Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Organizacje wybrały swoich przedstawicieli do SRDPP

Za nami XIX Walne Sprawozdawczo- Wyborcze Spotkanie Organizacji Pozarządowych, które 2 czerwca 2022 r. w Sali Sesyjnej Rady Miasta Szczecin oraz online przed ekranami komputerów, zgromadziło kilkudziesięciu przedstawicieli szczecińskiego trzeciego sektora. Z ramienia trzeciego sektora w głosowaniu hybrydowym (tradycyjne karty oraz dostępy online) do Rady na kadencję 2022-2025 zostali wybrani (kolejność według liczby otrzymanych głosów): Wiktor Głowacki (Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych „ZAFOS”), Jacek Kleczaj (Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), Małgorzata Śmigielska-Matulaniec (Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „SPORT”), Stanisław Kołpaczyński (Szczeciński Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego ŚLIZG), Marzena Malanowska (Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie), Paulina Stok-Stocka (Stowarzyszenie „Oswajanie Miasta”), Paulina Romanowicz (Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna Forum), Katarzyna Michno (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie) oraz Jacek Wójcikiewicz (IGA’cki Band czyli Szczecińska Akademia Szantowa).

Więcej informacji na temat XIX Walnego Spotkania Organizacji Pozarządowych znajduje się w aktualnościach Biura Dialogu Obywatelskiego.

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest dla Rady Miasta Szczecin oraz Prezydenta Miasta Szczecin organem inicjatywnym oraz doradczo-opiniującym w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i realizuje zadania określone w treści art. 41e i ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. występowanie do Rady Miasta Szczecin i Prezydenta Miasta Szczecin z propozycjami rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego;
 2. opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta;
 3. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących działalności pożytku publicznego, funkcjonowania organizacji pozarządowych i wolontariatu;
 4. opiniowanie Programów Współpracy Miasta Szczecin z Organizacjami;
 5. opiniowanie sprawozdań z realizacji Rocznego Programu Współpracy;
 6. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących realizacji Rocznego Programu Współpracy;
 7. wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w §2;
 8. wyrażanie opinii w sprawach dot. standardów realizacji zadań publicznych;
 9. współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego działająca przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi radami działalności pożytku publicznego;
 10. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w §2;
 11. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w §2;
 12. doradztwo i wyrażanie opinii w przypadku sporów między Miastem a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w §2;
udostępnił: Biuro Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2016/01/27, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Natalia Bakiera, dnia: 2023/04/20 13:48:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Natalia Bakiera 2023/04/20 13:48:31 modyfikacja wartości
Natalia Bakiera 2023/04/20 13:46:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/07/25 09:55:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/07/25 09:50:05 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2022/06/15 12:04:17 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2022/05/17 13:07:19 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2022/05/13 10:18:37 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2020/08/21 10:33:11 modyfikacja wartości
Jakub Baranowski 2019/04/15 15:21:36 modyfikacja wartości
Jakub Baranowski 2019/04/15 15:13:09 modyfikacja wartości
Jakub Baranowski 2019/04/15 15:11:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/04/15 09:56:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/02/04 13:08:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/01/27 12:03:27 nowa pozycja