Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Szczecin

Obowiązek publikowania sprawozdań finansowych wprowadził §34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl powyższego przepisu sprawozdania finansowe:

  1. bilans,
  2. rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
  3. zestawienie zmian w funduszu,
  4. informacja dodatkowa

są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie
w terminie do dnia 10 maja roku następnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Sprawozdania:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2019/05/07, odpowiedzialny/a: dyrektor, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2023/04/28 12:33:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2023/04/28 12:33:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/02/13 09:24:14 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2022/05/24 08:59:19 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2022/05/24 08:58:47 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2022/05/24 08:58:15 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2022/05/24 08:57:38 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2022/05/24 08:33:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/05/23 10:09:39 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/05/23 10:09:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/03 13:41:33 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:52:34 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:51:35 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:49:53 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:48:40 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:44:02 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:39:40 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:38:47 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:37:32 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:28:45 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/07 15:30:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/05/07 11:15:29 nowa pozycja