Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze do Urzędu  2022/11/25 13:48:21  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia  2022/11/25 13:35:43  Jaromira Konopka-Bomba  Dodano nowy załącznik 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2022/11/25 12:59:23  Natalia Bakiera  Dodano nowy załącznik 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2022/11/25 12:17:27  Monika Bernat  poprawka techniczna 
Wykaz informacji udostępnianych na wniosek  2022/11/25 11:23:52  Małgorzata Łogisz  Dodano nowy załącznik 
Obwieszczenia dla stron postępowania  2022/11/25 10:10:22  Marika Rostkowska  Dodano nowy załącznik 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze  2022/11/25 08:13:13  Ewa Depczynska  nowa pozycja 
Interpelacje i zapytania radnych  2022/11/25 07:58:32  Ewa Peryt  nowa pozycja 
Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2022/11/24 15:14:08  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
10  VAT-Centralizacja  2022/11/24 14:16:54  Kamila Szczygieł  aktualizacja 
11  Ogłoszenia konkursów ofert  2022/11/24 14:06:51  Sylwia Pączka  Dodano nowy załącznik 
12  Organizacje i instytucje  2022/11/24 13:41:09  Tomasz Czerniawski  poprawki edycyjne 
13  Miejski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych  2022/11/24 13:20:44  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
14  Skład Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych  2022/11/24 13:16:47  Tomasz Czerniawski  poprawki edycyjne 
15  Ogłoszenia Biura Geodety Miasta  2022/11/24 10:58:16  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
16  Informacje o wyniku naboru  2022/11/24 10:44:10  Ewa Depczynska  nowa pozycja 
17  Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko  2022/11/24 09:59:40  Marta Bogusławska  Dodano nowy załącznik 
18  Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych  2022/11/24 08:53:48  Tomasz Czerniawski  poprawki edycyjne 
19  Raporty z realizacji zadania 1 pn. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  2022/11/24 08:40:53  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
20  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2022/11/24 08:39:50  Andrzej Kokotowski  AKTUAL. UCHWAL. stan na 22.11.2022 r. 
21  Mecenas osób niepełnosprawnych  2022/11/24 08:37:07  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
22  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2022/11/24 08:07:05  Iwona Suruda  Informacja do publicznej wiadomości  
23  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2022/11/23 13:46:13  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
24  Wyłożenia  2022/11/23 13:35:01  Andrzej Kokotowski  usun. ogł wył. Golęcino - Gocław - Strzałowska 
25  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2022/11/23 13:33:14  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
26  Uchwały Rady Miasta  2022/11/23 10:32:47  Edyta Sowińska  nowa pozycja 
27  Informacje o wyniku naboru do Urzędu  2022/11/23 08:52:37  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
28  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2022/11/22 14:31:18  Anna Depa  aktualizacja wykazu aptek 
29  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2022/11/22 11:28:22  Kamila Misiura-Agopsowicz  Dodano nowy załącznik 
30  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2022/11/22 11:06:50  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
31  Referat do spraw organizacji ruchu  2022/11/22 10:46:39  Anna Tarnawska  usunięcie adresów e-mail 
32  Inwestycje celu publicznego  2022/11/22 08:15:17  Honorata Haryza  Postanowienie-omyłka oczywista w decyzji 
33  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2022/11/21 14:46:27  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
34  Narady prezydenckie w 2022 roku  2022/11/21 14:23:34  Mateusz Kowalewski  nowa pozycja 
35  Ogłoszenia dot. ochrony środowiska  2022/11/21 11:59:12  Alicja Dąbek  Dodano nowy załącznik 
36  Rejestr petycji  2022/11/21 11:14:38  Agnieszka Lau  publikacja petycji 
37  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2022/11/21 10:35:20  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
38  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2022/11/18 14:48:18  Honorata Prałat  aktual. wyk. uchyl. przyst. 18.10.2022 r. 
39  Nowe inwestycje miasta Szczecin  2022/11/17 15:21:36  Dorota Kosowicz  Decyzja ZRiD Nr 5/2022 z dnia 15.11.2022r.  
40  Informacja o rachunkach bankowych Gminy Miasto Szczecin  2022/11/17 15:00:50  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna kodu 
41  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2022/11/17 14:59:31  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linku 
42  Rejestr działalności regulowanej  2022/11/17 14:33:51  Dariusz Januszek  nowy wpis 
43  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2022/11/17 12:16:13  Alicja Graczyk  aktualizacja informacji 
44  Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych  2022/11/17 08:36:08  Alicja Prociak  nowa pozycja 
45  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2022/11/17 07:52:53  Justyna Sołtysiak  wykaz wszczętych - stan na 17.11.2022 
46  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2022/11/16 14:49:42  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
47  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2022/11/16 11:39:23  Paulina Gładysz  uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy WP 
48  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2022/11/16 09:33:38  Łukasz Nowak  nowy wykaz 
49  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2023  2022/11/15 13:45:45  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
50  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2022/11/15 11:58:17  Justyna Chmiel  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
51  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2022/11/15 10:51:24  Łukasz Nowak  nowe ogłoszenie 
52  Obwieszczenia dla stron postępowania  2022/11/15 10:28:55  Marika Rostkowska  Dodano nowy załącznik 
53  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2022/11/15 09:23:27  Marika Rostkowska  Dodano nowy załącznik 
54  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach  2022/11/15 08:50:02  Marika Rostkowska  Dodano nowy załącznik 
55  Budżet Miasta Szczecin 2023  2022/11/15 07:37:24  Tomasz Czerniawski  nowy rodział 
56  Projekt Budżetu Miasta Szczecin 2023  2022/11/14 15:11:52  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
57  Rada Miasta Szczecin  2022/11/14 14:45:13  Marta Klimek  poprawka w linku 
58  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2022/11/14 14:34:31  Barbara Bogacka  Nowa pozycja 
59  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2022/11/14 12:20:07  Wioletta Perzyńska  nowa pozycja 
60  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej  2022/11/10 15:08:05  Małgorzata Wójcik  informacja do publicznej wiadomości 
61  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2022–2025  2022/11/10 14:16:34  Natalia Bakiera  aktualizacja 
62  Wykazy dotyczące zbycia w 2020 roku  2022/11/10 13:24:41  Iwona Polaczek  Dodano nowy załącznik 
63  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2022/11/10 11:39:15  Tomasz Czerniawski  zmiana struktury 
64  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2022/11/10 10:28:02  Andrzej Kokotowski  wykaz obowiązujących mpzp - stan na 12.11.2022 r. 
65  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2022/11/10 10:07:05  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 12.11.2022 
66  Ogłoszenia zewnętrzne  2022/11/10 10:05:46  Karolina Piekarska  Dodano nowy załącznik 
67  Struktura organizacyjna  2022/11/10 07:52:15  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
68  Regulamin Organizacyjny  2022/11/10 07:50:28  Tomasz Czerniawski  aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego 
69  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2022 roku  2022/11/09 15:06:25  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
70  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2022/11/09 11:26:37  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
71  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2022/11/09 11:03:46  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
72  Sprawozdania  2022/11/09 09:07:56  Wioletta Engel-Araźna  Aktualizacja informacji 
73  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia jednostek  2022/11/08 16:29:07  Tomasz Czerniawski  archiwum 
74  Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych  2022/11/08 14:49:25  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie o linki do naboru wniosków 
75  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2022/11/08 14:33:20  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odwołań 
76  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2022/11/07 15:05:45  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
77  Niepubliczne szkoły zawodowe  2022/11/07 11:37:26  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
78  Niepubliczne przedszkola  2022/11/07 11:35:08  Kinga Jatczak  nowy wpis 
79  Strategia Rozwoju Szczecina  2022/11/07 11:08:39  Anna Tarnawska  usunięcie nieaktywnych linków 
80  Otwarte Konkursy Ofert projektu pn. "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"  2022/11/04 16:06:26  Joanna Kotkowiak  nowa pozycja 
81  Ochrona danych osobowych / RODO  2022/11/04 14:15:46  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
82  Odpady - ewidencja zezwoleń  2022/11/03 15:18:17  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
83  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2022/11/03 14:49:30  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
84  Wykonanie Budżetu Miasta 2022  2022/11/02 10:05:12    nowa pozycja 
85  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2022/11/02 09:12:44    zmiana danych dotyczących ilości miejsc 
86  Miesięczne stawki dotacji  2022/10/28 14:54:32  Paulina Jankowska  dodanie informacji - aktualizacja 
87  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2022/10/28 11:41:53  Madlena Gruszka  Nowa pozycja 
88  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2022/10/28 10:27:01  Ewa Szczepańska  aktualizacja 
89  Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin  2022/10/28 10:14:26  Ewa Szczepańska  poprawka kodu HTML 
90  Zespół Funduszy Pomocowych  2022/10/27 09:55:31  Anna Tarnawska  usunięcie linka pdf 
91  Dodatkowe Informacje Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków  2022/10/26 15:18:30  Hanna Olejnik  Aktualizacja informacji 
92  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2022 po zmianach  2022/10/26 14:48:42  Dorota Trzeciak  Dodano nowy załącznik 
93  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2022/10/26 12:50:23  Patrycja Skierawska  Analiza realizacji 2015 i 2016 
94  Kadencja 2022/23  2022/10/25 14:27:52  Anna Musiał  uzupełnienie treści 
95  Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin  2022/10/25 13:48:42  Małgorzata Andryszewska  nowa pozycja 
96  Program „Ciepłe Mieszkanie”  2022/10/24 13:42:30  Tomasz Czerniawski  dodanie treści 
97  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2022/10/24 11:21:28  Iwona Polaczek  Dodano nowy załącznik 
98  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2022/10/21 10:51:11  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
99  Miejska Rada Seniorów w Szczecinie  2022/10/19 14:04:19  Olga Wręczycka  Dodano nowy załącznik 
100  Młodzieżowa Rada Miasta  2022/10/18 15:07:24  Anna Tarnawska  dodanie linka 2022/23 
101  Inwestycje realizowane  2022/10/18 12:01:41  Alicja Dziedzic  dodanie materiału wideo 
102  Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową  2022/10/17 12:43:33  Beata Śniady  umieszczenie informacji 
103  Niepubliczne szkoły podstawowe  2022/10/17 09:31:37  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
104  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2022/10/14 09:33:17  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
105  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2022/10/13 10:07:08  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
106  Zespół ds. Polityki Zdrowotnej i Osób z Niepełnosprawnością  2022/10/11 15:20:43  Tomasz Czerniawski  Poprawa linku 
107  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2022/10/10 14:45:02  Łukasz Dajer  Aktualizacja informacji 
108  Indywidualne interpretacje podatkowe  2022/10/10 12:15:03  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
109  Uproszczony podział informacji publicznych  2022/10/07 12:42:42  Tomasz Czerniawski  poprawki 
110  Zgłoszenie zgromadzenia  2022/10/06 17:05:37  Mirosław Pieczykolan  zmiana wydziału 
111  Gala Obywatelska  2022/09/30 14:42:15  Piotr Spunda  modyfikacja informacji 
112  Publiczne zespoły szkół ogólnokształcących  2022/09/29 12:42:04  Anna Tarnawska  aktualizacja 
113  Publiczne placówki oświatowe oraz szkoły i placówki artystyczne  2022/09/29 12:41:25  Anna Tarnawska  aktualizacja 
114  Przedszkola publiczne  2022/09/29 12:37:45  Anna Tarnawska  aktualizacja 
115  Lokale  2022/09/28 14:46:08  Anna Tarnawska  modyfikacja hiperłącza 
116  Grunty i budynki  2022/09/28 14:41:34  Anna Tarnawska  modyfiacja hiperłączy 
117  Publiczne zespoły szkół zawodowych  2022/09/27 10:11:09  Katarzyna Leszczyńska  aktualizacja 
118  Skarbnik Miasta  2022/09/23 13:56:52  Anna Tarnawska  dodanie zdjęcia 
119  Inicjatywa lokalna - złożone wnioski  2022/09/21 10:48:42  Wiktoria Zacha  Złożenie wniosku 
120  Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2022/09/21 09:51:20  Krzysztof Murawski  Aktualizacja 
121  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2022/09/21 09:28:44  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
122  Zakres udzielanej pomocy prawnej  2022/09/21 09:23:43  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
123  Filia Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu  2022/09/14 12:47:47  Anna Tarnawska  Uaktualnienie informacji 
124  Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia  2022/09/14 12:29:54  Lesław Rodak  Dodano nowy załącznik 
125  Publiczne szkoły podstawowe  2022/09/09 09:20:38  Wioleta Zmorzyńska  aktualizacja danych 
126  Publiczne placówki kształcenia specjalnego  2022/09/08 13:32:47  Katarzyna Leszczyńska  aktualizacja 
127  Publiczne placówki opiekuńczo - wychowawcze  2022/09/08 13:32:06  Katarzyna Leszczyńska  aktualizacja 
128  Publiczne szkoły branżowe  2022/09/08 13:13:01  Katarzyna Leszczyńska  aktualizacja 
129  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2022/09/01 14:49:40  Anna Depa  aktualizacja danych 
130  Mapa Akustyczna Miasta Szczecin  2022/09/01 07:51:01  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
131  Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych  2022/09/01 07:49:26  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
132  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2022/08/31 15:37:33  Wioletta Perzyńska  Konkurs ofert 
133  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2022/08/31 15:25:37  Rafał Księżopolski  Nowa pozycja 
134  dokumenty typu A - Wnioski  2022/08/31 11:33:58  Wioletta Pawlak  nowy wniosek 
135  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2022/08/31 10:59:14  Wioletta Pawlak  decyzja 
136  Archiwalny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  2022/08/29 11:49:16  Tomasz Czerniawski  przywrócenie zasobu 
137  Stypendia Socjalne  2022/08/29 11:21:16  Marek Ciszewski  Dodano nowy załącznik 
138  Programy stypendialne koordynowane przez WOŚ  2022/08/29 11:11:10  Marek Ciszewski  aktualizacja 
139  Petycje rozpatrzone przez Radę Miasta  2022/08/25 15:15:31  Ewa Peryt  nowa pozycja 
140  Wyniki konkursów ofert  2022/08/25 12:30:23  Sylwia Pączka  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
141  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2022/08/24 13:49:51  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
142  Kontrola stowarzyszeń  2022/08/23 09:50:52  Alicja Gawrońska  modyfikacja informacji 
143  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2022/08/19 13:27:35  Justyna Chmiel  wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin 
144  Zapobieganie HIV / AIDS  2022/08/19 13:04:44  Anna Depa  aktualizacja danych 
145  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2022/08/19 09:43:38  Marika Rostkowska  Dodano nowy załącznik 
146  Budżet Miasta Szczecin 2022  2022/08/12 12:55:44  Aleksandra Gałgańska  dodanie linka 
147  Zasłużeni obywatele  2022/08/09 13:46:10  Marta Klimek  nowy wpis 
148  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2022/07/29 08:16:55  Olga Wręczycka  dodane 
149  Nabór na stanowiska  2022/07/28 11:14:32  Lidia Łajkun  poprawka edycyjna 
150  Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze  2022/07/28 11:11:34  Lidia Łajkun  aktualizacja informacji 
151  Praktyki uczniowskie / studenckie  2022/07/28 11:09:19  Lidia Łajkun  dodanie treści 
152  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2022/07/28 10:47:27  Miriam Lam  aktualizacja 
153  Skargi i wnioski  2022/07/28 10:10:34  Anna Tarnawska  aktualizacja treści 
154  Sprawozdania w zakresie operacji finansowych  2022/07/28 08:19:47  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
155  Sprawozdania budżetowe  2022/07/28 08:18:20  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
156  Publiczne szkoły i placówki oświatowe  2022/07/27 10:19:05  Praktyka2  aktuaklizacja 
157  Wykaz służb, straży, inspekcji  2022/07/27 09:06:48  Praktyka2  zmiana komendanta 
158  Publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne  2022/07/27 08:54:19  Praktyka2  aktualizacja 
159  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2022/07/27 08:45:57  Praktyka2  aktualizacja danych 
160  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2022/07/27 08:42:47  Praktyka2  korekta danych 
161  Miejskie Żłobki  2022/07/27 08:38:10  Praktyka2  aktualizacja nazwiska 
162  Publiczne licea ogólnokształcące  2022/07/26 13:53:54  Praktyka2  aktualizacja 
163  Obowiązujące akty prawne  2022/07/25 14:56:06  Joanna Gabinowska  modyfikacja danych 
164  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego  2022/07/25 09:55:22  Tomasz Czerniawski  dodanie aktualnej kadencji 
165  Petycje rozpatrzone przez Prezydenta Miasta  2022/07/22 11:07:08  Anna Mikołajczyk-Błoniarz  publikacja informacji 
166  Regulamin projektu pn. "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"  2022/07/21 09:02:50  Joanna Kotkowiak  Dodano nowy załącznik 
167  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2022/07/14 14:09:52  Joanna Ostatek  dodanie danych  
168  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  2022/07/14 09:29:21  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
169  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  2022/07/14 08:33:30  Anna Tarnawska  aktualizacja treści 
170  Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej  2022/07/14 08:20:11  Anna Tarnawska  aktualizacja  
171  Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach  2022/07/13 14:02:13  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
172  Budżet Miasta  2022/07/13 13:39:12  Anna Tarnawska  dodanie Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na rok 2023 i lata następne 
173  Petycje  2022/07/12 13:23:45  Anna Tarnawska  nowy rozdział - zmiana hierarchii 
174  Rejestr petycji złożonych w 2021 roku  2022/07/11 12:42:42  Anna Mikołajczyk-Błoniarz  publikacja petycji 
175  Sprawozdanie Finansowe Gminy Miasto Szczecin za 2021 roku  2022/07/08 10:46:18  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
176  Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza  2022/07/08 09:44:12  Anna Musiał  aktualizacja treści 
177  Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  2022/07/07 09:52:45  Tomasz Czerniawski  poprawa adresu www 
178  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2022/07/07 09:44:33  Tomasz Czerniawski  poprawka adresu www 
179  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2022/07/06 10:33:26  Justyna Sołtysiak  zmiana wniosku o zmianę planu 
180  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2022/07/04 15:06:01  Małgorzata Andryszewska  aktualizacja danych 
181  Deklaracja dostępności  2022/07/01 12:12:44  Tomasz Czerniawski  pdodanie linku do Alert Szczecin 
182  Informacje dla deweloperów  2022/06/30 14:24:34  Tomasz Czerniawski  aktualizacja pierwszego akapitu 
183  Urząd Miasta Szczecin  2022/06/29 08:55:35  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie komunikatu 
184  Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych  2022/06/28 11:04:52  Joanna Ostatek  dodanie danych  
185  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2022/06/24 13:06:26  Katarzyna Leszczyńska  aktualizacja 17.05.2022 
186  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2019–2022  2022/06/22 14:25:58  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
187  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności przez obywateli Ukrainy  2022/06/21 08:08:40  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
188  Walne spotkania organizacji pozarządowych  2022/06/15 12:06:30  Piotr Spunda  aktualizacja 
189  Linki do stron NGO  2022/06/15 11:05:18  Alicja Gawrońska  wprowadzanie linków 
190  Kontrola realizacji zadań publicznych  2022/06/10 16:41:50  Sylwia Pączka  Dodano nowy załącznik 
191  Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin  2022/06/07 14:21:26  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
192  Wykonanie Budżetu Miasta 2021  2022/06/07 10:42:30  Rafał Księżopolski  Nowa pozycja. 
193  Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin  2022/06/02 09:41:23  Małgorzata Andryszewska  modyfikacja 
194  Mecenas Kultury Szczecina  2022/06/02 09:37:04  Małgorzata Andryszewska  nowa pozycja 
195  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2022/06/02 08:48:19  Rafał Księżopolski  Dodano nowy załącznik 
196  Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne  2022/06/01 12:26:13  Marek Ciszewski  Publikacja informacji o realizacji projektu 
197  Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin  2022/06/01 07:47:03  Tomasz Czerniawski  zmiana na stanowisku zastępcy prezydenta 
198  Działanie 8.3  2022/05/31 12:07:15  Marek Ciszewski  Aktualizacja Harmonogramu kursów dla nauczycieli 
199  Projekty rządowe i EFS  2022/05/30 14:06:08  Tomasz Czerniawski  Aktualizacja informacji 
200  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2022/05/26 14:16:37  Marcin Śniady  nowa pozycja