Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 38598649

Aktualna strona: 56152

Wydrukowano: 2485

Zarządzanie Kryzysowe i Ochrona Ludności

Nazwa Wydziału:Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Symbol Wydziału:WZKiOL
E-mail:wzkiol@um.szczecin.pl

Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należy:

  1. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  2. Organizowanie i prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju, obroną cywilną oraz bezpieczeństwem,
  3. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją i kwalifikacją wojskową,
  4. Koordynowanie i monitorowanie realizacji „Szczecińskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
  5. Nadzór nad realizacją zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie Miasta, w tym nadzór nad działalnością Straży Miejskiej Szczecin.

Dodatkowe informacje:


Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Pracownicy Wydziału:
Imię i nazwisko Stanowisko Nazwa Komórki Nr telefonu Nr pokoju
Agnieszka Bylińska Inspektor Stanowisko ds. Monitorowania, Prognoz i Analiz 91 4245113 340
Witold Daniłkiewicz Dyrektor Wydziału 91 4245110, 91 4245112 341
Janusz Frąckiewicz Główny Specjalista Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego 91 4245110 343
Ewa Grucka Główny Specjalista Stanowisko ds. Obronnych – Rejestracja, kwalifikacja wojskowa i Akcja Kurierska 91 4245346, 91 4221429 338a
Jerzy Klupa Inspektor Stanowisko ds. Obronnych – Rejestracja, kwalifikacja wojskowa i Akcja Kurierska 91 4245346, 91 4221429 338a
Ryszard Ochocki Główny Specjalista Stanowisko ds. Obronnych Urzędu Miasta i wsparcia pobytu oraz działań wojsk sojuszniczych (HNS) 91 4245688 337Ł
Marek Pason Inspektor Stanowisko ds. Zabezpieczenia Inżynierii Technicznej i Ewakuacji Ludności 91 4245685 338
Bartosz Rączkowski Magazynier Magazynier – konserwator sprzętu zarządzania kryzysowego, OC i ochrony p.pow. 91 4245689 P206
Monika Staszak Główny Specjalista Sekretariat WZKiOL 91 4245110, 91 4225593, fax 91 4245690 342
Jan Swalski Główny Specjalista Stanowisko ds. Logistyki i Budżetu 91 4245117 339
Włodzimierz Szarafiński Zastępca Dyrektora Wydziału 91 4245110 343
Henryk Szelągiewicz Główny Specjalista Stanowisko ds. Monitorowania, Prognoz i Analiz 91 4245115 339
Grażyna Szwarczewska Główny Specjalista Stanowisko ds. Obronnych – Świadczenia rzeczowe i osobiste 91 4245822 338
Lech Tański Główny Specjalista Stanowisko ds. Planowania, Łączności i Alarmowania 91 4223719, 91 4245687 35
Małgorzata Zarębska Inspektor Stanowisko ds. Postępowania Mandatowego 91 4351176 340
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin