Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wspólne zespoły

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego


Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana Zarządzeniem Nr 453/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 września 2011 roku (z późn. zm.) na podstawie Uchwały nr XI/242/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 roku  w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ( zm. XXXIII/977/13 z dnia 9 września 2013 r.) .
Rada jest dla Rady Miasta Szczecin oraz Prezydenta Miasta Szczecin organem inicjatywnym oraz doradczo-opiniującym w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i realizuje zadania określone w treści art. 41 i ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Do zadań Rady należy w szczególności:
1) występowanie do Rady Miasta Szczecin i Prezydenta Miasta Szczecin z propozycjami rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego;
2) opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta;
3) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących działalności pożytku publicznego, funkcjonowania organizacji pozarządowych i wolontariatu;
4) opiniowanie Programów Współpracy Miasta Szczecin z Organizacjami;
5) opiniowanie sprawozdań z realizacji Rocznego Programu Współpracy;
6) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących realizacji Rocznego Programu Współpracy;
7) wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w §2;
8) wyrażanie opinii w sprawach dot. standardów realizacji zadań publicznych;
9) współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego działająca przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi radami działalności pożytku publicznego;
10) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w §2;
11) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w §2;
12) doradztwo i wyrażanie opinii w przypadku sporów między Miastem a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w §2;

 

Kadencja 2013-2015

 

 

Akty prawne

Uchwała Nr XI/242/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała Nr XXIII/977/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała Nr XIII/297/15 Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 505/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 545/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 54/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie nr 326/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Regulamin działalności

Regulamin działalności Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2013/2015

Harmonogram prac Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (kadencja 2013-2015)

Harmonogram

Protokoły z posiedzeń

Protokół z I posiedzenia SRDPP

Protokół z II posiedzenia SRDPP

Protokół z III posiedzenia SRDPP

Protokół z IV posiedzenia SRDPP

Protokól z I części V posiedzenia SRDPP

Protokół z II części V posiedzenia SRDPP

Protokół z VI posiedzenia SRDPP

Protokół z VII posiedzenia SRDPP

Protokół z VIII posiedzenia SRDPP

Protokół z I części IX posiedzenia SRDPP

Protokół z II części IX posiedzenia SRDPP

Protokół z X posiedzenia SRDPP

Protokół z XI posiedzenia SRDPP

Protokół z XII posiedzenia SRDPP

Protokół z XIII posiedzenia SRDPP      Załącznik do protokołu z XIII posiedzenia

Protokół z XIV posiedzenia SRDPP

Protokół z XV posiedzenia SRDPP

Protokół z XVI posiedzenia SRDPP

Protokół z XVII posiedzenia SRDPP

Protokół z XVIII posiedzenia SRDPP     Załącznik do protokołu nr 1, Załącznik do protokołu nr 2Załącznik do protokołu nr 3

Protokół z XIX posiedzenia SRDPP

Protokół z XX posiedzenia SRDPP

Protokół z XXI posiedzenia SRDPP

Uchwały i stanowiska Rady

Stanowiska 2014

Stanowisko SRDPP 1/2014

Stanowisko SRDPP 2/2014

Stanowiska 2015

Stanowisko SRDPP 1/2015

Stanowisko SRDPP 2/2015

Stanowisko SRDPP 3/2015

Stanowisko SRDPP 4/2015

Stanowisko SRDPP 5/2015

Sprawozdania z działalności Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2013 - 2015:

Sprawozdanie z działalności SRDPP w latach 2013/2014 (cząstkowe)

Sprawozdanie z działalności SRDPP w latach 2013/2015 (końcowe)

Kadencja 2011-2013

 


 

Akty prawne

Uchwała Nr XI/242/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała Nr XXIII/977/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie nr 453/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 74/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Regulamin działalności

Regulamin działalności Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Regulamin działalności Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego po zmianach - aktualny

Harmonogram prac Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (kadencja 2011-2013)

Harmonogram prac Rady na lata 2011-2013 

Protokoły z posiedzeń

Protokół z I posiedzenia SRDPP

Protokół z II posiedzenia SRDPP

Protokół z III posiedzenia SRDPP

Protokół z IV posiedzenia SRDPP

Protokół z V posiedzenia SRDPP

Protokół z VI posiedzenia SRDPP

Protokół z VII posiedzenia SRDPP

Protokół z VIII posiedzenia SRDPP

Protokół z IX posiedzenia SRDPP

Protokół z X posiedzenia SRDPP

Protokół z XI posiedzenia SRDPP

Protokół z XII posiedzenia SRDPP

Protokół z XIII posiedzenia SRDPP

Protokół z XIV posiedzenia SRDPP

Protokół z XV posiedzenia SRDPP

Protokół z XVI posiedzenia SRDPP

Protokół z XVII posiedzenia SRDPP

Protokół z XVIII posiedzenia SRDPP

Protokół z XIX posiedzenia SRDPP

Protokół z XX posiedzenia SRDPP

Protokół z XXI posiedzenia SRDPP

Protokół z XXII posiedzenia SRDPP

Protokół z XXIII posiedzenia SRDPP

Protokół z XXIV posiedzenia SRDPP

Protokół z XXV posiedzenia SRDPP

Protokół z XXVI posiedzenia SRDPP

Protokół z XXVII posiedzenia SRDPP

Protokół z XXVIII posiedzenia SRDPP

Wspólne posiedzenie SRDPP z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego:

Protokół z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwały, stanowiska i opinie Rady:

1. Stanowiska 2011

Stanowisko Rady w sprawie Planu Działania na rok 2012 Planu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2. Stanowiska 2012

Stanowisko SRDPP 1/2012

Stanowisko SRDPP 2/2012

Stanowisko SRDPP 3/2012

Stanowisko SRDPP 4/2012

Stanowisko SRDPP 5/2012

Stanowisko SRDPP 6/2012

Stanowisko SRDPP 7/2012

Stanowisko SRDPP 8/2012

3. Stanowiska 2013

Stanowisko SRDPP 1/2013 

Sprawozdania z działalności Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Sprawozdanie z działalności SRDPP w latach 2011/2012

Sprawozdanie z działalności SRDPP w latach 2012/2013

Kadencja 2009-2011

 

Akty prawne

 Uchwała nr XXXIV/867/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2009 r.


Regulamin działalności

 Plan Pracy SRDPP na 2010 r.

Protokoły z posiedzeń

Protokół I

Protokół II

Protokół III

Protokół IV

Protokół V

Protokół VI

Protokół VII

Protokół VIII

Protokół IX

Uchwały, stanowiska i opinie Rady


Załączniki:

udostępnił: Biuro Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2011/11/29, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2016/01/21 15:03:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2016/01/21 15:03:26 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/12/18 14:56:26 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/12/18 14:51:46 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/12/18 14:29:13 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/12/18 14:25:01 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/12/18 13:59:28 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/12/18 13:41:33 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/12/18 13:39:26 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/12/18 13:30:22 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/12/18 13:13:45 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/12/18 13:10:51 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/12/18 13:09:17 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/11/04 11:18:20 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/09/21 16:27:50 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/05/14 08:45:57 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/05/14 08:27:24 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/23 15:21:10 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/23 15:15:56 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/23 15:11:50 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/23 15:07:08 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/23 15:04:34 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/23 15:03:08 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2015/04/23 14:55:05 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/10/17 14:11:13 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/09/11 11:21:42 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/08/22 11:27:21 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/06/11 14:12:51 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/05/08 10:14:26 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/05/08 10:12:30 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/05/08 09:52:05 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/03/28 14:38:16 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/01/27 09:04:51 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/01/21 13:54:36 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/01/08 13:22:55 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/01/08 13:15:16 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/01/08 13:10:53 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/01/08 13:05:56 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/11/19 13:31:35 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/11/19 13:28:52 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/11/19 13:10:41 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/11/07 15:44:49 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/10/21 13:29:20 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/09/23 12:18:33 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/09/17 14:45:54 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/09/11 13:32:06 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/09/11 13:23:05 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/09/02 15:13:25 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/04/11 13:58:05 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/04/11 13:52:48 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/01/08 08:57:27 modyfikacja wartości