Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77869913

Aktualna strona: 9051

Wydrukowano: 1045

METREX

METREX - Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych


Gmina Miasto Szczecin prowadzi aktywność na forum organizacji międzynarodowych tj. m.in. Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych (METREX).

METREX w swoim programie działania (2012-2013) podejmował kwestie dot. przyszłości obszarów i regionów metropolitalnych w Europie, wpływu zmian klimatycznych na strukturę miast, przestrzennych relacji policentrycznych, przebiegu korytarzy transportowych w Europie, relacji miasto-wieś w układach regionalnych oraz mobilności.

Organizacja promuje zagadnienia zrównoważonego rozwoju regionalnego Europy, realizuje założenia polityki regionalnej i spójności Unii Europejskiej. METREX oddziałuje na europejski rozwój terytorialny poprzez generowanie i analizowanie perspektyw i trendów rozwojowych aglomeracji miejskich. Sieć włączyła się aktywnie w europejską debatę dot. spójności terytorialnej, modernizacji sieci TEN-T oraz Europejską Politykę Sąsiedztwa.

Szczecinuczestniczy w wymianie doświadczeń w dziedzinie planowania przestrzennego, kreowania rozwoju gospodarczego oraz wzmacniania funkcji metropolitalnych w miastach regionach.

Na forum organizacji Gmina Miasto Szczecin zrealizowała zadania związane z mappingiem klastrów gospodarczych w obszarze metropolitalnym oraz promowało - wspólnie z województwem zachodniopomorskim (członek METREX od 2011r.) Szczecin jako stolicę Euroregionu Pomerania i metropolię rozwijającą funkcje transgraniczne. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego zrealizowało w ramach METREX projekt URMA dot. partnerstw miejsko-wiejskich.

Więcej informacji nt. działalności METREX pod adresem: www.eurometrex.org


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin