Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego

Roczne sprawozdania z użytkowania lokali miejskich


Szanowni Państwo,

przypominamy, że w dniu 15 lutego br. minął termin składania rocznych sprawozdań przez organizacje pozarządowe, które użytkują lokale będące w zasobach Gminy Miasto Szczecin.

Obowiązek składania sprawozdań wynika z zapisów § 10 ust. 6 oraz 8 załącznika do Uchwały Nr XXVIII/728/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie polityki Miasta Szczecin wobec organizacji pozarządowych. Zgodnie z zapisami cytowanego wyżej przepisu „Niezłożenie sprawozdania w terminie lub wykorzystanie lokalu (nieruchomości) niezgodnie z przeznaczeniem może skutkować decyzją Prezydenta o rozwiązaniu umowy z organizacją dotyczącej tego lokalu (nieruchomości) lub wystąpieniu Prezydenta do jednostki organizacyjnej Miasta zarządzającej w imieniu Prezydenta zasobem lokali, obiektów oraz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych o rozwiązanie umowy z Organizacją dotyczącej tego lokalu (nieruchomości)”.

W związku z powyższym Biuro Dialogu Obywatelskiego prosi o niezwłoczne przygotowanie sprawozdań za 2018 rok i dostarczenie ich do Biura Obsługi Interesantów (sala nr 62) Urzędu Miasta Szczecin do dnia 30 września 2019 r. korzystając z formularza BDO-6 - procedura XXXVII Roczne sprawozdanie z działalności prowadzonej w lokalu


IV
udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2019/09/19, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Anna Stępień, dnia: 2019/09/19 12:20:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Stępień 2019/09/19 12:20:34 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2019/09/19 10:39:43 nowa pozycja