Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego

Przedłużamy nabór kandydatów do prac w komisjach konkursowych w roku 2022


Biuro Dialogu Obywatelskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania kandydatów do prac w komisjach konkursowych w roku 2022 w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Gminę Miasto Szczecin na realizację zadań publicznych.

Zdjęcie ilustracyjne

Prace komisji konkursowych odbywają się w godzinach pracy Urzędu, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie spotkań stacjonarnych lub zdalnych. Gmina Miasto Szczecin ogłasza rocznie około 80. otwartych konkursów ofert.
 

TO WAŻNE! Ze względu na sytuację epidemiologiczną większość posiedzeń komisji odbędzie się w sposób zdalny za pomocą platformy Zoom. Dzięki temu udział w spotkaniach będzie dużo łatwiejszy (możliwy także bez wychodzenia z domu, czy pracy). Dodatkowym uproszczeniem przy ocenie ofert będzie wprowadzany w Gminie Miasto Szczecin elektroniczny generator wniosków. Zadaniem członków komisji konkursowych jest opiniowanie ofert złożonych w konkursach oraz rekomendowanie ich do realizacji. Praca przedstawicieli III sektora w komisjach jest pracą społeczną.

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych.

Osoby zainteresowane pracą w komisjach, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres e-mail Biura Dialogu Obywatelskiego bdo@um.szczecin.pl lub złożenie w wersji papierowej w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin do Biura Dialogu Obywatelskiego w terminie do dnia 15 listopada 2021 r.
 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2021/10/27, odpowiedzialny/a: Piotr Spunda, wprowadził/a: Piotr Spunda, dnia: 2021/11/02 14:46:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Spunda 2021/11/02 14:46:32 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/10/19 08:56:33 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2021/10/14 14:10:12 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2021/10/11 14:57:55 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/10/11 14:49:19 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2021/10/01 13:22:10 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2021/09/23 12:47:31 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2021/09/15 11:58:40 nowa pozycja