Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 39161210

Aktualna strona: 222069

Wydrukowano: 2621

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Nazwa: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Symbol: WGN


Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Miasta, powiatu oraz Skarbu Państwa,
 2. Regulacja stanów prawnych nieruchomości,
 3. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte przez wody stanowiące własność Skarbu Państwa oraz grunty, które przeszły na własność Miasta, na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 4. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem podziałów nieruchomości stanowiących własność Miasta lub Skarbu Państwa ,
 5. Prowadzenie spraw związanych z pierwokupami, wywłaszczeniami oraz zwrotami wywłaszczonych nieruchomości, z wyłączeniem wywłaszczeń pod inwestycje miejskie,
 6. Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, organizacją i przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowanie oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta, powiatu i Skarbu Państwa,
 7. Realizacja polityki mieszkaniowej Miasta,
 8. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców,
 9. Nadzór nad działalnością Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych,
 10. Realizacja uprawnień kontrolnych Gminy Miasto Szczecin z tytułu powierzonych Towarzystwom Budownictwa Społecznego zadań z zakresu zarządzania majątkiem Miasta oraz współpraca w tym zakresie.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego:

Prezydent Miasta Szczecina informuje o wywieszeniu w siedzibie urzędu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użyczenie w dzierżawę.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 91 42-45-528 lub 91 4245-732.

 Dodatkowe informacje:


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Pracownicy Wydziału:

 • Imię i nazwiskoStanowiskoNazwa KomórkiTelefonPokój

 • Małgorzata Angrot-Glińskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Przygotowania i Sprzedaży Nieruchomości Inwestycyjnychtelefon: 91 4245420numer pokoju: 240

 • Milena Attarstanowisko: Pracownik II stopniatelefon: 91 4245442numer pokoju: 63

 • Katarzyna Barszczewskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Sprzedaży Lokalitelefon: 91 4245733numer pokoju: 308

 • Marlena Barszczukstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Realizacji Roszczeńtelefon: 91 4245876numer pokoju: 307

 • Katarzyna Batkostanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Nabywania Nieruchomości i Ewidencjonowania Zasobutelefon: 91 4245775numer pokoju: 244A

 • Beata Biernawskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Samodzielne stanowisko ds. obsługi ekonomiczno-finansowej i zamówień publicznychtelefon: 91 4245527numer pokoju: 234

 • Anna Bilikstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Przekształceń Własnościowychtelefon: 91 4245071numer pokoju: 331

 • Jolanta Bocianstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowymtelefon: 91 4245415numer pokoju: 317A

 • Anna Bojekstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Przygotowania i Sprzedaży Nieruchomości Inwestycyjnychtelefon: 91 4245768numer pokoju: 242

 • Marta Borowskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Użytkowania Wieczystegotelefon: 91 4245518numer pokoju: 227A

 • Jowita Chabowskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Sprzedaży Lokalitelefon: 91 4245453numer pokoju: 310

 • Danuta Chłapstanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Przygotowania i Sprzedaży Nieruchomości Inwestycyjnychtelefon: 91 4245620numer pokoju: 243

 • Iwona Chodynieckastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Regulacji Stanów Prawnychtelefon: 91 4245444numer pokoju: 337F

 • Dorota Ciesielskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Użytkowania Wieczystegotelefon: 91 4245545numer pokoju: 228

 • Urszula Cybulskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Sprzedaży Lokalitelefon: 91 4245770numer pokoju: 310

 • Ałła Czeczelstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. prywatyzacji nieruchomościtelefon: 91 4245530numer pokoju: 239A

 • Irena Czerniawska-Warczygłowastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. prywatyzacji nieruchomościtelefon: 91 4245526numer pokoju: 243A

 • Małgorzata Dobrzyńskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Przekształceń Własnościowychtelefon: 91 4245597numer pokoju: 332

 • Edyta Dominiaknazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Użytkowania Wieczystegotelefon: 91 4351106numer pokoju: 227

 • Elżbieta Downarstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Przygotowania i Sprzedaży Nieruchomości Inwestycyjnychtelefon: 91 4245587numer pokoju: 244

 • Łukasz Dudkostanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Regulacji Stanów Prawnychtelefon: 91 4245434numer pokoju: 306

 • Barbara Durdyństanowisko: Pracownik I stopniatelefon: 91 4245542numer pokoju: 63

 • Krystyna Dutkastanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Sprzedaży Lokalitelefon: 91 4245445numer pokoju: 309

 • Michał Dziechciarzstanowisko: Stażystanazwa komórki organizacyjnej: Referat Przekształceń Własnościowychtelefon: 91 4245531numer pokoju: 337K

 • Sylwia Filip-Karpowiczstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Nabywania Nieruchomości i Ewidencjonowania Zasobutelefon: 91 4245784numer pokoju: 246

 • Maria Fiszerstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Przygotowania i Sprzedaży Nieruchomości Inwestycyjnychtelefon: 91 4245846numer pokoju: 240

 • Maciej Florczaknazwa komórki organizacyjnej: Referat Przekształceń Własnościowychtelefon: 91 4245531numer pokoju: 329

 • Marta Florczakstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Przygotowania i Sprzedaży Nieruchomości Inwestycyjnychtelefon: 91 4351196numer pokoju: 241

 • Katarzyna Gadomska-Kowalewskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. informacji i obsługi interesantówtelefon: 91 4245975numer pokoju: 62

 • Krzysztof Gajewskistanowisko: Dyrektor Wydziałutelefon: 91 4245528, telefon: 91 4232741numer pokoju: 222

 • Alicja Gierszynstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Sekretariat WGNfax telefon: 91 4245548, telefon: 91 4245528, telefon: 91 4232741numer pokoju: 222

 • Beata Gogłozastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Realizacji Roszczeńtelefon: 91 4245508numer pokoju: 337J

 • Tadeusz Górskistanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Realizacji Roszczeńtelefon: 91 4245522numer pokoju: 337L

 • Artur Gumińskistanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowymtelefon: 91 4245041numer pokoju: 316

 • Anna Horniakstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Przekształceń Własnościowychtelefon: 91 4245531numer pokoju: 329

 • Waldemar Isadstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowymtelefon: 91 4245415numer pokoju: 317A

 • Sylwia Jakubik-Podolskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Nabywania Nieruchomości i Ewidencjonowania Zasobutelefon: 91 4245468numer pokoju: 245

 • Grzegorz Jamrozikstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Sprzedaży Lokalitelefon: 91 4245044numer pokoju: 312

 • Bożena Janickastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Przekształceń Własnościowychtelefon: 91 4245588numer pokoju: 332

 • Grzegorz Jankowskistanowisko: Zastępca Dyrektora Wydziałutelefon: 91 4232741, telefon: 91 4245528numer pokoju: 222

 • Katarzyna Jurczakstanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat Przekształceń Własnościowychtelefon: 91 4245683numer pokoju: 328

 • Inga Karłowskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Samodzielne stanowisko ds. obsługi ekonomiczno-finansowej i zamówień publicznychtelefon: 91 4245521numer pokoju: 233

 • Marzena Karpikstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Przygotowania i Sprzedaży Nieruchomości Inwestycyjnychtelefon: 91 4245768numer pokoju: 242

 • Dorota Karpińskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Sprzedaży Lokalitelefon: 91 4245769numer pokoju: 311

 • Anna Kawelska-Stańczykstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Przekształceń Własnościowychtelefon: 91 4245549numer pokoju: 315

 • Marzena Kaźmierskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. prywatyzacji nieruchomościtelefon: 91 4245530numer pokoju: 239A

 • Justyna Kołodziejskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Regulacji Stanów Prawnychtelefon: 91 4351219numer pokoju: 337D

 • Jaromira Konopka-Bombastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Sprzedaży Lokalitelefon: 91 4245433numer pokoju: 308

 • Joanna Kościelniakstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Użytkowania Wieczystegotelefon: 91 4245551numer pokoju: 227A

 • Lucyna Kozłowskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. informacji i obsługi interesantówtelefon: 91 4245976numer pokoju: 62

 • Iwona Królikowska-Świątekstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Realizacji Roszczeńtelefon: 91 4245464numer pokoju: 337I

 • Katarzyna Krukstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Sprzedaży Lokalitelefon: 91 4245447numer pokoju: 313

 • Monika Kruślińskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Użytkowania Wieczystegotelefon: 91 4351108numer pokoju: 226

 • Katarzyna Krzykałastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Przekształceń Własnościowychtelefon: 91 4245612numer pokoju: 315

 • Grażyna Kulpa-Jarockastanowisko: Główny Specjalistatelefon: 91 4245534numer pokoju: 337C

 • Maria Latkowskastanowisko: Zastępca Dyrektora Wydziałutelefon: 91 4245621numer pokoju: 225

 • Beata Litwińskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Użytkowania Wieczystegotelefon: 91 4245028numer pokoju: 224A

 • Barbara Łaszewskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Przekształceń Własnościowychtelefon: 91 4245070numer pokoju: 332

 • Oskar Łodygowskistanowisko: Stażystanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Nabywania Nieruchomości i Ewidencjonowania Zasobutelefon: 91 4351197

 • Iwona Łubianstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. prywatyzacji nieruchomościfax telefon: 91 4245059, telefon: 91 4245429numer pokoju: 238

 • Agata Majstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Sekretariat WGNtelefon: 91 4245528, fax telefon: 91 4245548, telefon: 91 4232741numer pokoju: 222

 • Jolanta Majczukstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Regulacji Stanów Prawnychtelefon: 91 4245435numer pokoju: 337D

 • Monika Makowskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Regulacji Stanów Prawnychtelefon: 91 4245442numer pokoju: 306

 • Renata Matusiakstanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowymtelefon: 91 4245451numer pokoju: 317

 • Hanna Matuszstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowymtelefon: 91 4245414numer pokoju: 314A

 • Beata Melenisstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Regulacji Stanów Prawnychtelefon: 91 4245520numer pokoju: 336C

 • Marlena Melzackastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Przekształceń Własnościowychtelefon: 91 4245071numer pokoju: 331

 • Arkadiusz Melzackistanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Przekształceń Własnościowychtelefon: 91 4351101numer pokoju: 330

 • Dorota Michalskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Nabywania Nieruchomości i Ewidencjonowania Zasobutelefon: 91 4245357numer pokoju: 224

 • Magdalena Michniewiczstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Sprzedaży Lokalitelefon: 91 4245157numer pokoju: 311

 • Ewa Mikołajewska-Miłoszewiczstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Nabywania Nieruchomości i Ewidencjonowania Zasobutelefon: 91 4245536numer pokoju: 245

 • Beata Mikulskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Realizacji Roszczeńtelefon: 91 4245525numer pokoju: 337G

 • Dorota Mikulska-Baltrukiewiczstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Nabywania Nieruchomości i Ewidencjonowania Zasobutelefon: 91 4351169numer pokoju: 224

 • Lucyna Motylstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Regulacji Stanów Prawnychtelefon: 91 4245042numer pokoju: 337F

 • Monika Mroczkowskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Przygotowania i Sprzedaży Nieruchomości Inwestycyjnychtelefon: 91 4245221numer pokoju: 241

 • Joanna Muszyńskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Przekształceń Własnościowychtelefon: 91 4351112numer pokoju: 329A

 • Adam Myłkastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Regulacji Stanów Prawnychtelefon: 91 4351234numer pokoju: 337B

 • Marzena Nalepastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Realizacji Roszczeńtelefon: 91 4245847numer pokoju: 307

 • Justyna Nanunazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Użytkowania Wieczystegotelefon: 91 4351106numer pokoju: 227

 • Joanna Nowakstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Sprzedaży Lokalitelefon: 91 4245443numer pokoju: 313

 • Ewa Nowakowskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Przekształceń Własnościowychtelefon: 91 4245730numer pokoju: 337K

 • Marzena Oleszczuk-Iberstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Sprzedaży Lokalitelefon: 91 4245767numer pokoju: 314

 • Ewa Ostrowskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Użytkowania Wieczystegotelefon: 91 4245543numer pokoju: 226

 • Dagmara Panasiuk-Pilindastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Przekształceń Własnościowychtelefon: 91 4245832numer pokoju: 315

 • Jolanta Peterastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowymtelefon: 91 4245452numer pokoju: 314A

 • Renata Pierkostanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Regulacji Stanów Prawnychtelefon: 91 4351227numer pokoju: 337B

 • Iwona Polaczekstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Sprzedaży Lokalitelefon: 91 4245418numer pokoju: 314

 • Aleksandra Półtorakstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Przekształceń Własnościowychtelefon: 91 4245531numer pokoju: 329

 • Alicja Prociakstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Samodzielne stanowisko ds. obsługi ekonomiczno-finansowej i zamówień publicznychtelefon: 91 4245061numer pokoju: 233

 • Alina Prokopczukstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Nabywania Nieruchomości i Ewidencjonowania Zasobutelefon: 91 4245526numer pokoju: 243A

 • Krystyna Ptasińskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Nabywania Nieruchomości i Ewidencjonowania Zasobutelefon: 91 4245512numer pokoju: 246

 • Agata Pyćstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Sekretariat WGNtelefon: 91 4245621numer pokoju: 225

 • Agnieszka Radwańskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Przekształceń Własnościowychtelefon: 91 4245535numer pokoju: 329A

 • Renata Rajchelstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Użytkowania Wieczystegotelefon: 91 4245511numer pokoju: 224A

 • Małgorzata Reimannstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Użytkowania Wieczystegotelefon: 91 4245519numer pokoju: 227

 • Karol Rezlerstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Sprzedaży Lokalitelefon: 91 4245421numer pokoju: 312

 • Dorota Rowińskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Użytkowania Wieczystegotelefon: 91 4245543numer pokoju: 226

 • Gizela Różańskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Użytkowania Wieczystegotelefon: 91 4245551numer pokoju: 227A

 • Edward Różyckistanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowymtelefon: 91 4245465numer pokoju: 316

 • Dorota Rutkowskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowymtelefon: 91 4245450numer pokoju: 318

 • Joanna Sarbinowskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. prywatyzacji nieruchomościtelefon: 91 4245783numer pokoju: 239

 • Piotr Sineckistanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Użytkowania Wieczystegotelefon: 91 4245349numer pokoju: 228

 • Urszula Skendzielewskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowymtelefon: 91 4245449numer pokoju: 318

 • Tadeusz Skrzypekstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Realizacji Roszczeńtelefon: 91 4245509numer pokoju: 337H

 • Robert Słotwińskistanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. prywatyzacji nieruchomościtelefon: 91 4245416numer pokoju: 239

 • Radosław Sochalskistanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Przekształceń Własnościowychtelefon: 91 4245532numer pokoju: 330

 • Aleksandra Staniewiczstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Realizacji Roszczeńtelefon: 91 4245509numer pokoju: 337H

 • Klaudia Styrczulastanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Użytkowania Wieczystegotelefon: 91 4245040numer pokoju: 229

 • Magdalena Szmidtstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Realizacji Roszczeńtelefon: 91 4245537numer pokoju: 337G

 • Beata Szulikstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Przygotowania i Sprzedaży Nieruchomości Inwestycyjnychtelefon: 91 4245592numer pokoju: 241

 • Anna Szymkówstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Przygotowania i Sprzedaży Nieruchomości Inwestycyjnychtelefon: 91 4245587numer pokoju: 244

 • Przemysław Taracińskistanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat Regulacji Stanów Prawnychtelefon: 91 4245889numer pokoju: 336B

 • Artur Tarnowskistanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Sprzedaży Lokalitelefon: 91 4245422numer pokoju: 312A

 • Łukasz Trawkastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Realizacji Roszczeńtelefon: 91 4245508numer pokoju: 337J

 • Aleksandra Trotstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Regulacji Stanów Prawnychtelefon: 91 4245510numer pokoju: 337E

 • Wioleta Wasilewskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Przekształceń Własnościowychtelefon: 91 4245070numer pokoju: 332

 • Małgorzata Waszakstanowisko: Zastępca Dyrektora Wydziałutelefon: 91 4245528, telefon: 91 4232741numer pokoju: 222

 • Joanna Wawrzyniakstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. prywatyzacji nieruchomościtelefon: 91 4245523numer pokoju: 238

 • Izabela Werlastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Nabywania Nieruchomości i Ewidencjonowania Zasobutelefon: 91 4245784numer pokoju: 246

 • Michał Wieczorekstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Regulacji Stanów Prawnychtelefon: 91 4245043numer pokoju: 306

 • Aleksandra Witkowskastanowisko: Pracownik II stopniatelefon: 91 4245783numer pokoju: 239

 • Joanna Wolskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Sprzedaży Lokalitelefon: 91 4245424numer pokoju: 312A

 • Ewa Woźniakstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Sprzedaży Lokalitelefon: 91 4245447numer pokoju: 313

 • Małgorzata Wójcik-Przysieckastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Użytkowania Wieczystegotelefon: 91 4245544numer pokoju: 226

 • Iwona Wyrwastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Realizacji Roszczeńtelefon: 91 4245464numer pokoju: 337I

 • Edyta Zarosastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Regulacji Stanów Prawnychtelefon: 91 4245520numer pokoju: 336C

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin