Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 38536706

Aktualna strona: 90862

Wydrukowano: 2129

Wydział Kultury

Nazwa Wydziału:Wydział Kultury
Symbol Wydziału:WK
E-mail:wk@um.szczecin.pl

  Do zadań Wydziału Kultury należy:

  1. Nadzór nad realizacją polityki kulturalnej Miasta,
  2. Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury,
  3. Prowadzenie spraw związanych z mecenatem Miasta nad kulturą,
  4. Prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez kulturalnych z udziałem Miasta, w tym imprez o charakterze morskim,
  5. Prowadzenie spraw związanych z imprezami masowymi o charakterze artystycznym i rozrywkowym,
  6. Współpraca z organizacjami morskimi i żeglarskimi,
  7. Popularyzacja informacji z zakresu kultury i tradycji morskiej.

Aktualności:

Procedury:

Podmioty kultury

Informatory kulturalne

Nagrody i wyróżnienia

Dodatkowe Informacje:

Przeprowadzone kontrole - informacje, ustalenia

Archiwum Wydziału Kultury


Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Pracownicy Wydziału:
Imię i nazwisko Stanowisko Nazwa Komórki Nr telefonu Nr pokoju
Małgorzata Andryszewska Główny Specjalista Sekretariat WK 91 4245651, 91 4224612, fax 91 4245650 346
Cezary Cichy Główny Specjalista Stanowisko ds. miejskich instytucji kultury 91 4245910 348A
Dorota Cieszkowska-Cieśnik Główny Specjalista Stanowisko ds. finansowych 91 4245652 344
Ramona Czopko-Michnik Główny Specjalista Stanowisko ds. mecenatu nad kulturą 91 4245090 348
Jadwiga Kimber Zastępca Dyrektora 91 4224612, 91 4245651 345
Joanna Kozakowska Główny Specjalista Stanowisko ds. mecenatu nad kulturą 91 4245657 348
Małgorzata Łogisz Główny Specjalista Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 91 4245083 344A
Jadwiga Prusaczyk Inspektor Stanowisko ds. miejskich instytucji kultury 91 4245091 348A
Piotr Samborski Inspektor Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 91 4245660 344A
Agata Stankiewicz Dyrektor Wydziału 91 4224612, 91 4245651 347
Ewa Wiśniewska Główny Specjalista Stanowisko ds. mecenatu nad kulturą 91 4245993 349
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin