Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zespół ds. Polityki Zdrowotnej i Osób z Niepełnosprawnością

informator dla osób z niepełnosprawnościami, wydany w 2023 roku
plik PDF, 0.4 MB


 1. Uzyskanie stopnia niepełnosprawności
 2. Uzyskanie stopnia niepełnosprawności przez obywateli Ukrainy
 3. Organizacje, instytucje i podmioty działające na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
 4. Miejski Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
 5. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
 6. Nieodpłatna pomoc prawna
 7. Ulgi i przywileje
 8. Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością
 9. Zapewnienie rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin
 10. Raporty z realizacji zadania 1 pn. "Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych"
 11. Mecenas osób niepełnosprawnych
 12. Ulotki leków dostępne dla niewidomych
 13. Użyteczne strony internetowe

Kontakt:

Głusi

 • w Sali Obsługi Interesantów zamontowano system informacji wizualnej, informujący o bieżącej dostępności stanowisk do załatwiania spraw,
 • 30 najczęściej stosowanych procedur załatwiania spraw zostało przetłumaczonych na język migowy i opublikowanych na stronach internetowych Urzędu Miasta,część pracowników Sali Obsługi Interesantów jest przeszkolonych i posługuje się językiem migowym,
 • osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem Miasta Szczecin za pośrednictwem:
 • oraz osobiście - Informacja Urzędu Miasta Szczecin, prawe skrzydło, proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracowników Urzędu Miasta Szczecin, posługujących się językiem migowym. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Informator dla osób z wadą słuchu - gdzie kierować się w budynku Urzędu Miasta.

Informacja

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pragniemy przekazać Państwu jej treść dotyczącą działalności orzecznictwa do spraw niepełnosprawności.-

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).
Przepisy, które dotyczą orzeczeń to regulacje art. 15h ust. 1-3. Zwracam również uwagę na przepisy art. 15zzs dotyczące biegu terminów w postępowaniach administracyjnych.
Art. 15h.

 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
  1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub uzyskania nowej karty Parkingowej".
udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2006/05/09, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/02/09 15:30:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/02/09 15:30:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/02/09 15:04:13 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/02/09 15:01:50 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/02/06 10:03:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/01/30 12:42:30 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/01/30 12:42:00 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/01/30 12:38:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/01/30 12:37:31 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/01/27 11:37:22 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/01/27 10:30:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/01/26 13:23:59 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/10/11 15:20:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/10/11 15:17:26 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/06/21 08:11:57 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2022/06/06 08:36:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/24 14:34:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/22 14:23:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/22 14:22:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/22 14:22:05 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/03/19 12:32:22 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/03/19 12:25:29 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/03/19 12:24:19 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/03/19 12:22:40 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2021/02/04 12:10:57 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2021/02/04 12:10:25 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/04/22 12:21:13 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2020/03/19 09:08:26 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2020/03/19 08:51:33 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2020/03/19 08:50:51 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/18 14:18:19 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/18 14:17:16 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/09/16 11:07:10 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/09/02 07:35:43 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2019/07/01 08:04:18 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/03/28 12:27:36 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/03/20 15:09:54 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/09/20 12:33:23 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/09/20 12:03:28 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/09/20 11:07:18 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/08/25 12:26:02 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/08/25 12:24:35 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/03/10 12:27:11 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/02/28 16:22:55 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2016/05/31 11:28:04 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/08/25 11:00:17 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/08/24 13:09:55 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/06/18 10:18:39 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/03/19 10:27:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/12/16 13:12:37 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2013/08/08 09:56:50 modyfikacja wartości