Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Rejestr Petycji rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta Szczecin w 2019 roku

Nr petycji Nr UNP W sprawie Data
złożenia
152.2. 61/S/19 przedłużenia linii tramwajowej oraz budowy pętli SH STER 2019/04/05
152.3 69/S/19 przekazania informacji o kosztach wprowadzenia reformy oświatowej polegającej na likwidacji gimnazjów i wprowadzeniu ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz podjęcia działań mających na celu zwrot nakładów pieniężnych przekazanych na realizację rządowej reformy oświaty zgodnie z oświadczeniem Ministra Edukacji Narodowej 2019/04/10
152.4 82/S/19 przywrócenia najkrótszego dojazdu z ul. Goleniowskiej do nieruchomości przy ul. Goleniowskiej 15,15a,16,17,18,19,spełnienia wymagań w zakresie właściwego oznaczenia dojazdu drogą gminną do ww. nieruchomości, umożliwiając bezproblemowy dojazd np. służbom ratowniczym, sprawdzenia , czy po likwidacji dojazdów zostały zachowane wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dojazdu do ww. nieruchomości, wykonania remontu nawierzchni dróg dojazdowych, dot. ul. Puckiej, ze względu na jej bardzo zły stan techniczny 2019/05/20
152.5 86/S/19 Wprowadzenia zmian mających na celu poprawę ochrony środowiska 2019/05/24
152.6 88/S/19 Uruchomienia w Szczecinie pilotażowego programu zachęcającego mieszkańców do segregacji odpadów, w ramach którego na każdym osiedlu zostanie postawiony automat przyjmujący zużyte butelki (szklane oraz plastikowe), a także puszki 2019/06/03
152.8 93/S/19 Podjęcia działań prawnych i faktycznych zmierzających do przeprowadzenia remontu ul. Smoczej w Szczecinie 2019/06/07
152.7. 92/S/19 Przyjęcia przez Prezydenta Miasta Szczecin deklaracji praw osób LGBT+ 2019/06/10
152.10 110/S/19 Utworzenia miejsc postojowych oraz organizacji ruchu drogowego na części działki nr 13/7 z obr. 1026 zlokalizowanej na terenie podwórza bloku mieszkalnego przyAl. Wyzwolenia 40, 42, 44 w Szczecinie 2019/07/01
152.9 109/S/19 niepodpisywania przez Prezydenta Miasta Szczecin karty LGBT+ 2019/07/02
152.11 111/S/19 Stworzenia miejskiej strategii adaptacji zmian klimatycznych i związanych z nimi zagrożeń dla Szczecina 2019/07/05
152.12 120/S/19 Sprzeciwu przeciwko wprowadzeniu karty LGBT+ w Szczecinie 2019/07/19
152.13 122/S/19 Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 2019/07/26
152.14 152/S/19 Podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia w Szczecinie uchwały antysmogowej 2019/10/04
152.15 177/S/19 Sprzeciwu dot. wycinki drzew na ul. Piłsudskiego i pl. Szarych Szeregów 2019/11/18
152.16 178/S/19 Modernizacji ul. Ruskiej w Szczecinie, na odcinku od ul. Frysztackiej do ronda przy ul. 9 Maja 2019/11/19

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.