Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXXI
Numer kadencji:V
Data sesji:2009-02-02
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 18.12.2008 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie sprzedaży tzw. „dopalaczy”.
6. Apel Rady Miasta Szczecin w sprawie upamiętnienia pamięci osób represjonowanych przez WUBP.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1/09 – zmiany uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Kozich Wierchów;
­- 2/09 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Odzieżowa” w Szczecinie (załączniki: 1, 2, 3, 4);
­- 3/09 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Golęcino – Gocław” w Szczecinie (załączniki: 1 arkusz 1, 1 arkusz 2, 2, 3, 4);
­- 4/09 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Brama Portowa” w Szczecinie (załączniki: 1, 2, 3, 4);
­- 5/09 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Salomei” w Szczecinie (załączniki: 1, 2, 3, 4);
­- 6/09 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Żyzna – Szeroka” w Szczecinie (załącznik);
­- 7/09 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie pod nazwą „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo 2” (załącznik);
­- 8/09 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sienno” w Szczecinie pod nazwą „Sienno 2” (załącznik);
­- 9/09 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Potulicka” w Szczecinie pod nazwą „Nowe Miasto - Potulicka 4” (załącznik);
­- 10/09 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gontyna”  w Szczecinie pod nazwą „Gontynka 2” (załączniki: 1, 2 arkusz 1, 2 arkusz 2, 3, 4);
11/09 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego K.35  w Szczecinie pod nazwą K.35 – 2 (załączniki: 1 arkusz1, 1 arkusz 2, 2 arkusz 1, 2 arkusz 2, 3, 4);
­- 12/09 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Kredowa”  w Szczecinie pod nazwą „Warszewo-Kredowa 2”;
13/09 – zmiany uchwały w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony;
­- 14/09 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzeń na skutek ustalania wartości punktu;
15/09 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia jako członek założyciel przez Gminę Miasto Szczecin do stowarzyszenia pn. „Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej”;
­- 16/09 – nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecin;
­- 17/09 – odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie;
­- 18/09 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin;
- 19/09 - zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009 (załączniki: 1, 2);
- 20/09 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 21/09 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
9. Przedstawienie wyników kontroli w zakresie prywatyzacji mieszkań komunalnych w Gminie Miasto Szczecin. 
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.