Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2023 r.

Zarządzenie Tytuł
650/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
649/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
648/23 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok
647/23 zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczeń podatku akcyzowego Gminy Miasto Szczecin
646/23 zmieniające zarządzenienie w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok
645/23 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin
644/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czwartych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulic Regatowej/ Skipperów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 39/1, 39/2, 39/3 z obrębu 4159 wraz z udziałem w działce nr 39/6 z obrębu 4159
643/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
642/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
641/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
640/23 w sprawie Regulaminu przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina
639/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej
638/23 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulamin Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
637/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 30,30a, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 35/5 i 89/3 z obrębu 1041
635/23 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie
634/23 w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie
633/23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok
632/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert oraz wyłonienia partnera w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach naboru nr FEPZ.06.22-IP.01-002/23 dla Działania 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego FEPZ 2021-2027
631/23 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin
630/23 w sprawie nieodplatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
629/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
628/23 zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia docelowo czynszowego zasobu lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin
627/23 w sprawie zatwierdzenia Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów Gminy Miasto Szczecin
626/23 zmieniające zarządzenia w sprawie powołania Prezydenckiej Rady Kultury oraz powołania składu osobowego Prezydenckiej Rady Kultury
625/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
624/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
623/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
622/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
621/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
620/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
619/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
618/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
617/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
616/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
615/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
614/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
613/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
612/23 w sprawie dnia wolnego od pracy
611/23 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
610/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
606/23 w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin
605/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
604/23 w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością
603/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy Alei Bohaterów Warszawy 47, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65/2 z obrębu 2254
602/23 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
601/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
600/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
599/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
598/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
597/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
595/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
594/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
593/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomosci gruntowej zabudowanej położoej w Szczecinie w rejonie ul. Leśny Brzeg, działka nr 100/12, obr. 4010
592B/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
592A/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
592/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
591/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
590/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
589/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
588/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
587/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
586/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
585/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
584/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
583/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
582/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
581/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
580/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
579/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
578/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
577/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
574/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
573/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
572/23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok
571/23 w sprawie składu osobowego Rady Sportu Gminy Miasto Szczecin
570/23 ZARZĄDZENIE NR 570/23 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 1 grudnia 2023 r.w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Małych Ulepszeń
569/23 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad powołania oraz trybu pracy Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych
568/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie w rej. ul. Tarniny oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. numer 29/29 obręb 4188
567/23 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok
566/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
565/23 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
564/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
563/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
562/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
561/23 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
560/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
558/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły Konkursowej honorowego tytułu "Mecenas Osób Niepełnosprawnych"
547/23 zmieniające zarządzenia w sprawie powołania Prezydenckiej Rady Kultury oraz powołania składu osobowego Prezydenckiej Rady Kultury
546/23 w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin
545/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Gminy Miasto Szczecin
544/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 4 położonego przy ul. Nad Odrą 56 w Szczecinie
543/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr U2 położonego przy ul. Mazurskiej 23 w Szczecinie
542/23 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Szczecin
541/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
540/23 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Dyrektora Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
539/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
538/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
537/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
536/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy Al. Wojska Polskiego 95, dz. nr 126/2, obr. 1021
535/23 w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
534/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
533/23 ZARZĄDZENIE NR 533/23 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
532/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
531/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
530/23 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarego w Szczecinie
529/23 w sprawie nieodplatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
528/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu użytkowego nr U1 położonego przy ul. Władysława Łokietka 11 w Szczecinie
527/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu użytkowego nr U1 położonego przy ul. Ludwika Solskiego 1 w Szczecinie
526/23 w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasto Szczecin
524/23 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
524/23 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
523/23 w sprawie określenia wskaźnika procentowego premii regulaminowej w 2023 roku
522/23 w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2023
521/23 w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej, stanowiącej działki nr 25/6, 25/7 z obrębu ewidencyjnego 3021
520/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Żyrardowskiej 1, 3, 5, 7, oznaczonych numerami działek: 11/4, 11/5, 11/6, 11/7 z obrębu 4173.
519/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
518/23 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
517/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Ustowskiej 33/2
516/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 10 położonego przy ul. Mikołaja Kopernika 13 w Szczecinie
515/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr U1 położonego przy ul. Bolesława Śmiałego 4 w Szczecinie
514/23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok
513/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
512/23 w sprawie głosowania na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024
510/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Ks. Kan M. Bryczkowskiego, stanowiącej działkę nr 30/3, obr. 4088
509/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczoonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Staromiejskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22/32, obręb 1040
508/23 w sprawie ustalenia na 2024 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
507/23 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok
506/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
505/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
504/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 35/5
503/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
502/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
501/23 w sprawie powłania Komisji Przetargowej
500/23 w sprawie nieodplatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
497/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
496/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
495/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
492/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonegona zbycie nieruchomości, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Krzewinkowej 38, stanowiącej działki numer 33, 66/6, 32/2 z obrębu ewidencyjnego 1068
491/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Królewskiego, stanowiącej działki nr 5/36, 2/7 z obrębu ewidencyjnego 3051 oraz działkę numer 1/230 z obrębu ewidencyjnego 3085
490/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej połozonej w szczecinie, w rejonie ul. Dąbskiej, oznaczonej numerem działki 48/25 z obrębu 4084.
488/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
487/23 w sprawie nieodpłanego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
486/23 w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu materiałów wytworzonych w Urzędzie Miasta Szczecin zawierających informacje niejawne
485/23 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
484/23 w sprawie odwołania Dyrektora Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
483/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
482/23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
478/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowejdo Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
477/23 w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
476A/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
476/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
475/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
474/23 w sprawie aktualizacji „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Miasto Szczecin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”
473/23 w sprawie powołania Kapituły Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową
472/23 w sprawie dnia wolnego od pracy
471/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż udziału w wyskości 2/9 w nieruchomości, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Kostki Napierskiego, stanowiącej działkę nr 77/5 z obrębu 4072
470/23 w sprawie powołania Komisji Przetragowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Wiosennej 104, oznaczonej jako działka numer 37/10 z obrębu ewidencyjnego nr 4038
469/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
466/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Storrady-Świętosławy 5/3
465/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Storrady-Świętosławy 5/5
464/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Teodora Axentowicza 23/2
463/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Marszałka Józefa Pilsudskiego 17/4
462/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Marszałka Józefa Pilsudskiego 17/7
461/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
460/23 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur w Urzędzie Miasta Szczecin
459/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Szczecinie w rejnie ul. Hangarowej, stanowiących działki nr: 6/62, 6/63 i 6/60, obr. 4044
458/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Leśny Brzeg, stanowiącej działkę nr 100/6, obr. 4010
457/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 5 położonego przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 10 w Szczecinie
456/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 7 położonego przy ul. Franciszka Gila 2 w Szczecinie
455/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 15 położonego przy ul. Stanisława Thugutta 6C w Szczecinie
454/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 20 położonego przy ul. Władysława Szafera 76 w Szczecinie
453/23 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego regulaminu zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta Szczecin
452/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. rozbudowy i integracji systemu monitoringu miejskiego
451/23 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Szczecin
450/23 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok
449/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
448/23 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Szczecin
447/23 w sprawie odwołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Szczecin
446/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin
445/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ul. Cynkowej, stanowiących działki numer 16/3, 16/11 z obrębu ewidencyjnego 4086
444/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulcy Tama pomorzańska oznaczonej jako działka nr 9/26 z obrębu ewidencyjnego nr 1059
443/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Rumiankowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 137/4, 137/5, 137/6 z obrębu 4209
442/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
441/23 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Szczecin z okazji Dnia Edukacji Narodowej
440/23 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
439/23 w sprawie przekazania w zarządzanie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin.
438/23 w sprawie nieodplatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
437/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
436/23 w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
435/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 4 położonego przy ul. Nad Odrą 56 w Szczecinie
434/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 10a położonego przy ul. Kaszubskiej 43 w Szczecinie
433/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr U2 położonego przy ul. Mazurskiej 23 w Szczecinie
432/23 w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu obniżek czynszu komunalnego dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin.
431/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
430/23 w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Szczecin
429/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
428/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Wycieczkowej 8a, stanowiącej działkę nr 62/49, obr. 3094
427/23 w sprawie organizacji i przeprowadzenia doskonalącego ćwiczenia obronnego pk. „Sedina-23”
426/23 w sprawie ustalenia wysokości oraz terminu wypłaty stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin w roku szkolnym 2023/2024
425/23 w sprawie wyznaczenia tymczasowej siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie
424/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będącej własnoscią Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Potok, stanowiącej działkę nr 3/1, obr. 4063
423/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Komisji do spraw "Szczecińskich pracowni twórczych" oraz wprowadzenia Regulaminu organizowania i przeprowadzania konkursu na najem pracowni twórczych
422/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Podbórzańskiej, stanowiącej działkę nr 14/3, obr. 3065
420/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 23 - działka nr 20/9 obr. 3074
419/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zycie nieruchomości przy ul. Dębogórskiej 31 - 33
416/23 w sprawie powolania Komisji Przetragowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecine przy ul. Samopomocy Chłopskiej , oznaczonej jako dz. nr 32/3 z obrębu nr 4101
415/23 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok
414/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
412/23 w sprawie wyznaczenia tymczasowej siedziby dla Przedszkola Publicznego Nr 29 w Szczecinie
411/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
410/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
409/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
408/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
406/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudwanej, położonej w Szczecinie przy ul. Księżnej Ludgardy 12, stanowiącej działkę nr 144 obręb 3006
405/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Tarniny oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 29/29, obręb 4188
404/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Szeligowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 114/1, obręb 2095
403/23 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin do prowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego
402/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
401/23 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
400/23 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
399/23 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
398/23 Zarządzenie w sprawie komisji przetargowej
397/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego ul. Ludwika Waryńskiego 22a/2
396/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego ul. Ludwika Waryńskiego 22a/1
395/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego ul. Ludwika Waryńskiego 22/4
394/23 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. współpracy senioralnej w Gminie Miasto Szczecin
393/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
392/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego ul. Władysława Stanisława Reymonta 35/5
391/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
390/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
389/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
388/23 w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin
387/23 powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
386/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
385/23 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin
384/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
382/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych w rejonie ul. Strzałowskiej, oznaczonych w ewidencji grutów jako działki nr: 15/37, 15/38, 15/41 i 15/48, 15/49, 15/51, 15/52, obr. 3091
381/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego
380/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. Akademickiego
379/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ul. Królewskiego, stanowiącej działki nr: 5/36, 2/7, obr. 3051 oraz działkę nr 1/230, obr. 3085
377/23 w sprawie obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta, sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta
376/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
375/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2023-2027
374/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rej. ul. Teofila Starzyńskiego, oznaczonej jako działka nr 3/15 obrębu ewidencyjnego nr 1030
373/23 w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko Kierownika Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
372/23 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
371/23 w sprawie utworzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022 - 2025
370A/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
370/23 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok
369/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
368/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulic Regatowej/Skipperów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 39/1, 39/2, 39/3 z obrębu 4159 wraz z udziałem w działce nr 39/6 z obrębu 4159
367/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulic Regatowej/Skipperów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 39/4, 39/5 z obrębu 4159 wraz z udziałem w działce nr 39/6 z obrębu 4159
366/23 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
365/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
364/23 w sprawie nieodplatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
363/23 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
361/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
360/23 w sprawie zatwierdzenia listy biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Szczecin
359/23 zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
358/23 sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Urzędu Miasta Szczecin
357/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majatkowych Urzędu Miasta Szczecin
356/23 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej Integracyjnej
355/23 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
354/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
352/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
351/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
350/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
349/23 w sprawie nieodplatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
348/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
347/23 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin
346/23 uchylające zarządzenie w sprawie świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych przez pracowników Urzędu Miasta Szczecin
345/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
344/23 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
343/23 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin
342/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
341/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
340/23 zmieniajace Zarzadzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
339/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
338/23 w sprawie nieodplatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
337/23 w sprawie nieodplatnego przekazania składnika majątkowego Urzędu Miasta Szczecin
336/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Pozdawilskiej, oznaczonej jako działka nr 34/92 z obrębu ewidencyjnego 3083.
335/23 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
334/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieogranicznego na zbycie nieruchomości, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ul. Cynkowej, stanowiących działki numer 16/3, 16/11, obr. 4086
333/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Uranowej, stanowiącej działki nr: 16/5, 12/5, obr. 4086
332/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej doprzeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 95, stanowiącej działkę nr 126/2, obr. 1021
331/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ks. Kan. M.Bryczkowskiego, działka nr 30/3, obr. 4088
330/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
329/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
328/23 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
327/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
326/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Gminy Miasto Szczecin
325/23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok
324/23 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok
323/23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok
322/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 10 położonego przy ul. Stanisława Noakowskiego 28 w Szczecinie
321/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 10 położonego przy ul. Stanisława Noakowskiego 27 w Szczecinie
320/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr U1 położonego przy ul. Bolesława Śmiałego 4 w Szczecinie
319/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ulicy Żyrardowskiej 6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 13/3, obr. 4173
318/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ulicy Księżnej Anny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/16, obr. 1118
317/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Leśny Brzeg, stanowiącej działkę nr 100/6, obr. 4010
316/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
315/23 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
314/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
313/23 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji zmian w statutach Osiedli Miasta Szczecin
312/23 w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa informacji oraz wytycznych dla Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Szczecin
311/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie za rok 2022
310/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Willi Lentza w Szczecinie za rok 2022
309/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Współczesnego w Szczecinie za rok 2022
308/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trafostacji Sztuki w Szczecinie za rok 2022
307/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury ,,Słowianin” w Szczecinie za rok 2022
306/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury ,,Klub Skolwin” w Szczecinie za rok 2022
305/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szczecińskiej Agencji Artystycznej w  Szczecinie za rok 2022
304/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Lalek ,,Pleciuga” w Szczecinie za rok 2022
303/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie za rok 2022
302/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie za rok 2022
301/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie za rok 2022
300/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury ,,Krzemień” w Szczecinie za rok 2022
299/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury ,, 13 Muz” w Szczecinie za rok 2022
298/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie za rok 2022
296/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ul. Cynkowej, stanowiących działki nr: 16/6 i 16/7, obr. 4086
295/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 20 położonego przy ul. Władysława Szafera 76 w Szczecinie
294/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 15 położonego przy ul. Stanisława Thugutta 6C w Szczecinie
293/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora placówki
292/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
291/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
290/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Stołczyńskiej, stanowiącej działki nr: 25/6, 25/7, obr. 3021
289/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości przy ul. Średniej - działka nr 65/3 obręb 3006
288/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola
286/23 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
285/23 w sprawie wyznaczenia Koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Szczecin
284/23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
283/23 w sprawie nieodplatnego przekazania składnika majątkowego Urzędu Miasta Szczecin
282/23 w sprawie nieodplatnego przekazania składnika majątkowego Urzędu Miasta Szczecin
281/23 w sprawie powołania Rady ds. Budżetu Obywatelskiego i Komisji Odwoławczej działających w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
280/23 w sprawie powołania Komisji Knkursowej do otwartego konkursu ofert
279/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Wiosennej 104, oznaczonej jako działka numer 37/10 z obrębu ewidencyjnego numer 4038
278/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
277/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
276/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
274/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
273/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
272/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
271/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
270/23 powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
269/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
268/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
267/23 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok
266/23 zmieniające zarządzenie w sprawie czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Szczecin oraz zasad pracy w Systemie Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracowników - system eDok
265/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Nagród Przydenta Miasta Szczecin dla uczniów za wybitne osiągnięcia szkolne
264/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
263/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
262/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
261/23 w sprawie powołania zespołu spisowego w celu realizacji harmonogramu inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2023 roku
260/23 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w roku 2023
259/23 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie
258/23 powołanie Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Krzewinkowej 38, stanowiącej działki nr: 33, 66/6, 32/2, obr. 1068
256/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
255/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Stołczyńskiej, działka nr 23/7, obr. 3021
254/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
253/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
252/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
251/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
250/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
249/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majatkowych Gminy Miasto Szczecin
248/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 23 dz 20/9 obr. 3074
247/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ul. Uranowej, stanowiących działki numer 16/5, 12/5, obr. 4086
246/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ul. Cynkowej, stanowiących działki numer 16/6, 16/7, obr. 4086
245/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ul. Cynkowej, stanowiących działki numer 16/3, 16/11, obr. 4086
244/23 w sprawie wstępnych konsultacji rynkowych dla zamówienia pn. „System do zarządzania zużyciem mediów energetycznych i wody wraz z usługami dodatkowymi dla Miasta Szczecin” oraz powołania Zespołu
243/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ul. Hangarowej, stanowiących działki numer: 6/62, 6/63 i 6/60, obr. 4404
242/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
241/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Ruminakowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 137/4, 137/5, 137/6 z obrębu 4209
240/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
239/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
238/23 w sprawie procedury powoływania rzeczoznawców majątkowych na biegłych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Szczecin
237/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
236/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
235/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieogranmioczonego na zbycie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Potok (dz.3/1, obr.4063)
234/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 5 położonego przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 10 w Szczecinie
233/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 5a położonego przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 10 w Szczecinie
232/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
231/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
230/23 w sprawie powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Szczecin dla uczniów za wybitne osiągnięcia szkolne
229/23 w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjnego „ARKONKA” prowadzonego przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
228/23 w sprawie wysokości cen za korzystanie z kąpielisk gminnych prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
227/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
226/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
225/23 w sprawie powołania Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Szczecin
224/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Kormoranów - działka nr 1/208 z obr. 3085
223/23 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z rzeczami znalezionymi,
222/23 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie
221/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
220/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
219/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 8a położonego przy ul. Małopolskiej 7 w Szczecinie
218/23 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin
217/23 w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2023-2027
216/23 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok
215/23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok
214/23 w sprawie nieodplatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
213/23 w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
212/23 w sprawie powołania Sądu konkursowego do konkursu realizacyjnego na „projekt instalacji artystyczno - edukacyjnej upamiętniającej ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie”
211/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Ks. Kan. M. Bryczkowskiego, stanowiącej działkę nr 30/3, obr. 4088
210/23 w sprawie powołania Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”
209/23 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok
208/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
207/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
206/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Kormoranów, działka nr 1/204 i 1/209 z obrębu 3085
205/23 Zarzadzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
204/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
203/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
202/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
201/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
200/23 ZARZĄDZENIE NR 200/23 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Przetargów na zbycie spółdzielczych własnościowych praw do lokali przysługujących Skarbowi Państwa lub Gminie Miasto Szczecin
199/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż udziału w wysokości 2/9 w nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ul. Kostki Napierskiego, działka nr 77/5, obr. 4072
198/23 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin
197/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
196/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Szczecinie przy ul. Bałtyckiej 27, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 64/4, 64/2, 72/2 i 72/3 z obrębu 4095 oraz działka nr 55/4 z obrębu 4098
195/23 w sprawie powołania Komisji Przetragowej do przeprowadzenia trzeciego przetragu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 52/9 oraz nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu nr nr: 52/10, i 49/6 z obrębu ewidencyjnego 4009, położonych w Szczecinie, w rejonie ul. Azaliowej
194/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
193/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
192/23 w sprawie przeprowadzenia w drodze spisu z natury inwentaryzacji środków trwałych stanowiących składniki majątu Urzędu Miasta Szczecin (wyposażenie Rad Osiedli)
191/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola i bursy szkolnej
190/23 uchylające zarządzenie w sprawie powołania członków zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin
189/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
188/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
187/23 uchylające zarządzenie w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Szczecin
186/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
185/23 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022 - 2025
184/23 w sprawie przyjęcia na lata 2023-2025 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.
183/23 Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej rzeczowych składników majątku ruchomego Urzędu Miast Szczecin
182/23 w sprawie nieodplatnego przekazania składnika majątkowego Urzędu Miasta Szczecin
181/23 w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin
180/23 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok
179/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Białowieskiej 6, oznaczonej jako działka numer 11/2 z obrębu ewidencyjnego numer 2142
178/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 95, działka nr 126/2, obr. 1021
177/23 w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji zasad gospodarowania nieruchomościami w Gminie Miasto Szczecin
176/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
175/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
174/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. Smart City Miasta Szczecin
173/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 13 położonego przy Al. Niepodległości 1 w Szczecinie
172/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 13 położonego przy ul. Kapitańskiej 2a w Szczecinie
171/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 15 położonego przy ul. Stanisława Thugutta 6C w Szczecinie
170/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 20 położonego przy ul. Władysława Szafera 76 w Szczecinie
169/23 w sprawie nieodplatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
168/23 w sprawie nieodplatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
167/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
166/23 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora
165/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora środowiskowej placówki edukacyjno-wychowawczej, zespołu szkół specjalnych i przedszkola
164/23 System postępowania ze zwierzętami dzikimi oraz padłymi na terenie miasta Szczecin
163/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Szeligowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 114/1, obr. 2095
162/23 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin
161/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
160/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora środowiskowej placówki edukacyjno-wychowawczej, zespołu szkół specjalnych i przedszkola
158/23 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. polityki społecznej i zdrowotnej w Gminie Miasto Szczecin
157/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
156/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
154/23 w sprawie powołania Sądu Konkursowego do konkursu realizacyjnego na "Instalację artystyczno - edukacyjną upamiętniającą ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie"
153/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Niklowej 11, oznaczonej jako działka numer 23/3 z obrębu ewidencyjnego numer 4112 wraz ze sprzedażą budynków
152/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
151/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
150/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
149/23 w sprawie powołania Komitetu Sterującego oraz Zespołu Projektowego ds. przygotowania, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego projektu pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą i funkcjami dodatkowymi w Szczecinie”
148/23 w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu posiłku, średniego miesięcznego kosztu usług oraz opłaty za transport dla uczestników szczecińskich ośrodków wsparcia finansowanych w ramach realizacji zadań własnych Gminy Miasto Szczecin
147/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
146/23 w sprawie niedpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
145/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 9, położonego w budynku przy ul. Arkońskiej 43 w Szczecinie.
144/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości położonej w Gryfinie, stanowiącej działki nr: 138/2, 139, obr. 0035 Wełtyń II
143/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulic Regatowej/ Skipperów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 39/1, 39/2, 39/3 z obrębu 4159 wraz z udziałem w działce nr 39/6 z obrębu 4159
142/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulic Regatowej/ Skipperów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 39/4, 39/5 z obrębu 4159 wraz z udziałem w działce nr 39/6 z obrębu 4159
141/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek nr 51/5, 51/4, nr 52/3 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek nr 51/5, nr 49/4, nr 52/4 z obrębu ewidencyjnego nr 4009, położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Azaliowej
140/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Darniowej 1
139/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie przy ul. Krzewinkowej 36 i Darniowej 40
138/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
137/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
136/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
135/23 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024
134/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
133/23 w sprawie powołania dyrektora Domu Kultury "Krzemień" w Szczecinie
132/23 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
131/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
130/23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
129/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
128/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
127/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
126/23 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
125/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetragu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie w rej. ul. Azaliowej, oznaczonej jako działka nr 52/8 z obr. ewidencyjnego nr 4009
124/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
123/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
122/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
121/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
120/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Pokoju, składającej się z działek oznazonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 15/39, 15/44, 15/46 i 15/50 z obrębu 3091
119/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego
118/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
117A/23 w sprawie rozliczeń podatku akcyzowego Gminy Miasto Szczecin
117/23 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok
116/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
115/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 4 położonego przy ul. Nad Odrą 56 w Szczecinie
114/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr U2 położonego przy ul. Mazurskiej 23 w Szczecinie
113/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr U1 położonego przy ul. Bolesława Śmiałego 4 w Szczecinie
112/23 w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin
111zarządzenie zmieniające/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”
110/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
109/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Włoskiej, składającej się z działek nr: 6/24, 6/26, 6/32 z obrębu ewidencyjnego nr 3096
108/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Pozdawilskiej, oznaczonej jako działka nr 34/92 z obrębu ewidencyjnego nr 3083
107/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 1 położonego przy ul. Strzałowskiej 3 w Szczecinie
106/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 4a położonego przy ul. Cegłówka 12 w Szczecinie
105/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 4 położonego przy ul. Cegłówka 12 w Szczecinie
104/23 sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola
103/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
102/23 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2023 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecin
101/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
100/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
99/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
98/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
97/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
96/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin.
95/23 zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia docelowo czynszowego zasobu lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin
94/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
93/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
92/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
91/23 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2023 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Miasto Szczecin
90/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
89/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
88/23 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Pracy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
87/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
86/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
85/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 4a położonego przy ul. Juliusza Słowackiego 12 w Szczecinie.
84/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 19b położonego przy ul. Bolesława Śmiałego 4 w Szczecinie.
83/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 9 położonego przy ul. Bolesława Śmiałego 4 w Szczecinie.
82/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 19 położonego przy ul. Bolesława Śmiałego 4 w Szczecinie.
81/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
80/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
79/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
78/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
77/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
76/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
75/23 w sprawie nieodplatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
74/23 w sprawie nieodplatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
73/23 w sprawie nieodplatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
72/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
71/23 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
70/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
69/23 w sprawie organizacji dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem na terenie Gminy Miasto Szczecin
68/23 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego
67/23 w sprawie utworzenia oraz powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
66/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola i szkolnego schroniska młodzieżowego
65A/23 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok
65/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
64A/23 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok
64/23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
63/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
62/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
61/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
60/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
59/23 w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2023
58/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
57/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
56/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. Smart City Miasta Szczecin
55/23 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina
54/23 w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Szczecinie oraz Komendantowi Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
53/23 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok
52/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
51/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
50/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
49/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
48/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
47/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
46/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
45/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
44/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. rewitalizacji Miasta Szczecin
43/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
42/23 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym
41/23 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym
40/23 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia trybu postępowania przy sprzedaży lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin
39/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
38/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
37/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
36/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
35/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości stanowiących własność powiatu
34/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
33/23 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
32/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
31/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w rejonie ul. Kormoranów - działka nr 1/208 obręb 3085
30/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w rejonie ul. Kormoranów - działki nr 1/204 i 1/209 obręb 3085
29/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
28/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
27/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
26/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
25/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
24/23 powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
23/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
22/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
21/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
20/23 w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin
19/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
18/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
17/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
16/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
15/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Potok, oznaczonej jako działka nr 3/1, obr. 4063
14/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sczecinie przy ul. Stoisława 2 (działka nr 6/11, obr.1040)
12/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Światowida 80B, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/6 z obrębu 3092
11/23 W sprawie powołania Komisji Przetargowej
10/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Szczecnie w rejonie ul. Strzałowskiej
9/23 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu oraz sposobu dokonywania wpłat za pobyt w ośrodkach wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
8/23 w sprawie wyodrębnienia docelowo czynszowego zasobu lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin
7/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
6/23 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Szczecin
5/23 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
4Zarządzenie/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza"
3/23 w sprawie opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2/23 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok
1/23 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok