Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Rejestr petycji złożonych w 2022 roku

Nr petycji Nr UNP W sprawie Data
złożenia
152.26.2022 CRS4/P/26/2022 Zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Żniwnej i Nowoszerokiej 2022/12/07
152.25.2022 CRS4/P/25/2022 Uruchomienia połączenia autobusowego pomiędzy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie a dworcem PKP w Szczecinie 2022/12/05
152.8.2022 BRM4/P8/2022 likwidacji terenów zielonych i ogrodów działkowych w obrębie ulic: Bułgarska, Serbska, Słowiańska, Harcerzy, Arkońska w Szczecinie 2022/11/07
152.24.2022 CRS4/P/24/2022 Utworzenia jednostki Animal Patrol w ramach struktur Straży Miejskiej 2022/10/31
152.23.2022 CRS4/P/23/2022 Nadania kategorii drogi gminnej publicznej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 88/8 obręb nr 2086. 2022/10/28
152.22.2022 CRS4/P/22/2022 Otwarcia bram za sceną Teatru Letniego oraz upublicznienia harmonogramu imprez z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem 2022/10/24
152.21.2022 CRS4/P/21/2022 Podjęcia działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców poprzez zabezpieczenie miejsc schronienia (schronów) 2022/10/17
152.20.2022 CRS4/P/20/2022 Zapewnienia bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego w formie przewidzianej przez Ustawodawcę w stosownych terminach 2022/10/13
152.19.2022 CRS4/P/19/2022 Nieodpłatnego przejęcia dróg wewnętrznych stanowiących własność Spółdzielni przez Gminę Miasto Szczecin 2022/08/24
152.18.2022 CRS4/P/18/2022 Podjęcia działań w zakresie likwidacji altan na działce u zbiegu ulic Niemierzyńskiej i Zygmunta Krasińskiego 2022/07/28
152.17.2022 CRS4/P/17/2022 Podjęcia działań w zakresie wstrzymania budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 2/23, obręb 1049 w Szczecinie 2022/07/14
152.7.2022 BRM4/P7/2022 upamiętnienia w Szczecinie polskiego pianisty żydowskiego pochodzenia Artura Rubinsteina 2022/07/05
152.16.2022 CRS4/P/16/2022 Modernizacji infrastruktury służącej do wodowania małych jednostek pływających 2022/07/01
152.15.2022 CRS4/P/15/2022 Zagospodarowania terenu w okolicach ul. Cukrowej na cele społeczne 2022/06/14
152.6.2022 BRM4/P6/2022 opłat w publicznej komunikacji zbiorowej 2022/06/10
152.14.2022 CRS4/P/14/2022 Zmiany przepisów Zarządzenia Nr 59/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin w zakresie możliwości zakupu karnetów wjazdowych 2022/06/09
152.13.2022 CRS4/P/13/2022 Podjęcia działań w sprawie budowy przejścia dla pieszych przez tory kolejowe, które połączyłoby ul. Chopina z ul. Cyfrową na wysokości Parku Karpińskiego 2022/05/27
152.12.2022 CRS4/P/12/2022 Wprowadzenia zmian w zakresie zasad segregacji tworzyw sztucznych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2022/05/18
152.11.2022 CRS4/P/11/2022 podjęcia działań w sprawie zmiany patrona ulicy 26 Kwietnia w Szczecinie 2022/05/10
152.10.2022 CRS4/P/10/2022 -montażu w centralnych i reprezentatywnych lokalizacjach Gminy Miasto Szczecin koszy do segregacji odpadów oraz uwzględnienie ich montażu przy realizacji planowanych inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin, - wpisania do katalogu mebli miejskich koszy do segregacji odpadów, ekologicznych wiat przystankowych z nasadzeniami roślin na dachu oraz koszy "serc"na nakrętki 2022/04/25
152.9.2022 CRS4/P/9/2022 zainstalowania oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 w Szczecinie 2022/04/14
152.8.2022 CRS4/P/8/2022 Podjęcia działań w związku z rosnącą liczbą uchodźców w Szczecinie 2022/03/20
152.7.2022 CRS4/P/7/2022 Instalacji monitoringu miejskiego w przejściu podziemnym i na parkingu miejskim przy ul. Wszystkich Świętych w Szczecinie 2022/03/16
152.6.2022 CRS4/P/6/2022 Umieszczenia tabliczki "Nie dotyczy pobocza" pod znakiem B-35 "Zakaz postoju" umiejscowionym w Szczecinie przy wjeździe w ulicę Szeroką z Ronda im. Księdza Piotra 2022/03/11
152.3.22 BRM4/P/3 zmiany uchwały nr L/1054/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu (ze zm.) poprzez wyeliminowanie obecnego stanu niezgodności z prawem w zakresie czynnego oraz biernego prawa wyborczego do Młodzieżowej Rady Miasta 2022/02/16
152.5.2022 CRS4/P/5/2022 Uwzględnienia ul. Panieńskiej i Mściwoja w abonamencie Stare Miasto, wyznaczenia miejsc parkingowych tylko dla mieszkańców, wyznaczenia miejsc parkingowych dla przedsiębiorców i odwiedzających pod wiaduktem Trasa Zamkowa, zwiększenia ilości parkingów poprzez oznakowanie możliwości parkowania po skosie na ul. Panieńskiej i Mściwoja 2022/02/11
152.2.22 BRM4/P/2 w sprawie zmiany § 21 ust. 6 statutu miasta Szczecina przyjętego uchwałą nr VI/189/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2019 r. polegającej na usunięciu niezgodnego z prawem przepisu w zakresie kompetencji Przewodniczącego Rady do przekazania skargi do organu właściwego i uprawnień Rady 2022/01/31
152.4.2022 CRS4/P/4/2022 Uwzględnienia ul. Panieńskiej i Mściwoja w abonamencie Stare Miasto, wyznaczenia miejsc parkingowych tylko dla mieszkańców, wyznaczenia miejsc parkingowych dla przedsiębiorców i odwiedzających pod wiaduktem Trasa Zamkowa, zwiększenia ilości parkingów poprzez oznakowanie możliwości parkowania po skosie na ul. Panieńskiej i Mściwoja 2022/01/31
152.3.2022 CRS4/P/3/2022 przeniesienia basenu SDS 25 m na teren szkoły podstawowej nr 16 przy ul. Chobolańskiej w Szczecinie 2022/01/25
152.2.2022 CRS4/P/2/2022 odstąpienia od zamiaru zmiany statusu terenów Z.K.05 rekreacyjno sportowych na rzecz zabudowy mieszkaniowej 2022/01/24
152.1.22 BRM4/P/1 zmiany § 5 ust. 4 pkt 2 załącznika do Uchwały XVII/749/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 2022/01/11