Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) zwanej dalej ustawą, która weszła ostatecznie w życie w dniu 31 października 2021 r. informuję, że rozszerzony został katalog podmiotów zobowiązanych do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Art. 58 ustawy, zawierający wykaz podmiotów obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji, został rozszerzony o stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i fundacje.

Według art. 60 ustawy, terminy zgłaszania informacji do Rejestru Sądowego wynoszą 7 dni od dnia wpisu tych podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku organizacji wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego po dniu 30 października 2021 r. Ostatecznym terminem na dokonanie zgłoszenia dla podmiotów działających przed tą datą i zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie 31 stycznia 2022 r.

Informacje zgłoszone do Rejestru są aktualizowane w terminie 7 dni od ich zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od dnia ich dokonania.

Sankcją za niezgłoszenie właściwych danych w terminie albo za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym jest administracyjna kara pieniężna do 1.000.000.00 zł.


udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2021/12/16, odpowiedzialny/a: Dorota Janur, wprowadził/a: Alicja Gawrońska, dnia: 2022/02/07 09:55:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Gawrońska 2022/02/07 09:55:17 modyfikacja wartości
Dorota Janur 2021/12/16 08:44:18 modyfikacja wartości
Dorota Janur 2021/12/16 08:39:15 nowa pozycja