Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Rejestr Petycji rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta Szczecin w 2019 roku

Nr petycji Nr UNP W sprawie Data
złożenia
152.2. 61/S/19 przedłużenia linii tramwajowej oraz budowy pętli SH STER 2019/04/05
152.3 69/S/19 przekazania informacji o kosztach wprowadzenia reformy oświatowej polegającej na likwidacji gimnazjów i wprowadzeniu ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz podjęcia działań mających na celu zwrot nakładów pieniężnych przekazanych na realizację rządowej reformy oświaty zgodnie z oświadczeniem Ministra Edukacji Narodowej 2019/04/10
152.4 82/S/19 przywrócenia najkrótszego dojazdu z ul. Goleniowskiej do nieruchomości przy ul. Goleniowskiej 15,15a,16,17,18,19,spełnienia wymagań w zakresie właściwego oznaczenia dojazdu drogą gminną do ww. nieruchomości, umożliwiając bezproblemowy dojazd np. służbom ratowniczym, sprawdzenia , czy po likwidacji dojazdów zostały zachowane wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dojazdu do ww. nieruchomości, wykonania remontu nawierzchni dróg dojazdowych, dot. ul. Puckiej, ze względu na jej bardzo zły stan techniczny 2019/05/20
152.5 86/S/19 Wprowadzenia zmian mających na celu poprawę ochrony środowiska 2019/05/24
152.6 88/S/19 Uruchomienia w Szczecinie pilotażowego programu zachęcającego mieszkańców do segregacji odpadów, w ramach którego na każdym osiedlu zostanie postawiony automat przyjmujący zużyte butelki (szklane oraz plastikowe), a także puszki 2019/06/03
152.8 93/S/19 Podjęcia działań prawnych i faktycznych zmierzających do przeprowadzenia remontu ul. Smoczej w Szczecinie 2019/06/07
152.7. 92/S/19 Przyjęcia przez Prezydenta Miasta Szczecin deklaracji praw osób LGBT+ 2019/06/10
152.10 110/S/19 Utworzenia miejsc postojowych oraz organizacji ruchu drogowego na części działki nr 13/7 z obr. 1026 zlokalizowanej na terenie podwórza bloku mieszkalnego przyAl. Wyzwolenia 40, 42, 44 w Szczecinie 2019/07/01
152.9 109/S/19 niepodpisywania przez Prezydenta Miasta Szczecin karty LGBT+ 2019/07/02
152.11 111/S/19 Stworzenia miejskiej strategii adaptacji zmian klimatycznych i związanych z nimi zagrożeń dla Szczecina 2019/07/05
152.12 120/S/19 Sprzeciwu przeciwko wprowadzeniu karty LGBT+ w Szczecinie 2019/07/19
152.13 122/S/19 Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 2019/07/26
152.14 152/S/19 Podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia w Szczecinie uchwały antysmogowej 2019/10/04
152.15 177/S/19 Sprzeciwu dot. wycinki drzew na ul. Piłsudskiego i pl. Szarych Szeregów 2019/11/18
152.16 178/S/19 Modernizacji ul. Ruskiej w Szczecinie, na odcinku od ul. Frysztackiej do ronda przy ul. 9 Maja 2019/11/19

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.