Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 38640908

Aktualna strona: 220953

Wydrukowano: 2619

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Nazwa Wydziału:Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Symbol Wydziału:WGN

Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy:

  1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Miasta, powiatu oraz Skarbu Państwa,
  2. Regulacja stanów prawnych nieruchomości,
  3. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte przez wody stanowiące własność Skarbu Państwa oraz grunty, które przeszły na własność Miasta, na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  4. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem podziałów nieruchomości stanowiących własność Miasta lub Skarbu Państwa ,
  5. Prowadzenie spraw związanych z pierwokupami, wywłaszczeniami oraz zwrotami wywłaszczonych nieruchomości, z wyłączeniem wywłaszczeń pod inwestycje miejskie,
  6. Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, organizacją i przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowanie oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta, powiatu i Skarbu Państwa,
  7. Realizacja polityki mieszkaniowej Miasta,
  8. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców,
  9. Nadzór nad działalnością Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych,
  10. Realizacja uprawnień kontrolnych Gminy Miasto Szczecin z tytułu powierzonych Towarzystwom Budownictwa Społecznego zadań z zakresu zarządzania majątkiem Miasta oraz współpraca w tym zakresie.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego:

Prezydent Miasta Szczecina informuje o wywieszeniu w siedzibie urzędu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użyczenie w dzierżawę.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 91 42-45-528 lub 91 4245-732.

 Dodatkowe informacje:


Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Pracownicy Wydziału:
Imię i nazwisko Stanowisko Nazwa Komórki Nr telefonu Nr pokoju
Małgorzata Angrot-Glińska Inspektor Referat ds. Przygotowania i Sprzedaży Nieruchomości Inwestycyjnych 91 4245420 240
Katarzyna Barszczewska Inspektor Referat ds. Sprzedaży Lokali 91 4245733 308
Marlena Barszczuk Główny Specjalista Referat ds. Realizacji Roszczeń 91 4245876 307
Katarzyna Batko Kierownik Referatu Referat ds. Nabywania Nieruchomości i Ewidencjonowania Zasobu 91 4245775 244A
Beata Biernawska Inspektor Samodzielne stanowisko ds. obsługi ekonomiczno-finansowej i zamówień publicznych 91 4245527 234
Anna Bilik Główny Specjalista Referat Przekształceń Własnościowych 91 4245071 331
Jolanta Bocian Główny Specjalista Referat ds. Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym 91 4245415 317A
Anna Bojek Podinspektor Referat ds. Przygotowania i Sprzedaży Nieruchomości Inwestycyjnych 91 4245768 242
Marta Borowska Podinspektor Referat ds. Użytkowania Wieczystego 91 4245518 227A
Jowita Chabowska Inspektor Referat ds. Sprzedaży Lokali 91 4245453 310
Danuta Chłap Kierownik Referatu Referat ds. Przygotowania i Sprzedaży Nieruchomości Inwestycyjnych 91 4245620 243
Iwona Chodyniecka Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych 91 4245444 337F
Dorota Ciesielska Inspektor Referat ds. Użytkowania Wieczystego 91 4245545 228
Urszula Cybulska Główny Specjalista Referat ds. Sprzedaży Lokali 91 4245770 310
Ałła Czeczel Główny Specjalista Stanowisko ds. prywatyzacji nieruchomości 91 4245530 239A
Irena Czerniawska-Warczygłowa Inspektor Stanowisko ds. prywatyzacji nieruchomości 91 4245526 243A
Małgorzata Dobrzyńska Główny Specjalista Referat Przekształceń Własnościowych 91 4245597 332
Elżbieta Downar Główny Specjalista Referat ds. Przygotowania i Sprzedaży Nieruchomości Inwestycyjnych 91 4245587 244
Łukasz Dudko Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych 91 4245434 306
Barbara Durdyń Pracownik I stopnia 91 4245542 63
Krystyna Dutka Kierownik Referatu Referat ds. Sprzedaży Lokali 91 4245445 309
Michał Dziechciarz Stażysta Referat Przekształceń Własnościowych 91 4245531 337K
Sylwia Filip-Karpowicz Inspektor Referat ds. Nabywania Nieruchomości i Ewidencjonowania Zasobu 91 4245784 246
Maria Fiszer Główny Specjalista Referat ds. Przygotowania i Sprzedaży Nieruchomości Inwestycyjnych 91 4245846 240
Maciej Florczak Referat Przekształceń Własnościowych 91 4245531 329
Katarzyna Gadomska-Kowalewska Podinspektor Stanowisko ds. informacji i obsługi interesantów 91 4245975 62
Krzysztof Gajewski Dyrektor Wydziału 91 4245528, 91 4232741 222
Alicja Gierszyn Inspektor Sekretariat WGN fax 91 4245548, 91 4245528, 91 4232741 222
Beata Gogłoza Główny Specjalista Referat ds. Realizacji Roszczeń 91 4245508 337J
Tadeusz Górski Kierownik Referatu Referat ds. Realizacji Roszczeń 91 4245522 337L
Artur Gumiński Główny Specjalista Referat ds. Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym 91 4245041 316
Anna Horniak Inspektor Referat Przekształceń Własnościowych 91 4245531 329
Waldemar Isad Główny Specjalista Referat ds. Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym 91 4245415 317A
Sylwia Jakubik-Podolska Główny Specjalista Referat ds. Nabywania Nieruchomości i Ewidencjonowania Zasobu 91 4245468 245
Grzegorz Jamrozik Inspektor Referat ds. Sprzedaży Lokali 91 4245044 312
Bożena Janicka Inspektor Referat Przekształceń Własnościowych 91 4245588 332
Grzegorz Jankowski Zastępca Dyrektora Wydziału 91 4232741, 91 4245528 222
Katarzyna Jurczak Kierownik Referatu Referat Przekształceń Własnościowych 91 4245683 328
Inga Karłowska Główny Specjalista Samodzielne stanowisko ds. obsługi ekonomiczno-finansowej i zamówień publicznych 91 4245521 233
Marzena Karpik Inspektor Referat ds. Przygotowania i Sprzedaży Nieruchomości Inwestycyjnych 91 4245768 242
Dorota Karpińska Inspektor Referat ds. Sprzedaży Lokali 91 4245769 311
Maja Kaszkur Podinspektor Referat ds. Sprzedaży Lokali 91 4245443 313
Anna Kawelska-Stańczyk Główny Specjalista Referat Przekształceń Własnościowych 91 4245549 315
Marzena Kaźmierska Główny Specjalista Stanowisko ds. prywatyzacji nieruchomości 91 4245530 239A
Justyna Kołodziejska Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych 91 4351219 337D
Jaromira Konopka-Bomba Inspektor Referat ds. Sprzedaży Lokali 91 4245433 308
Joanna Kościelniak Główny Specjalista Referat ds. Użytkowania Wieczystego 91 4245551 227A
Lucyna Kozłowska Inspektor Stanowisko ds. informacji i obsługi interesantów 91 4245976 62
Iwona Królikowska-Świątek Główny Specjalista Referat ds. Realizacji Roszczeń 91 4245464 337I
Katarzyna Kruk Inspektor Referat ds. Sprzedaży Lokali 91 4245447 313
Monika Kruślińska Główny Specjalista Referat ds. Użytkowania Wieczystego 91 4351108 226
Katarzyna Krzykała Inspektor Referat Przekształceń Własnościowych 91 4245612 315
Grażyna Kulpa-Jarocka Główny Specjalista 91 4245534 337C
Maria Latkowska Zastępca Dyrektora Wydziału 91 4245621 225
Beata Litwińska Główny Specjalista Referat ds. Użytkowania Wieczystego 91 4245028 224A
Barbara Łaszewska Inspektor Referat Przekształceń Własnościowych 91 4245070 332
Oskar Łodygowski Stażysta Referat ds. Nabywania Nieruchomości i Ewidencjonowania Zasobu 91 4351197
Iwona Łubian Główny Specjalista Stanowisko ds. prywatyzacji nieruchomości fax 91 4245059, 91 4245429 238
Agata Maj Inspektor Sekretariat WGN 91 4245528, fax 91 4245548, 91 4232741 222
Jolanta Majczuk Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych 91 4245435 337D
Monika Makowska Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych 91 4245442 306
Renata Matusiak Kierownik Referatu Referat ds. Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym 91 4245451 317
Hanna Matusz Główny Specjalista Referat ds. Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym 91 4245414 314A
Beata Melenis Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych 91 4245520 336C
Marlena Melzacka Główny Specjalista Referat Przekształceń Własnościowych 91 4245071 331
Arkadiusz Melzacki Główny Specjalista Referat Przekształceń Własnościowych 91 4351101 330
Dorota Michalska Inspektor Referat ds. Nabywania Nieruchomości i Ewidencjonowania Zasobu 91 4245357 224
Magdalena Michniewicz Podinspektor Referat ds. Sprzedaży Lokali 91 4245157 311
Ewa Mikołajewska-Miłoszewicz Inspektor Referat ds. Nabywania Nieruchomości i Ewidencjonowania Zasobu 91 4245536 245
Beata Mikulska Główny Specjalista Referat ds. Realizacji Roszczeń 91 4245525 337G
Dorota Mikulska-Baltrukiewicz Główny Specjalista Referat ds. Nabywania Nieruchomości i Ewidencjonowania Zasobu 91 4351169 224
Lucyna Motyl Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych 91 4245042 337F
Monika Mroczkowska Inspektor Referat ds. Przygotowania i Sprzedaży Nieruchomości Inwestycyjnych 91 4245221 241
Joanna Muszyńska Główny Specjalista Referat Przekształceń Własnościowych 91 4351112 329A
Adam Myłka Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych 91 4351234 337B
Marzena Nalepa Główny Specjalista Referat ds. Realizacji Roszczeń 91 4245847 307
Justyna Nanu Referat ds. Użytkowania Wieczystego 91 4351106 227
Ewa Nowakowska Podinspektor Referat Przekształceń Własnościowych 91 4245730 337K
Marzena Oleszczuk-Iber Inspektor Referat ds. Sprzedaży Lokali 91 4245767 314
Ewa Ostrowska Główny Specjalista Referat ds. Użytkowania Wieczystego 91 4245543 226
Dagmara Panasiuk-Pilinda Główny Specjalista Referat Przekształceń Własnościowych 91 4245832 315
Jolanta Petera Inspektor Referat ds. Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym 91 4245452 314A
Renata Pierko Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych 91 4351227 337B
Natalia Piotrowska Pracownik II stopnia 91 4245542 63
Iwona Polaczek Główny Specjalista Referat ds. Sprzedaży Lokali 91 4245418 314
Aleksandra Półtorak Podinspektor Referat Przekształceń Własnościowych 91 4245531 329
Alicja Prociak Główny Specjalista Samodzielne stanowisko ds. obsługi ekonomiczno-finansowej i zamówień publicznych 91 4245061 233
Alina Prokopczuk Główny Specjalista Referat ds. Nabywania Nieruchomości i Ewidencjonowania Zasobu 91 4245526 243A
Krystyna Ptasińska Główny Specjalista Referat ds. Nabywania Nieruchomości i Ewidencjonowania Zasobu 91 4245512 246
Agata Pyć Podinspektor Sekretariat WGN 91 4245621 225
Agnieszka Radwańska Inspektor Referat Przekształceń Własnościowych 91 4245535 329A
Renata Rajchel Inspektor Referat ds. Użytkowania Wieczystego 91 4245511 224A
Małgorzata Reimann Inspektor Referat ds. Użytkowania Wieczystego 91 4245519 227
Karol Rezler Podinspektor Referat ds. Sprzedaży Lokali 91 4245421 312
Dorota Rowińska Główny Specjalista Referat ds. Użytkowania Wieczystego 91 4245543 226
Gizela Różańska Inspektor Referat ds. Użytkowania Wieczystego 91 4245551 227A
Edward Różycki Inspektor Referat ds. Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym 91 4245465 316
Dorota Rutkowska Główny Specjalista Referat ds. Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym 91 4245450 318
Joanna Sarbinowska Inspektor Stanowisko ds. prywatyzacji nieruchomości 91 4245783 239
Piotr Sinecki Główny Specjalista Referat ds. Użytkowania Wieczystego 91 4245349 228
Urszula Skendzielewska Główny Specjalista Referat ds. Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym 91 4245449 318
Tadeusz Skrzypek Główny Specjalista Referat ds. Realizacji Roszczeń 91 4245509 337H
Robert Słotwiński Inspektor Stanowisko ds. prywatyzacji nieruchomości 91 4245416 239
Radosław Sochalski Główny Specjalista Referat Przekształceń Własnościowych 91 4245532 330
Aleksandra Staniewicz Inspektor Referat ds. Realizacji Roszczeń 91 4245509 337H
Klaudia Styrczula Kierownik Referatu Referat ds. Użytkowania Wieczystego 91 4245040 229
Magdalena Szmidt Inspektor Referat ds. Realizacji Roszczeń 91 4245537 337G
Beata Szulik Główny Specjalista Referat ds. Przygotowania i Sprzedaży Nieruchomości Inwestycyjnych 91 4245592 241
Marta Szymczak Inspektor Referat ds. Przygotowania i Sprzedaży Nieruchomości Inwestycyjnych 91 4351196 241
Anna Szymków Inspektor Referat ds. Przygotowania i Sprzedaży Nieruchomości Inwestycyjnych 91 4245587 244
Przemysław Taraciński Kierownik Referatu Referat Regulacji Stanów Prawnych 91 4245889 336B
Artur Tarnowski Inspektor Referat ds. Sprzedaży Lokali 91 4245422 312A
Łukasz Trawka Inspektor Referat ds. Realizacji Roszczeń 91 4245508 337J
Aleksandra Trot Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych 91 4245510 337E
Wioleta Wasilewska Inspektor Referat Przekształceń Własnościowych 91 4245070 332
Małgorzata Waszak Zastępca Dyrektora Wydziału 91 4245528, 91 4232741 222
Joanna Wawrzyniak Inspektor Stanowisko ds. prywatyzacji nieruchomości 91 4245523 238
Izabela Werla Podinspektor Referat ds. Nabywania Nieruchomości i Ewidencjonowania Zasobu 91 4245784 246
Michał Wieczorek Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych 91 4245043 306
Aleksandra Witkowska Pracownik II stopnia 91 4245783 239
Joanna Wolska Inspektor Referat ds. Sprzedaży Lokali 91 4245424 312A
Ewa Woźniak Podinspektor Referat ds. Sprzedaży Lokali 91 4245447 313
Małgorzata Wójcik-Przysiecka Główny Specjalista Referat ds. Użytkowania Wieczystego 91 4245544 226
Iwona Wyrwa Inspektor Referat ds. Realizacji Roszczeń 91 4245464 337I
Edyta Zarosa Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych 91 4245520 336C
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin