Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego

Projekt dotacyjny "Szczecin tworzyMy`21" - nabór trwa


Jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej
i masz pomysł na działanie na rzecz mieszkańców naszego miasta?  Baner z nazwą projektu Szczecin tworzyMy 21. Gra słów litery My pisane z wielkiej litery w kolorze zcerwonym.
Twój projekt wpisuje się w jeden z pięciu obszarów określonych w założeniach Strategii Rozwoju Szczecina?
Ten program jest dla Ciebie!

Miasto Szczecin uruchomiło specjalny budżet - 300 000 zł, na dofinansowanie lub finansowanie szczecińskich inicjatyw obywatelskich mających na celu budowanie tożsamości lokalnej
z uwzględnieniem pięciu płaszczyzn określonych w założeniach Strategii Rozwoju Szczecina.

Zapraszamy Organizacje pozarządowe do wspólnego budowania Miasta poprzez realizację ciekawych przedsięwzięć spójnych z celami programu określonymi w załączanym Regulaminie.
Program ten to narzędzie dla Państwa, które pozwoli kreować wspólnie z Władzami Szczecina wizerunek Miasta przyjaznego, otwartego, bezpiecznego, dobrego do życia.

Projekt dotacyjny „Szczecin tworzyMy ‘21” to druga edycja działań realizowanych przez Gminę Miasto Szczecin mających na celu budowanie tożsamości lokalnej w kontekście rozwijania aktywności twórczej i kształtowania postaw otwartych w życiu społecznym
z uwzględnieniem założeń Strategii Rozwoju Szczecina w pięciu płaszczyznach. Pięć jednostek Urzędu Miasta tj.: wydziały: Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Zarządzania Projektami oraz Biura: Dialogu Obywatelskiego i Prezydenta Miasta otrzymało dodatkowy budżet na poszerzenie swoich planów na 2021 rok o przedsięwzięcia realizowane we współpracy ze szczecińskimi organizacjami pozarządowymi.

Odpowiednio do swych kompetencji wydziały i biura będą wspierać działania organizacji pozarządowych w niżej wskazanych obszarach:

  • Zmian klimatu i ochrony środowiska naturalnego;
  • Budowania szczecińskiego smart city i podnoszenia jakości szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej;
  • Rozwoju przedsiębiorczości i innowacji;
  • Wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego;
  • Rozwoju społeczeństwa obywatelskigeo poprzez realizację inicjatyw antydyskryminacyjnych.

Oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. "małych dotacji", należy wygenerować i złożyć za pomocą elektronicznego generatora wniosków dostępnego pod adresem www.witkac.pl, nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego. Więcej szczegółowych informacji w regulaminie.


Czekamy na pomysły!

POBIERZ REGULAMIN


3_Procedura składania wniosków w elektronicznym generatorze wniosków Witkac
6_Grafika

Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2021/08/21, odpowiedzialny/a: Joanna gabinowska, wprowadził/a: Piotr Spunda, dnia: 2021/09/02 12:55:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Spunda 2021/09/02 12:55:45 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2021/08/12 13:09:09 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2021/06/23 13:19:02 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2021/06/10 13:54:32 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2021/05/20 13:37:17 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2021/05/06 14:18:46 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2021/04/08 11:29:44 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2021/03/26 14:14:42 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2021/03/11 14:40:00 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/09 14:09:09 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/09 14:07:36 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2021/03/04 14:20:42 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/03 12:33:49 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 14:31:21 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 14:28:47 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 14:26:35 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 14:23:02 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 14:18:40 nowa pozycja