Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin

Jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin to jednostki utworzone do realizacji zadań Miasta, którego celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju Miasta oraz warunków pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty.

Wykazy jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin i jednostek współpracujących:   
Do zadań Miasta należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, a w szczególności sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
 • lokalnego transportu zbiorowego
 • ochrony zdrowia
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego
 • edukacji publicznej
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
 • targowisk i hal targowych
 • zieleni gminnej i zadrzewień
 • cmentarzy gminnych
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej medycznej i prawnej
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej
 • promocji gminy
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

Miasto wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone przez ustawy lub wynikające z porozumień zawartych z tą administracją. Miasto wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania Miasta z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi. Miasto może tworzyć i przystępować do związków międzygminnych i stowarzyszeń oraz międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych lub regionalnych.

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2021/09/01, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Agnieszka Bohdan, dnia: 2024/07/04 15:07:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Bohdan 2024/07/04 15:07:06 modyfikacja wartości
Agnieszka Bohdan 2024/07/04 15:03:20 modyfikacja wartości
Agnieszka Bohdan 2024/05/06 13:16:30 modyfikacja wartości
Agnieszka Bohdan 2024/04/10 13:05:28 modyfikacja wartości
Agnieszka Bohdan 2024/04/10 12:49:12 modyfikacja wartości
Agnieszka Bohdan 2024/04/03 14:28:42 modyfikacja wartości
Agnieszka Bohdan 2024/04/03 14:25:01 modyfikacja wartości
Agnieszka Bohdan 2024/01/30 09:28:11 modyfikacja wartości
Agnieszka Bohdan 2024/01/24 10:53:59 modyfikacja wartości
Agnieszka Bohdan 2023/10/04 12:38:36 modyfikacja wartości
Agnieszka Bohdan 2023/10/04 10:24:46 modyfikacja wartości
Hłąd Daria 2023/08/07 10:19:55 modyfikacja wartości
Hłąd Daria 2023/08/07 10:15:37 modyfikacja wartości
Agnieszka Bohdan 2023/08/04 13:56:42 modyfikacja wartości
Hłąd Daria 2023/06/05 11:05:13 modyfikacja wartości
Hłąd Daria 2023/04/26 09:57:04 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2023/02/16 09:41:32 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2023/02/15 15:08:25 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2022/04/19 10:55:33 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2022/03/11 10:49:10 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2022/01/26 11:16:33 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2022/01/25 15:16:04 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2022/01/24 08:50:18 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2021/09/23 09:46:22 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2021/02/24 10:53:15 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2021/02/24 10:52:40 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2021/01/27 14:49:16 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2020/07/29 10:24:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/06/02 08:24:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/03 09:57:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/02 12:03:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/02 11:44:53 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/02 11:36:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/11/27 10:18:59 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/10/14 12:56:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/01/17 09:48:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/06/19 09:57:13 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/10 10:48:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/10 09:16:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/08/09 13:08:33 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/02/12 08:54:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/01/04 11:21:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/01/04 11:18:59 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/08/08 14:29:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/10/19 13:26:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/10/19 13:20:47 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2008/02/15 11:03:10 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2007/02/02 15:43:54 modyfikacja wartości
Alicja Stańkowska 2007/01/25 10:03:49 modyfikacja wartości
Alicja Stańkowska 2007/01/25 09:52:54 modyfikacja wartości