Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 38550851

Aktualna strona: 108671

Wydrukowano: 2653

Miejski Rzecznik Konsumentów

Nazwa Wydziału:Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Symbol Wydziału:BMRK
E-mail:mrk@um.szczecin.pl

Zapraszamy na oficjalny serwis Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie:
http://konsument.um.szczecin.pl


Do zadań Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy:

  • podejmowanie działań w celu ochrony interesów konsumentów,
  • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz udział w postępowaniu w sprawach o ochronę interesów konsumentów na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
  • inicjowanie zmian prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Podsumowanie działalności Rzecznika w 2013 r.

Informujemy, iż pracownik Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Filii UM przyjmuje konsumentów
od 3 stycznia 2014 roku - w każdy piątek.
W sprawach pilnych związanych z zadanami realizowanymi przez Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów prosimy o kontakt z Biurem w Urzędzie Miasta przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, lub pod numerem telefonu 91 4245 217 i 91 4245 135.

Portal ezakupy.uokik.gov.plKonsumencie, czy robiąc zakupy w sieci zastanawiasz się jaki jest termin na oddanie pełnowartościowego towaru? A może nie wiesz kto ponosi koszty przesyłki w przypadku reklamacji? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań związanych z transakcjami internetowymi znajdziesz na nowym portalu ezakupy.uokik.gov.pl stworzonym z inicjatywy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  

Komunikat

Miejski  Rzecznik Konsumentów w Szczecinie  informuje, iż podjął się roli reprezentanta grupy konsumentów zdecydowanych dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu grupowym przeciwko:

1. SKANDIA Życie TU S.A.

2. AXA Życie TU S.A.

dotyczącym pobierania przez wyżej wymienione Towarzystwa Ubezpieczeniowe rażąco wygórowanych opłat likwidacyjnych  (zwanych także opłatą od wykupu ) w przypadku likwidacji polisy.

Do Miejskiego Rzecznika Konsumentów wpłynęły wnioski o podjecie się funkcji reprezentanta grupy konsumentów i wytoczenie powództwa przeciwko  SKANDIA  Życie TU S.A. i AXA Życie TU S.A.  na podstawie przepisów ustawy  z dnia  17 grudnia  2009 r.  o  dochodzeniu roszczeń  w postępowaniu  grupowym.  Rzecznik wyraziła zgodę na przyjęcie roli reprezentanta grupy i wniesienie pozwu zbiorowego do sądu.

Do prowadzenia postępowania konsumenci wybrali Kancelarię Prawniczą  z  Warszawy „Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy”.  Miejski Rzecznik Konsumentów zawarła z Kancelarią umowę - reprezentanta grupy z pełnomocnikiem.

Więcej informacji na stronie www.przywiazanidopolisy.pl

Zapytania w tej sprawie można tez kierować na  adres:  mrk@um.szczecin.pl

Więcej:


Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
Lista załączników:
typ pliku  INFORMACJA O POZWIE GRUPOWYM  [22 KB]   Informacja o wytworzeniu danych

Pracownicy Wydziału:
Imię i nazwisko Stanowisko Nazwa Komórki Nr telefonu Nr pokoju
Sylwia Dymkowska Inspektor 91 4245217, 91 4245135 16
Krzysztof Gach Podinspektor 91 4245136 15
Longina Kaczmarek Miejski Rzecznik Konsumentów fax 91 4223779, 91 4245135, 91 4245217 16
Marzena Nowowiejska-Wojciechowska Główny Specjalista 91 4245217, 91 4641875 w Filii UM, wew. 1301, 91 4245135 Filia/12
Łukasz Peryt Główny Specjalista 91 4245136 15
Marta Szostak Inspektor 91 4245217, 91 4245135 16
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin