Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

Wydział Tytuł ogłoszenia
Wydział Kultury Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin 2023
Wydział Kultury Nowy otwarty konkurs ofert nr BDO/PS/2024/072 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego EDYCJA DRUGA
Wydział Inwestycji Miejskich Obwieszczenie z informacją o wszczętym postępowaniu dot. nieuregulowanego stanu prawnego wraz z art. 10 KPA
Wydział Kultury Mecenas Kultury Szczecina 2023
Wydział Inwestycji Miejskich Obwieszczenie z informacją o wszczętym postępowaniu dot. nieuregulowanego stanu prawnego wraz z art. 10 KPA
Wydział Oświaty Ogłoszenie o otwartym naborze partnera Gmina Miasto Szczecin, jako lider projektu
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Wykaz 34,35/2024 dot. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży oraz sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego lub oddania w użytkowanie wieczyste
Wojewoda Zachodniopomorski Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 11/2024 z 16 maja 2024 w sprawie odstrzału sanitarnego na terenie województwa zachodniopomorskiego
Wydział Kultury Nabór zgłoszeń do „Programu Partnerstwa dla Kultury” w ramach Mecenatu Kulturalnego Miasta Szczecin
Wydział Inwestycji Miejskich OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ODSZKODOWAWCZEJ I WPŁACIE ODSZKODOWANIA DO DEPOZYTU SĄDOWEGO
Wydział Inwestycji Miejskich OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ODSZKODOWAWCZEJ I WPŁACIE ODSZKODOWANIA DO DEPOZYTU SĄDOWEGO
Wydział Zasobi i Obrotu Nieruchomościami Wykaz 28/,29.30,31,32,33/ 2024 dot. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedażylub oddania w użytkowanie wieczyste
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Wydział Kultury Nabór wniosków na program dla publicznych szkół artystycznych Młoda Sztuka w roku 2024
Wydział Kultury Ogłoszenie wyników Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin 2024
Wydział Ochrony Środowiska Zapytanie ofertowe na odłowy dzików 2024
Wojewoda Zachodniopomorski Rozporządzenie nr 9/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 kwietnia 2024 r.
Wydział Spraw Obywatelskich Informacja Prezydenta Miasta Szczecin o planowanym wygaszaniu decyzji o rejestracji pojazdu
Wojewoda Zachodniopomorski Rozporządzenie Nr 7/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 marca 2024 r.
Wojewoda Zachodniopomorski Rozporządzenie Nr 4/24 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego
Wydział Kultury Nabór wniosków na Stypendia Twórcze Miasta Szczecin w roku 2024
Wojewoda Zachodniopomorski Rozporządzenie Nr 34/2023 z dnia 14.12.2023 r.
Wydziału Spraw Obywatelskich Od 1 stycznia 2024 r. zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinie w sprawie ASF (afrykańskiego pomoru świń) - dotyczy pokrywania kosztów utylizacji dzików na terenach osób fizycznych
Wojewoda Zachodniopomorski Rozporządzenie Nr 26/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 października 2023 r.
Wojewoda Zachodniopomorski Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 25/2023 z dnia 05.102023 r.
Wojewoda Zachodniopomorski Rozporządzenie Nr 24/2023 z dnia 20.09.2023 r.
Wojewoda Zachodniopomorski Rozporządzenie Nr 10/2023 z dnia 24.04.2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń
Wydział Ochrony Środowiska Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Biuro Geodety Miasta o przyjęciu operatu opisowo-kartograficznego
Biuro Geodety Miasta o przyjęciu operatu opisowo-kartograficznego
Biuro Geodety Miasta o przyjęciu operatu opisowo-kartograficznego
Biuro Geodety Miasta o przyjęciu operatu opisowo-kartograficznego
Biuro Geodety Miasta o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego
Biuro Geodety Miasta O wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego
Biuro Geodety Miasta o przyjęciu operatu opisowo-kartograficznego
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW Decyzja o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 23.09.2021 r.
Biuro Geodety Miasta Ogłoszenie o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków
Biuro Geodety Miasta Ogłoszenie o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków
Biuro Geodety Miast Ogłoszenie o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków
WUiAB wykaz decyzji o wzizt wydanych dla terenów zalewowych, które uległy wygaśnięciu w dniu 01.01.2018 r.
Wydział Ochrony Środowiska Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Biuro Geodety Miasta Informacja o utworzeniu bazy GESUT dla obszaru miasta Szczecin
Wydział Księgowości Numery rachunków bankowych
Wydział Spraw Obywatelskich Ewidencja Rzeczy Znalezionych