Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego

"Ambasador Szczecina" 2020


Biuro Prezydenta Miasta Szczecin rozpoczęło prace związane z tegoroczną edycją honorowego tytułu "Ambasador Szczecina".

Do 31 maja br. potrwa przyjmowanie kandydatur osób (lub grup osób), których osiągnięcia przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Szczecina w kraju i za granicą. Zgłoszone mogą być również instytucje, bądź obiekty ruchome takie jak pojazdy, statki, żaglowce, itp., których działalność i wizerunek promują Szczecin.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem członków Kapituły, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą wniosku "Ambasador Szczecina" 2020, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta (sala 62). Wypełniony wniosek można złożyć do 31 maja br. w kancelarii Biura Obsługi Interesantów (sala 62), przesłać pocztą pod adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, lub wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: boi@um.szczecin.pl

Wraz z przyjmowaniem kandydatur, rozpoczął się nabór na członków Kapituły honorowego tytułu Ambasador Szczecina. Wszyscy mieszkańcy Szczecina, którzy chcieliby mieć wpływ na decyzję kto zostanie „Ambasadorem Szczecina” 2020, mogą wziąć udział w obradach Kapituły.

Szczegółówe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 91 424 50 78, e-mail: rarent@um.szczecin.pl


udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/05/13, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Piotr Spunda, dnia: 2020/05/13 09:03:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Spunda 2020/05/13 09:03:39 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2020/04/30 11:16:50 modyfikacja wartości
Izabela Gozdalik 2020/04/28 12:22:44 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2020/04/23 15:00:00 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/03/27 09:12:33 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/15 09:51:11 nowa pozycja