Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

Wydział Tytuł ogłoszenia
Wydział Ochrony Środowiska zapytanie ofertowe - opinia biegłego w sprawie zmiany stanu wody na gruncie
Wydział Zasobi i Obrotu Nieruchomościami Wykaz 69,70,71,72/2023 dot. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży oraz sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego lub oddania w użytkowanie wieczyste
Wojewoda Zachodniopomorski Rozporządzenie Nr 24/2023 z dnia 20.09.2023 r.
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Wykaz 66,67,68/ 2023 dot. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży oraz sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego lub oddania w użytkowanie wieczyste
Wydział Kultury Nabór wniosków na pracownie twórcze
Wydział Oświaty Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do projektu konkursowego "Odporność i konkurencyjność gospodarki"
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie Rozporządzenie Nr 18/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego
Wydział Oświaty Ogłoszenie o wynikach konkursu pt.: "Rozwój osobisty kluczem do sukcesu - kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w budżetowych jednostkach oświatowych kształcenia ogólnego Gminy Miasto Szczecin"
Wydział Oświaty Ogłoszenie o otwartym naborze partnera Gmina Miasto Szczecin, jako lider projektu
Wojewoda Zachodniopomorski Rozporządzenie Nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego
Wojewoda Zachodniopomorski Rozporządzenie Nr 10/2023 z dnia 24.04.2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń
Wydział Ochrony Środowiska Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie Rozporządzenie nr 3/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego
Biuro Geodety Miasta o przyjęciu operatu opisowo-kartograficznego
Biuro Geodety Miasta o przyjęciu operatu opisowo-kartograficznego
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22.11.2022 o sprostowaniu błędu
Biuro Geodety Miasta o przyjęciu operatu opisowo-kartograficznego
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie Rozporządzenie Nr 16/22 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02 listopada 2022 r.
Biuro Geodety Miasta o przyjęciu operatu opisowo-kartograficznego
Biuro Geodety Miasta o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego
Biuro Geodety Miasta O wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego
Biuro Geodety Miasta Zawiadomienie o czynnosciach ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków
Biuro Geodety Miasta ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
Biuro Geodety Miasta Zawiadomienie o czynnosciach ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków
Biuro Geodety Miasta Zawiadomienie o czynnosciach ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków
Biuro Geodety Miasta Zawiadomienie o czynnosciach ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków
Biuro Geodety Miasta Zawiadomienie o czynnosciach ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków
Biuro Geodety Miasta Zawiadomienie o czynnosciach ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków
Biuro Geodety Miasta o przyjęciu operatu opisowo-kartograficznego
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW Decyzja o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 23.09.2021 r.
Biuro Geodety Miasta Ogłoszenie o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków
Biuro Geodety Miasta Ogłoszenie o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków
Biuro Geodety Miast Ogłoszenie o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków
WUiAB wykaz decyzji o wzizt wydanych dla terenów zalewowych, które uległy wygaśnięciu w dniu 01.01.2018 r.
Wydział Ochrony Środowiska Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Biuro Geodety Miasta Informacja o utworzeniu bazy GESUT dla obszaru miasta Szczecin
Wydział Księgowości Numery rachunków bankowych
Wydział Spraw Obywatelskich Ewidencja Rzeczy Znalezionych