Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 38539728

Aktualna strona: 365928

Wydrukowano: 3885

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa Wydziału:Urząd Stanu Cywilnego
Symbol Wydziału:USC
E-mail:usc@um.szczecin.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego

www.szczecin.pl/usc
pl. Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin
 

 

Z uwagi na wejście w życie z dniem 1 marca 2015 r. przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. r. poz. 1741 ze zm.) informujemy, iż zmianie uległy karty informacyjne oraz wzory wniosków w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Jednocześnie informuję, iż ze względu na zmiany ustawodawcze jak i konieczność wdrożenia Systemu Rejestrów Państwowych możliwe jest wydłużenie czasu obsługi interesantów. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 


 

FILIA URZĘDU STANU CYWILNEGO W SZCZECINIE 
Działa w Filii Urzedu Miasta na ul. Rydla 39-40

więcej informacji (kliknij tutaj)

 

 INFORMACJA URZĘDU STANU CYWILNEGO W SZCZECINIE NR TELEFONU 91-42-45-277
 

Godziny urzędowania:

 • Urząd czynny jest: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
 • stanowisko do spraw wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego (pok. 213) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 16.00

Konto bankowe:

Bank PKO BP nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

 

Podstawowe informacje o USC:

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 • rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotycząca urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • sporządzanie aktów stanu cywilnego oraz odpisów i zaświadczeń z tych aktów,
 • transkrypcja i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego,
 • aktualizacja aktów stanu cywilnego,
 • współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego w tym współpraca z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi,
 • prowadzenie archiwum dla dokumentów aktów stanu cywilnego,
 • organizowanie uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego,
  100 - lecia urodzin oraz z okazji uroczystego nadania imienia dziecku,
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,
 • prowadzenie innych spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych.

INFORMACJA URZĘDU STANU CYWILNEGO W SZCZECINIE NR TELEFONU 91-42-45-277


Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Pracownicy Wydziału:
Imię i nazwisko Stanowisko Nazwa Komórki Nr telefonu Nr pokoju
Kinga Chałaj Podinspektor Stanowisko ds. wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego 91 4245251 216
Beata Czerniukiewicz Stanowisko ds. wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego 91 4245277 213
Józefa Falenczyk Pracownik II stopnia Stanowisko ds. wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego 91 4245258 213
Bogna Frączek Główny Specjalista Stanowisko ds. rejestracji urodzeń 91 4245252 212
Joanna Gackowska Podinspektor Stanowisko ds. wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego 91 4245258, 91 4245277 213
Julita Gerlach Główny Specjalista/Z-ca Kierownika USC Stanowisko ds. rejestracji urodzeń 91 4245252 216
Joanna Karolczuk Główny Specjalista Stanowisko ds. rejestracji zgonów 91 4245261 220
Wanda Kowalczyk Inspektor Stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego 91 4245253 216
Bożena Kufel Główny Specjalista Stanowisko ds. aktualizacji aktów stanu cywilnego 91 4245256 214
Karol Lipiński Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 91 4221949, 91 4245254 219
Beata Litwinowicz Główny Specjalista Stanowisko ds. aktualizacji aktów stanu cywilnego 91 4245256 214
Eliza Maszało Inspektor Stanowisko ds. rejestracji zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk 91 4245264 211
Agnieszka Matecka Główny Specjalista Stanowisko ds. rejestracji zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk 91 4245264 211
Karolina Pawlaczyk Główny Specjalista Stanowisko ds. archiwizacji aktów stanu cywilnego 91 4245259 4001
Rafał Pawlik Główny Specjalista/Z-ca Kierownika USC Stanowisko ds. wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego 91 4245277 213
Anna Polewka Główny Specjalista/Z-ca Kierownika USC Stanowisko ds. rejestracji małżeństw 91 4245255 217
Jadwiga Rudawska Inspektor Stanowisko ds. rejestracji zgonów 91 4245261 220
Anna Skrocka Główny Specjalista/Z-ca Kierownika USC Stanowisko ds. rejestracji małżeństw 91 4245257 215
Ewa Sobolewska Główny Specjalista/Z-ca Kierownika USC USC - Filia 91 4629555, wew. 1316, fax 91 4601256 Filia/12
Barbara Szpinda Inspektor Sekretariat USC 91 4221949, 91 4245254 218
Wanda Szymańska Inspektor Stanowisko ds. wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego 91 4245258 213
Marta Woźny Główny Specjalista USC - Filia 91 4629555, wew. 1316, fax 91 4601256 Filia/12
Anna Żbikowska Zastępca Kierownika USC 91 4351240 218A
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin