Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Unia Metropolii Polskich

Unia Metropolii Polskich

 Unia Metropolii Polskich powstała w Krakowie 11 października 1990 roku z woli prezydentów miast: Gdańska, Krakowa, Poznania, m.st. Warszawy i Wrocławia, jako forum solidarności władz metropolitalnych w działaniach zmierzających do sieciowego powiązania miast postkomunistycznych z demokratycznymi miastami Europy i świata, według projektu Instytutu Miasta pt. „Tyle państwa ile miasta”. Początkowo UMP działała w formie konwentu prezydentów miast. Misją Unii Metropolii Polskich jest włączenie polskich metropolii w sieć metropolii UE.

Od 1993 r. Unia Metropolii Polskich funkcjonuje jako zarejestrowana fundacja miast.  Organizacja została jednym z inicjatorów utworzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, której Stronę Samorządową współtworzy razem z Unią Miasteczek Polskich, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP, Związkiem Województw RP. Aktualnie w Unii Metropolii Polskich solidarnie współdziała 12 głównych miast Polski:  Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław. Przedstawiciele Unii Metropolii Polskich zasiadają w  Komitecie Regionów UE.

Cele statutowe UMP:

  • wspieranie rozwoju samorządności terytorialnej i gospodarczej,
  • promocja inicjatyw i działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur regionalnych i lokalnych, w szczególności powstających na obszarach metropolitalnych,
  • wspólne rozwiązywanie specyficznych problemów wielkich miast,
  • współpraca z organami państwa oraz organizacjami ogólnopolskimi i zagranicznymi, oraz międzynarodowymi dla zwiększenia roli metropolii w państwie i integracji europejskiej.

 

Więcej informacji nt. działalności UMP pod adresem: http://www.metropolie.pl/

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2014/07/08, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Joanna Weiss, dnia: 2014/07/08 11:22:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Weiss 2014/07/08 11:22:30 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/08 08:24:49 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2009/06/19 10:16:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/06/18 11:41:55 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2004/11/22 16:44:13 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/11/12 12:38:51 nowa pozycja