Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Rejestr Petycji rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta Szczecin w 2022 roku

Nr petycji Nr UNP W sprawie Data
złożenia
152.2.2022 CRS4/P/2/2022 odstąpienia od zamiaru zmiany statusu terenów Z.K.05 rekreacyjno sportowych na rzecz zabudowy mieszkaniowej 2022/01/24
152.3.2022 CRS4/P/3/2022 przeniesienia basenu SDS 25 m na teren szkoły podstawowej nr 16 przy ul. Chobolańskiej w Szczecinie 2022/01/25
152.4.2022 CRS4/P/4/2022 Uwzględnienia ul. Panieńskiej i Mściwoja w abonamencie Stare Miasto, wyznaczenia miejsc parkingowych tylko dla mieszkańców, wyznaczenia miejsc parkingowych dla przedsiębiorców i odwiedzających pod wiaduktem Trasa Zamkowa, zwiększenia ilości parkingów poprzez oznakowanie możliwości parkowania po skosie na ul. Panieńskiej i Mściwoja 2022/01/31
152.5.2022 CRS4/P/5/2022 Uwzględnienia ul. Panieńskiej i Mściwoja w abonamencie Stare Miasto, wyznaczenia miejsc parkingowych tylko dla mieszkańców, wyznaczenia miejsc parkingowych dla przedsiębiorców i odwiedzających pod wiaduktem Trasa Zamkowa, zwiększenia ilości parkingów poprzez oznakowanie możliwości parkowania po skosie na ul. Panieńskiej i Mściwoja 2022/02/11
152.6.2022 CRS4/P/6/2022 Umieszczenia tabliczki "Nie dotyczy pobocza" pod znakiem B-35 "Zakaz postoju" umiejscowionym w Szczecinie przy wjeździe w ulicę Szeroką z Ronda im. Księdza Piotra 2022/03/11
152.7.2022 CRS4/P/7/2022 Instalacji monitoringu miejskiego w przejściu podziemnym i na parkingu miejskim przy ul. Wszystkich Świętych w Szczecinie 2022/03/16
152.8.2022 CRS4/P/8/2022 Podjęcia działań w związku z rosnącą liczbą uchodźców w Szczecinie 2022/03/20
152.9.2022 CRS4/P/9/2022 zainstalowania oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 w Szczecinie 2022/04/14
152.10.2022 CRS4/P/10/2022 -montażu w centralnych i reprezentatywnych lokalizacjach Gminy Miasto Szczecin koszy do segregacji odpadów oraz uwzględnienie ich montażu przy realizacji planowanych inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin, - wpisania do katalogu mebli miejskich koszy do segregacji odpadów, ekologicznych wiat przystankowych z nasadzeniami roślin na dachu oraz koszy "serc"na nakrętki 2022/04/25
152.11.2022 CRS4/P/11/2022 podjęcia działań w sprawie zmiany patrona ulicy 26 Kwietnia w Szczecinie 2022/05/10
152.12.2022 CRS4/P/12/2022 Wprowadzenia zmian w zakresie zasad segregacji tworzyw sztucznych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2022/05/18
152.13.2022 CRS4/P/13/2022 Podjęcia działań w sprawie budowy przejścia dla pieszych przez tory kolejowe, które połączyłoby ul. Chopina z ul. Cyfrową na wysokości Parku Karpińskiego 2022/05/27
152.14.2022 CRS4/P/14/2022 Zmiany przepisów Zarządzenia Nr 59/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin w zakresie możliwości zakupu karnetów wjazdowych 2022/06/09
152.15.2022 CRS4/P/15/2022 Zagospodarowania terenu w okolicach ul. Cukrowej na cele społeczne 2022/06/14
152.16.2022 CRS4/P/16/2022 Modernizacji infrastruktury służącej do wodowania małych jednostek pływających 2022/07/01
152.17.2022 CRS4/P/17/2022 Podjęcia działań w zakresie wstrzymania budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 2/23, obręb 1049 w Szczecinie 2022/07/14
152.18.2022 CRS4/P/18/2022 Podjęcia działań w zakresie likwidacji altan na działce u zbiegu ulic Niemierzyńskiej i Zygmunta Krasińskiego 2022/07/28
152.19.2022 CRS4/P/19/2022 Nieodpłatnego przejęcia dróg wewnętrznych stanowiących własność Spółdzielni przez Gminę Miasto Szczecin 2022/08/24
152.20.2022 CRS4/P/20/2022 Zapewnienia bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego w formie przewidzianej przez Ustawodawcę w stosownych terminach 2022/10/13
152.21.2022 CRS4/P/21/2022 Podjęcia działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców poprzez zabezpieczenie miejsc schronienia (schronów) 2022/10/17
152.22.2022 CRS4/P/22/2022 Otwarcia bram za sceną Teatru Letniego oraz upublicznienia harmonogramu imprez z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem 2022/10/24
152.23.2022 CRS4/P/23/2022 Nadania kategorii drogi gminnej publicznej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 88/8 obręb nr 2086. 2022/10/28
152.24.2022 CRS4/P/24/2022 Utworzenia jednostki Animal Patrol w ramach struktur Straży Miejskiej 2022/10/31
152.25.2022 CRS4/P/25/2022 Uruchomienia połączenia autobusowego pomiędzy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie a dworcem PKP w Szczecinie 2022/12/05
152.26.2022 CRS4/P/26/2022 Zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Żniwnej i Nowoszerokiej 2022/12/07