Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

METREX

METREX - Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych

Gmina Miasto Szczecin prowadzi aktywność na forum organizacji międzynarodowych tj. m.in. Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych (METREX).

METREX w swoim programie działania (2012-2013) podejmował kwestie dot. przyszłości obszarów i regionów metropolitalnych w Europie, wpływu zmian klimatycznych na strukturę miast, przestrzennych relacji policentrycznych, przebiegu korytarzy transportowych w Europie, relacji miasto-wieś w układach regionalnych oraz mobilności.

Organizacja promuje zagadnienia zrównoważonego rozwoju regionalnego Europy, realizuje założenia polityki regionalnej i spójności Unii Europejskiej. METREX oddziałuje na europejski rozwój terytorialny poprzez generowanie i analizowanie perspektyw i trendów rozwojowych aglomeracji miejskich. Sieć włączyła się aktywnie w europejską debatę dot. spójności terytorialnej, modernizacji sieci TEN-T oraz Europejską Politykę Sąsiedztwa.

Szczecinuczestniczy w wymianie doświadczeń w dziedzinie planowania przestrzennego, kreowania rozwoju gospodarczego oraz wzmacniania funkcji metropolitalnych w miastach regionach.

Na forum organizacji Gmina Miasto Szczecin zrealizowała zadania związane z mappingiem klastrów gospodarczych w obszarze metropolitalnym oraz promowało - wspólnie z województwem zachodniopomorskim (członek METREX od 2011r.) Szczecin jako stolicę Euroregionu Pomerania i metropolię rozwijającą funkcje transgraniczne. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego zrealizowało w ramach METREX projekt URMA dot. partnerstw miejsko-wiejskich.

Więcej informacji nt. działalności METREX pod adresem: www.eurometrex.org

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2014/07/08, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Joanna Weiss, dnia: 2014/07/10 14:13:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Weiss 2014/07/10 14:13:52 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/08 11:25:47 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/08 08:25:01 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2010/05/14 12:48:12 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2010/05/10 09:09:34 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2006/11/27 16:43:08 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2006/11/27 16:42:03 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2006/11/27 16:40:25 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2006/11/24 12:21:14 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2006/11/24 12:11:25 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2005/07/13 15:27:54 modyfikacja wartości
Aneta Chmielewska 2005/04/20 12:35:28 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2004/11/22 16:44:26 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/11/12 13:52:33 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/11/12 12:48:58 nowa pozycja