Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kadencja 2015 - 2019

Pomniki Pamięci na Cmentarzu Centralnym wymagajace renowacji


Na terenie Cmentarza Centralnego znajduje się 28 pomników pamięci, tablic i akcentów rzeźbiarskich. Każdy z nich ma inne przesłanie i porusza różne akcenty pamięci ludzkiej. Wszystkie w mniejszym lub większym stopniu generują koszty utrzymania. Zaledwie kilka z wymienionych pomników ma swoich opiekunów, którzy dbają o ich bieżący wygląd, sprzątają i myją te pomniki. Niemniej jednak i oni potrzebują wsparcia np. przy utrzymaniu zieleni, sprzątaniu, odchwaszczaniu, myciu. Wynika to najczęściej z braku sił i wieku tych osób. Każdy pomnik jest inny i w innym okresie wybudowany. Stąd też potrzeby są różne.
Obecnie w najgorszym stanie są pomniki: Ruchu Robotniczego, Kombatantów, Ofiar Grudnia i plac przed pomnikiem Braterstwa Broni. Koszt prac renowacyjno-konserwatorskich wiąże się już ze znacznymi nakładami i oscyluje w kwocie ok. 1.200.000 zł ( koszt samego placu defiladowego przed pomnikiem Braterstwa Broni został oszacowany na 1.000.000 zł ). Pozostałe pomniki generują koszty utrzymania i drobnych prac np. odtworzenie napisów, mycie, czyszczenie, podklejenie, renowacja.
ZUK nie posiada żadnych wyodrębnionych środków na utrzymanie pomników pamięci historycznej na cmentarzu. Większość prac jest w tym zakresie wykonywana w ramach środków przeznaczonych na utrzymanie zieleni ( kosztem zieleni) i ma charakter czynności doraźnych związanych z uroczystościami. Nie są to działania planowe i nie obejmują prac remontowo- konserwatorskich. Stąd też nasz wniosek, który jest wynikiem rozmów prowadzonych w miesiącu kwietniu z Radą Kombatantów i Osób Represjonowanych działających przy Prezydencie Miasta Szczecin, o zabezpieczenie środków w budżecie na 2017r w kwocie 100.000 zł. W toku wymienionego spotkania ustalono, iż zapisanie stałej powtarzalnej co rocznie kwoty związanej z dbałością o miejsca i pomniki pamięci historycznej pozwoli w kolejnych latach na wykonanie niezbędnych remontów i konserwacji. Program ( kolejność) i zakres rzeczowy prac przy poszczególnych miejscach i pomnikach byłby zależny od zgłaszanych potrzeb środowisk Kombatantów i Osób Represjonowanych. Pozyskane środki pozwolą także na wykonanie ekspertyz określających zakres rzeczowy prac remontowo-konserwatorskich oraz ich koszt. Ekspertyzy powinny być odrębne do każdego pomnika wskazanego w programie opracowanym przez Radę Kombatantów i Osób Represjonowanych. Koszt rocznego utrzymania pomników wynosi ok. 42.520 zł. Natomiast prace remontowo-konserwacyjne to już koszt ok.1 253.000 zł.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/10/20, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2020/10/20 15:04:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2020/10/20 15:04:58 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2020/10/20 15:04:34 nowa pozycja