Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego

Konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją


Fundacja „Razem Zmieniamy Świat” ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów edukacyjnych, które w największym stopniu przyczynią się do wsparcia opiekunów i rodzin osób z demencją. Skutkiem udzielonego wsparcia, w ramach realizowanego projektu, powinno być podniesienie jakości życia opiekunów i rodzin osób z demencją.

Nabór wniosków zakończy się 31 października 2019 r. o godzinie 16.00. Nabór wniosków odbywa się w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 16.00. Projekt, który otrzyma dofinansowanie powinien zacząć funkcjonować zgodnie z celami konkursu nie później niż od dnia 1 lutego 2020 roku.

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się osoby prawne oraz instytucje działające na rzecz osób z demencją i / lub ich opiekunów.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, zarówno prowadzące jak i nie prowadzące działalności gospodarczej.

Wnioski o dofinansowanie należy doręczyć na adres:Fundacja Razem Zmieniamy Świat87 – 100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/267. Wniosek o dofinansowanie z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach.

Opis koperty powinien zawierać:

a. nazwę i adres adresata

b. nazwę i adres nadawcy

c. dopisek: Konkurs DAMY RADĘ.

Wersja elektroniczna wniosku powinna być wysłana na adres mailowy fundacja@tzmo.com.pl  i zatytułowana„wniosek o dofinansowanie projektu wsparcia opiekunów oraz rodzin osób z demencją”. Regulamin konkursu, wzór wniosku oraz wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku są dostępne na stronie internetowej fundacji - patrz poniżej: Pokaż stronę programu.

Pokaż stronę programu


IV
udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2019/09/30, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Anna Stępień, dnia: 2019/09/30 11:44:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Stępień 2019/09/30 11:44:54 nowa pozycja