Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Koronawirus – aktualności biura

#mikroDOTACJE2020 - nabór „Wsparcie doraźne” do 26.04.2020


Wraz z Fundacją Sektor 3 zapraszamy do udziału w programie #mikroDOTACJE 2020 nabór – „Wsparcie doraźne”. Celem naboru jest przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Szczecińskie organizacje pozarządowe aktywnie angażują się w realizację działań w sferze pożytku publicznego. Mają ogromny potencjał i wartościowe pomysły. Niestety, w zaistniałej sytuacji związanej z walką z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji wymagającej nowych, alternatywnych rozwiązań służących przeciwdziałaniu skutkom pandemii. Na przeszkodzie w ich realizacji stoją problemy z pozyskaniem środków finansowych – zapraszamy do skorzystania z możliwości programu #mikroDOTACJE2020. Celem naboru jest wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Do udziału w konkursie zapraszamy grupy nieformalne oraz wszystkie organizacje pozarządowe z Gminy Miasto Szczecin, które mogą aplikować o 2000 zł na swoje projekty.

W ramach konkursu rozdysponujemy do 38 200 zł, o które mogą ubiegać się organizacje pozarządowe ze Szczecina, realizujące wyłącznie działania prowadzone na rzecz mieszkańców Szczecina i mające na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, odpowiadające ich potrzebom obecnie i w przyszłości. Organizacja ubiegająca się o środki finansowe musi zapewnić min. 10% wkładu własnego (dopuszczalny jest każdy rodzaj wkładu własnego: finansowy, lub/i osobowy).

UWAGA:
- wsparcie finansowe udzielane w ramach niniejszego naboru może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów (wydatków) związanych z realizacją zadań prowadzonych na rzecz mieszkańców Szczecina, zadań mających na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutkom pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, odpowiadających ich potrzebom obecnie i w przyszłości.
- warunkiem wymaganym do uzyskania mikroDOTACJI w niniejszym naborze – „Wsparcie doraźne” jest wykazanie przez Wnioskodawcę, że sfinansowanie celu dotacji w inny sposób obecnie jest niedostępne.
- wnioskodawca może złożyć dowolną ilość ofert, jednak może otrzymać nie więcej niż 3 mikroDOTACJE w naborze – „Wsparcie doraźne”

Harmonogram naboru wniosków – nabór „Wsparcie doraźne”
1. Nabór wniosków odbędzie się w terminie: 16.04.2020, od godziny 15.00 – 26.04.2020, do godziny 23.59. Wnioski można składać jedynie w wersji elektronicznej, na adres: biuro@sektor3.szczecin.pl (obowiązuje godzina wpłynięcia wniosku na skrzynkę e-mail Operatora).
2. Ocena złożonych wniosków w naborze odbędzie się w terminie: 27-30.04.2020.
3. Ogłoszenie wyników naboru: najpóźniej w dniu 30.04.2020.
4. Realizacja inicjatyw: 01.05.202 – 31.07.2020.

Dokumenty dotyczące naboru wniosków – nabór „Wsparcie doraźne”
Regulamin naboru do pobrania TUTAJ 
Wniosek o mikrodotację w naborze “Wsparcie doraźne” do pobrania TUTAJ
Karta oceny formalnej TUTAJ
Karta oceny merytorycznej TUTAJ 

Regulamin programu #mikroDOTACJE2020 dostępny TUTAJ


udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/04/16, odpowiedzialny/a: Piotr Spunda, wprowadził/a: Piotr Spunda, dnia: 2020/04/16 15:43:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Spunda 2020/04/16 15:43:29 nowa pozycja