Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego

Konkurs na Pomoc doraźną i Życie publiczne


Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosiło kolejny konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO! Tym razem działania są skierowane do organizacji potrzebujących wsparcia doraźnego oraz planujących udział w wydarzeniach z życia publicznego.

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej. Konkurs przewiduje również wsparcie dla organizacji, które z powodu braku środków finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Nabór do 31 października 2019r.

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na:
・pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych)–„POMOC DORAŹNA”
・pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja –„ŻYCIE PUBLICZNE”

Najważniejsze informacje:
・dotacje do 10 000 zł,
・nabór ciągły wniosków do wyczerpania środków,
・dostępne środki 1 800 000 zł,
・zadania mogą być realizowane do 31 grudnia 2019 r.,
・wnioski należy składać przez System Obsługi Dotacji,
・brak wymogu wkładu własnego.

Więcej szczegółów:
Regulamin konkursu wraz z załącznikami,
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi – FAQ.


IV
udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2019/10/17, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Anna Stępień, dnia: 2019/10/17 08:35:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Stępień 2019/10/17 08:35:04 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2019/04/24 08:26:15 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2019/04/24 08:17:45 nowa pozycja