Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Rejestr Petycji rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta Szczecin w 2020 roku

Nr petycji Nr UNP W sprawie Data
złożenia
152.2.20 9/S/20 petycja przeciwko całkowitej likwidacji miejsc parkingowych i wycince drzew na odcinku al. Wyzwolenia od skrzyżowania z ul. Lubomirskiego do pl. Kilińskiego oraz wprowadzenia zmian w planach przebudowy ww. odcinka 2020/01/24
152.3.20 29/S/20 Uwzględnienia postulatów do opracowania "Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zielonych w Szczecinie" 2020/03/01
152.4.20 43/S/20 zamontowania w środkach komunikacji miejskiej lamp bakteriobójczych, premiowania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powłok antybakteryjnych (w przypadku ogłoszenia przetargu na zakup nowych pojazdów komunikacji miejskiej) 2020/03/24
152.5.20 51/S/20 podjęcia uchwały przez Radę Miasta Szczecin w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości 2020/05/04
152.7.20 66/S/20 Poprawy komunikacji miejskiej na Prawobrzeżu 2020/06/22
152.6.20 65/S/20 podjęcia działań kontrolnych względem przedsiębiorców prowadzących warsztaty samochodowe (punkty serwisowe) w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami gospodarowania olejami odpadowymi niebezpiecznymi wytwarzanymi w toku ich działalności gospodarczej 2020/06/22
152.8.20 78/S/20 umożliwienia handlu ulicznego niewymagającego wnoszenia opłaty targowej na skwerze Wallenberga w Szczecinie 2020/07/20
152.9.20 81/S/20 rezygnacji z usuwania drzew w al. Wojska Polskiego na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów łącznie z pl. Zgody, w ul. Piłsudskiego na odcinku od pl. Odrodzenia do pl. Szarych Szeregów i na pl. Szarych Szeregów w związku 2020/07/28
152.11.20 100/S/20 demontażu tzw. skatestopperów na p. Adamowicza w Szczecinie, dialogu społecznego i wspólnego wypracowania rozwiązań, które umożliwią korzystanie z placu Adamowicza również deskorolkarzom, wprowadzenia tzw. okresu próbnego, a po jego pozytywnym zakończeniu, definitywnego zrezygnowania z montażu blokad 2020/08/24
152.12.20 112/S/2020 Remontu ulicy Starego Wiarusa w Szczecinie 2020/09/14
152.13.20 114/S/20 petycja przeciwko planom skomunikowania ulicy Starego Wiarusa z projektowaną drogą wewnętrzną Z.P.1010. KD.W, obsługującą tereny inwestycyjne zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z obrębu ewidencyjnego 2057 2020/09/14
152.14.20 153/S/20 petycja w sprawie utworzenia eko - przystannków autobusowych i tramwajowych 2020/10/09
152.15.20 156/S/20 petycja w sprawie Sunrise Festival w Szczecinie 2020/10/18
152.18.20 176/S/20 podjęcia działań zmierzających do zaliczenia drogi dojazdowej do posesji mieszczących się przy ul. Goleniowskiej 57 do kategorii drogi publicznej - utrzymania istniejącego przejazdu kolejowego 2020/11/10
152.19.20 183/S/20 dot. remontu ul. Lubczyńskiej w Szczecinie w 2021 r. 2020/11/20
152.21.20 199/S/20 Podjęcia działań zmierzających do zaliczenia ul. Narzędziowej będącej drogą dojazdową do oddziału Spółki do kategorii drogi publicznej - utrzymania istniejącego przejazdu kolejowego 2020/12/08
152.22.20 209/S/20 Uruchomienia w powstającym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt całodobowej lub nocnej opieki weterynaryjnej dla zwierząt właścicielskich 2020/12/16

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.