Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Rejestr Petycji rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta Szczecin w 2018 roku

Nr petycji Nr UNP W sprawie Data
złożenia
152.2 9/S/18 Uruchomienia szczecińskiego panelu obywatelskiego 2018/01/08
152.3 17/S/18 Braku zgody na likwidację linii autobusowych D i E bez utworzenia na Prawobrzeżu nowych połączeń i zwiększenia częstotliwości kursów na liniach, które już istnieją 2018/01/14
152.4 28/S/18 zaprzestania karczowania drzew i krzewów na obszarze wyznaczonym pod budowę placu zabaw z SBO 2018 "FREEDOM SZCZECIN" w Podjuchach 2018/02/22
152.6 64/S/18 Zmiany lokalizacji Masztu Maciejewicza 2018/05/07
152.7. 68/S18 zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Szczecinie 2018/05/16
152.9 76/S/18 Przeprowadzenia kontroli prawidłowości przejazdu pojazdów o masie pow. 10 ton, posiadajacych zgody (decyzje) na przejazd ul. Bat. Chłopskich, Granitową, Przodowników Pracy, Metalową 2018/05/21
152.8 75/S/18 Podjęcia działań w sprawie włączania i wyłączania zabytków w gminnej ewidencji w formie zarządzenia Prezydetna Miasta Szczecin 2018/05/21
152.13 114/S/18 Wsparcia inwestycji dot. modernizacji alejek w Parku im. Stefana Żeromskiego 2018/06/18
152.12 110/S/18 petycja przeciwko wycince drzew na Głębokim 2018/07/06
152.11 106?S/18 Poprawy organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie ul. Siewnej w Szczecinie 2018/07/09
152.14 117/S/18 Wyznaczenia oraz uwzględnienia w planach inwestycyjnych miasta nowych przejść dla pieszych odpowiadających potrzebom mieszkańców 2018/07/26
152.15 145/S/18 Odbudowy targowiska w Dąbiu 2018/09/07
152.19. 186/S/18 obywatelskiej petycji przeciwko niszczeniu przyrody naszego miasta 2018/10/01
152.16 163/S/18 PETYCJA W SPRAWIE OBNIŻENIA CEN BILETÓW OKRESOWYCH, ZNIESIENIA DROŻSZEJ TARYFY POSPIESZNEJ, WPROWADZENIA BILETU ROCZNEGO, ZMNIEJSZENIA KAR ZA NIEPOSIADANIE BILETU 2018/10/05
152.17 166/S/18 II porozumienia dla Szczecina (przeprowadzenia debaty publicznej na temat przyszłości Willi Lentza) 2018/10/15
152.18 172/S/18 Odbudowy boiska przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi 2018/10/31

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.