wraki)  2023/02/15 09:37:33  Karol Kwiecień  Aktualizacja informacji 
119  Program "Dom Dużej Rodziny"  2023/02/15 08:29:50  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
120  Wytyczne do sprawozdań finansowych  2023/02/13 12:07:21  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
121  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Szczecin  2023/02/13 09:24:14  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
122  Sprawozdania Finansowe Gminy Miasto Szczecin  2023/02/13 09:22:43  Tomasz Czerniawski  dodanie odnośników 
123  Rejestr działalności regulowanej  2023/02/10 13:02:01  Dariusz Januszek  nowy wpis 
124  Zespół ds. Polityki Zdrowotnej i Osób z Niepełnosprawnością  2023/02/09 15:30:22  Tomasz Czerniawski  dodanie informatora dla osób z niepełnosprawnościami 
125  Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych  2023/02/08 13:36:45  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
126  Otwarte Konkursy Ofert projektu pn. "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"  2023/02/08 10:09:54  Tomasz Czerniawski  oczyszczenie kodu html 
127  Wybory do Sejmu i Senatu 2015 - Informacje dla komitetów wyborczych  2023/02/08 08:26:56  Marta Czapiewska  aktualizacja 
128  Wybory samorządowe  2023/02/08 08:24:37  Marta Czapiewska  aktualizacja 
129  Kontrole Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków  2023/02/07 14:41:19  Hanna Olejnik  nowa pozycja 
130  Ogłoszenia Biura Geodety Miasta  2023/02/07 11:47:20  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
131  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2023/02/07 11:40:12  Anna Tarnawska  aktualizacja danych 
132  Zapewnienie rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin  2023/02/07 09:22:39  Anna Gajewska  uzupełnienie 
133  Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością  2023/02/07 09:21:47  Anna Gajewska  uzupełnienie 
134  Krajowy transport drogowy  2023/02/07 07:55:49  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna 
135  Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  2023/02/07 07:50:30  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna 
136  Ewidencja Działalności Gospodarczej  2023/02/07 07:40:30  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna 
137  Poręczenia i gwarancje  2023/02/06 15:22:06  Aleksandra Gałgańska  nowa pozycja 
138  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2023  2023/02/06 12:42:42  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
139  Postępowania Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego  2023/02/06 12:31:40  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
140  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej  2023/02/06 12:31:09  Małgorzata Wójcik  informacja do publicznej wiadomości 
141  Aktualne postępowania Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego  2023/02/06 12:26:59  Tomasz Czerniawski  przeniesienie do archiwum 
142  Pomniki i tablice w Szczecinie  2023/02/06 10:25:15  Karolina Szymańska  dodanie pozycji 
143  Budżet Miasta Szczecin 2023  2023/02/03 15:48:08  Aleksandra Gałgańska  nowy rodział 
144  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2023/02/03 13:13:12  Katarzyna Leszczyńska  aktualizacja 10.01.2023 
145  Rejestr Petycji rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta Szczecin w 2022 roku  2023/02/02 15:09:26  Ewa Kałach  publikacja petycji 
146  Organizacje, instytucje i podmioty działające na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami  2023/02/02 10:07:36  Anna Gajewska  nowa pozycja 
147  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2023/02/01 14:35:53  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
148  Biuro Obsługi Interesantów  2023/01/31 08:27:26  Eliza Kaberów  Dodano nowy załącznik 
149  Miejski Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami  2023/01/30 13:19:06  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
150  Opinie - Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  2023/01/27 14:13:20  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
151  Niepubliczne szkoły zawodowe  2023/01/27 12:50:02  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
152  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2023/01/27 11:52:03  Małgorzata Kaczmarek  aktualizacja linków 
153  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2023/01/26 14:40:49  Anna Gajewska  wprowadzenie informacji 
154  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2023/01/26 13:17:01  Tomasz Czerniawski  poprawki edycyjne 
155  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2023/01/26 13:09:06  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
156  Niepubliczne szkoły podstawowe  2023/01/25 12:58:14  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
157  USC - zapytaj pracownika?  2023/01/23 13:51:52  Anna Tarnawska  aktualizacja adresatów 
158  Filia Urzędu Stanu Cywilnego Szczecin  2023/01/23 13:48:42  Anna Tarnawska  aktualizacja 
159  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2023/01/23 11:10:56  Patrycja Banach  aktualizacja danych 
160  Gminny Program Rewitalizacji  2023/01/23 10:53:59  Anna Laufer-Jęśko  DODANIE UCHWAŁY 
161  Budżet Miasta Szczecin 2022  2023/01/20 13:53:26  Barbara Szczepaniak  dodanie linka 
162  Szczecin bez azbestu  2023/01/20 13:45:52  Dariusz Januszek  aktualizacja danych: 
163  Forum Współdecydowanie  2023/01/19 15:12:01  Joanna Gabinowska  Informacja 
164  Elektroniczny generator ofert Witkac  2023/01/19 14:50:22  Joanna Gabinowska  informacja 
165  Dotacje  2023/01/19 14:48:10  Joanna Gabinowska  aktualizacja danych 
166  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2023/01/19 13:08:25  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna 
167  Honorowi Obywatele Miasta Szczecin  2023/01/18 14:22:04  Marta Klimek  nowa pozycja 
168  Gala Obywatelska-Pozarządowy Szczecin  2023/01/17 15:28:07  Piotr Spunda  nowa edycja 
169  Budżet Miasta  2023/01/17 15:25:11  Tomasz Czerniawski  przeniesieniu Budżetu 2022 do archiwum 
170  Archiwum Budżetów Miasta Szczecin  2023/01/17 14:38:49  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
171  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - podstawa prawna  2023/01/17 11:09:43  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
172  Zakres udzielanej pomocy prawnej  2023/01/17 10:57:18  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
173  Miesięczne stawki dotacji  2023/01/17 09:37:53  Paulina Jankowska  dodanie informacji - aktualizacja 
174  Ochrona danych osobowych / RODO  2023/01/13 14:14:04  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
175  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2023/01/13 13:44:10  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
176  Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin  2023/01/11 14:22:55  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
177  Wykaz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  2023/01/10 14:42:11  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
178  Narady prezydenckie w 2022 roku  2023/01/10 12:00:12  Mateusz Kowalewski  nowa pozycja 
179  Regulamin Organizacyjny  2023/01/10 10:10:56  Katarzyna Bojaruniec  zmiana zarządzenia 
180  Grunty i budynki  2023/01/09 14:21:55  Anna Tarnawska  aktualizacja pracowników referatu 
181  Obowiązujące akty prawne  2023/01/09 13:58:27  Katarzyna Konieczna  modyfikacja danych 
182  Archiwalne akty prawne  2023/01/09 13:57:28  Katarzyna Konieczna  modyfikacja danych 
183  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2022 po zmianach  2023/01/09 10:34:01  Dorota Trzeciak  Dodano nowy załącznik 
184  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2023/01/09 07:35:53  Katarzyna Marciniak  Dodano nowy załącznik 
185  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2023/01/03 11:28:33  Justyna Chmiel  wpis do rejestru 
186  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2023/01/02 13:26:46  Anna Tarnawska  Zmiana danych 
187  Inicjatywa lokalna - zrealizowane inicjatywy  2023/01/02 13:06:02  Wiktoria Zacha  Dodano nowy załącznik 
188  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2022/12/30 11:06:58  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
189  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2022/12/30 10:59:53  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
190  Narady prezydenckie  2022/12/28 14:26:41  Tomasz Czerniawski  dodanie linka "rok 2023" 
191  Strategia Rozwoju Szczecina  2022/12/21 13:22:38  Anna Tarnawska  usunięcie nieaktywnych linków 
192  Materiały dodatkowe  2022/12/20 10:17:50  Anna Tarnawska  aktualizacja odnośników 
193  Ogłoszenia dot. ochrony środowiska  2022/12/19 13:26:28  Alicja Dąbek  Dodano nowy załącznik 
194  Informacje dla wyborcy - 28 czerwca  2022/12/14 12:42:59  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
195  Wybory do RO Żelechowa i wybory uzupełniające do RO Łękno  2022/12/14 12:06:35  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
196  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2022/12/14 12:05:48  Marta Czapiewska  aktualizacja 
197  Wybory Prezydenta RP - maj  2022/12/14 12:05:07  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
198  Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca  2022/12/14 12:04:11  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
199  Wybory 2020 - INFORMACJE DLA OPERATORÓW  2022/12/14 11:49:00  Marta Czapiewska  aktualizacja 
200  Filia Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu  2022/12/09 08:06:47  Tomasz Czerniawski  drobna poprawka