Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 39140970

Aktualna strona: 369285

Wydrukowano: 3885

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa: Urząd Stanu Cywilnego
Symbol: USC
E-mail: usc@um.szczecin.pl


 

Urząd Stanu Cywilnego

www.szczecin.pl/usc
pl. Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin
 

 

Z uwagi na wejście w życie z dniem 1 marca 2015 r. przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. r. poz. 1741 ze zm.) informujemy, iż zmianie uległy karty informacyjne oraz wzory wniosków w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Jednocześnie informuję, iż ze względu na zmiany ustawodawcze jak i konieczność wdrożenia Systemu Rejestrów Państwowych możliwe jest wydłużenie czasu obsługi interesantów. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 


 

FILIA URZĘDU STANU CYWILNEGO W SZCZECINIE 
Działa w Filii Urzedu Miasta na ul. Rydla 39-40

więcej informacji (kliknij tutaj)

 

 INFORMACJA URZĘDU STANU CYWILNEGO W SZCZECINIE NR TELEFONU 91-42-45-277
 

Godziny urzędowania:

 • Urząd czynny jest: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
 • stanowisko do spraw wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego (pok. 213) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 16.00

Konto bankowe:

Bank PKO BP nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

 

Podstawowe informacje o USC:

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 • rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotycząca urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • sporządzanie aktów stanu cywilnego oraz odpisów i zaświadczeń z tych aktów,
 • transkrypcja i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego,
 • aktualizacja aktów stanu cywilnego,
 • współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego w tym współpraca z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi,
 • prowadzenie archiwum dla dokumentów aktów stanu cywilnego,
 • organizowanie uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego,
  100 - lecia urodzin oraz z okazji uroczystego nadania imienia dziecku,
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,
 • prowadzenie innych spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych.

INFORMACJA URZĘDU STANU CYWILNEGO W SZCZECINIE NR TELEFONU 91-42-45-277


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Pracownicy Wydziału:

 • Imię i nazwiskoStanowiskoNazwa KomórkiTelefonPokój

 • Kinga Chałajstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnegotelefon: 91 4245251numer pokoju: 216

 • Beata Czerniukiewicznazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnegotelefon: 91 4245277numer pokoju: 213

 • Józefa Falenczykstanowisko: Pracownik II stopnianazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnegotelefon: 91 4245258numer pokoju: 213

 • Bogna Frączekstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji urodzeńtelefon: 91 4245252numer pokoju: 212

 • Joanna Gackowskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnegotelefon: 91 4245258, telefon: 91 4245277numer pokoju: 213

 • Julita Gerlachstanowisko: Główny Specjalista/Z-ca Kierownika USCnazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji urodzeńtelefon: 91 4245252numer pokoju: 216

 • Joanna Karolczukstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji zgonówtelefon: 91 4245261numer pokoju: 220

 • Wanda Kowalczykstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnegotelefon: 91 4245253numer pokoju: 216

 • Bożena Kufelstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. aktualizacji aktów stanu cywilnegotelefon: 91 4245256numer pokoju: 214

 • Karol Lipińskistanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnegotelefon: 91 4221949, telefon: 91 4245254numer pokoju: 219

 • Beata Litwinowiczstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. aktualizacji aktów stanu cywilnegotelefon: 91 4245256numer pokoju: 214

 • Eliza Maszałostanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisktelefon: 91 4245264numer pokoju: 211

 • Agnieszka Mateckastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisktelefon: 91 4245264numer pokoju: 211

 • Karolina Pawlaczykstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. archiwizacji aktów stanu cywilnegotelefon: 91 4245259numer pokoju: 4001

 • Rafał Pawlikstanowisko: Główny Specjalista/Z-ca Kierownika USCnazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnegotelefon: 91 4245277numer pokoju: 213

 • Anna Polewkastanowisko: Główny Specjalista/Z-ca Kierownika USCnazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji małżeństwtelefon: 91 4245255numer pokoju: 217

 • Jadwiga Rudawskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji zgonówtelefon: 91 4245261numer pokoju: 220

 • Anna Skrockastanowisko: Główny Specjalista/Z-ca Kierownika USCnazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji małżeństwtelefon: 91 4245257numer pokoju: 215

 • Ewa Sobolewskastanowisko: Główny Specjalista/Z-ca Kierownika USCnazwa komórki organizacyjnej: USC - Filiatelefon: 91 4629555, wew. 1316, fax telefon: 91 4601256numer pokoju: Filia/12

 • Barbara Szpindastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Sekretariat USCtelefon: 91 4221949, telefon: 91 4245254numer pokoju: 218

 • Wanda Szymańskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnegotelefon: 91 4245258numer pokoju: 213

 • Marta Woźnystanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: USC - Filiatelefon: 91 4629555, wew. 1316, fax telefon: 91 4601256numer pokoju: Filia/12

 • Anna Żbikowskastanowisko: Zastępca Kierownika USCtelefon: 91 4351240numer pokoju: 218A

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin