Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wspólne zespoły

Zespół Konsultacyjno - Opiniujący


ARCHIWUM

Dnia 22 listopada 1999 roku powołano Zespół Konsultacyjno - Opiniujący uchwałą nr XVI/492/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 1999r., zgodnie z zapisami Szczecińskiej Karty współpracy miasta Szczecina i organizacji pozarządowych. Jego skład stanowili czterej przedstawiciele Rady Miasta Szczecina, dwaj przedstawiciele Zarządu Miasta Szczecina oraz dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych. Reprezentanci organizacji wybrani zostali na III Walnym Spotkaniu Organizacji Pozarządowych, które odbyło się 9 listopada 1999 roku.

Skład pierwszego Zespołu Konsultacyjno - Opiniującego:

 1. Przemysław Fenrych - Radny Rady Miasta - przedstawiciel Klubu Radnych AWS.
 2. Barbara Jaskierska - Radny Rady Miasta - przedstawiciel Klubu Radnych UW.
 3. Krzysztof Derbiszewski - Radny Rady Miasta - przedstawiciel Klubu Radnych SLD.
 4. Włodzimierz Gostyński - Radny Rady Miasta - przedstawiciel Klubu Radnych OBS.
 5. Henryk Jerzyk - Członek Zarządu Miasta - przedstawiciel Zarządu Miasta.
 6. Paweł Szczyrski - Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych - przedstawiciel Zarządu Miasta.
 7. Włodzimierz Durka - Polsko - Niemieckie Towarzystwo Badań Regionalnych EUROPA REGIONUM - przedstawiciel organizacji pozarządowej.
 8. Zygmunt Pyszkowski - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - przedstawiciel organizacji pozarządowej.

Rada Miasta Szczecina powołała Zespół Konsultacyjno - Opiniujący w celu właściwej realizacji współpracy Miasta i organizacji pozarządowych.

Do głównych zadań Zespołu należą:

 • Ocena realizacji polityki i przedstawienie wyników analizy z wnioskami: Zarządowi Miasta, Radzie Miasta oraz Walnemu Spotkaniu Organizacji Pozarządowych.
 • Ocena inicjatyw wspierających organizacje pozarządowe.
 • Współpraca z Zarządem oraz komisjami Rady Miasta w zakresie opiniowania wniosków o dofinansowanie działalności statutowej organizacji pozarządowych lub udzielania innych form pomocy.
 • Stałe monitorowanie oraz doskonalenie zasad współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.
 • Stałe kreowanie koncepcji współpracy między Miastem a organizacjami pozarządowymi.
 • Wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych.

Najnowszy skład Zespołu Konsultacyjno - Opiniującego usankcjonowano Uchwałą Nr II/34/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 stycznia 2003 roku, powołując na członków:

 1. Roman Nowicki - przedstawiciel Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
 2. Henryk Jerzyk - przedstawiciel Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
 3. Wojciech Hawryszuk - przedstawiciel Klubu Radnych Od Nowa,
 4. Grzegorz Durski - przedstawiciel Klubu Radnych Niezależnego Ruchu Społecznego,
 5. Paweł Bartnik - przedstawiciel Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości,
 6. Anna Nowak - Zastępca Prezydenta Miasta,
 7. Paweł Szczyrski - Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych,
 8. Jarosław Choziak - Zachodniopomorska Federacja Sportu,
 9. Zygmunt Pyszkowski - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki.

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2011/03/30, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Katarzyna Bukowska, dnia: 2011/03/30 07:46:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bukowska 2011/03/30 07:46:11 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2005/02/24 13:27:21 nowa pozycja