Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 38516732

Aktualna strona: 656903

Wydrukowano: 4550

Biuro Obsługi Interesantów

Nazwa Wydziału:Biuro Obsługi Interesantów
Symbol Wydziału:BOI
E-mail:boi@um.szczecin.pl

Urząd Miasta Szczecin prowadzi następujące sprawy:

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy:

 1. Obsługa interesantów w zakresie:
 2. Obsługa interesantów w zakresie ewidencji ludności:
  - karty informacyjne i wnioski
  - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
 3. Prowadzenie spraw związanych:
 4. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń i nadzorem nad ośrodkami szkolenia kierowców
 5. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne
 6. Wprowadzanie nowych oraz doskonalenie istniejących metod i form obsługi interesantów
 7. Wdrażanie i administrowanie komputerowym systemem rejestracji i obiegu dokumentów w Urzędzie
 8. Koordynowanie pracy jednostek organizacyjnych Urzędu w zakresie działalności Biura

 

Urząd Miasta Szczecin - Biuro Obsługi Interesantów
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Bezpłatna Infolinia Urzędu Miasta Szczecin:  800 300 300

 Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 16.00

Centralna Informacja Urzędu Miasta
Tel. +48 (91) 42-45-931
Fax +48 (91) 42-45-282

Dodatkowe Informacje:

W Biurze znajduje się 6 delegatur jednostek organizacyjnych Urzędu, których zadaniem jest bezpośrednie przyjmowanie i wydawanie wniosków, pomoc w ich wypełnianiu, oraz udzielanie informacji z zakresu działalności danej jednostki organizacyjnej.

Wnioski do wydziałów i biur, które nie mają swoich delegatur w Biurze Obsługi Interesantów mogą być składane w Kancelarii BOI.


Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Pracownicy Wydziału:
Imię i nazwisko Stanowisko Nazwa Komórki Nr telefonu Nr pokoju
Monika Adamczyk Inspektor Referat Komunikacji 91 4245983 62
Małgorzata Bartoszewicz Podinspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4629602, wew. 1306, 91 4629603, wew. 1307 Filia/02
Konrad Batogowski Inspektor Stanowisko ds. zgromadzeń i społeczeństwa informacyjnego 91 4245328 45
Aneta Baziuniak Pracownik II stopnia Kancelaria Poczty 91 4245693 42
Agnieszka Bąk Pracownik II stopnia Referat Komunikacji 91 4245274 49
Aleksandra Beranek Podinspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4245330 Archiwum BOI
Beata Bętkowska Główny Specjalista Kancelaria Poczty 91 4245327 42
Joanna Białoń Pracownik I stopnia Referat Spraw Obywatelskich 91 4629602, wew. 1306, 91 4629603, wew. 1307 Filia/02
Jolanta Bobrowska Główny Specjalista Stanowisko ds. uprawnień transportowych 91 4245604 31
Karolina Boguszewska Podinspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4245330 Archiwum BOI
Adriana Brzeźniak-Misiuro Zastępca Dyrektora Biura 91 4245069 39a
Patrycja Bucholc Pracownik II stopnia Referat Spraw Obywatelskich 91 4245330 Archiwum BOI
Ewa  Chyżyńska Podinspektor Referat Komunikacji 91 4245953 62
Marlena Ćwirko Inspektor Referat Działalności Gospodarczej 91 4245007 36
Magdalena Derucka Pracownik II stopnia Centralna Informacja 91 4245932 62
Alicja Drulla Inspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4245342 46a
Arleta Dudek Podinspektor Kancelaria Poczty 91 4245002 42
Grażyna Dzierżycka Inspektor Referat Działalności Gospodarczej 91 4351132 36
Irena Fabiszak Podinspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4245938, 91 4245330
Magdalena Fijoł Podinspektor Referat Komunikacji 91 4245953 62
Elżbieta Filiks Główny Specjalista Referat Działalności Gospodarczej 91 4245611 38
Katarzyna Fiszer Podinspektor Referat Komunikacji 91 4245957 62
Renata Folta Główny Specjalista Referat Spraw Obywatelskich 91 4245986 62
Anna Frankowska Kierownik Referatu Referat Działalności Gospodarczej 91 4245124 32
Lilianna Frączek Pracownik II stopnia Referat Spraw Obywatelskich 91 4245330 Archiwum BOI
Mirosław Gadomski Główny Specjalista Stanowiska ds. szkół nauki jazdy i stacji kontroli pojazdów 91 4245285 40
Ariadna Galikowska Podinspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4245342 46a
Anna Garstecka Podinspektor Referat Komunikacji 91 4245960 62
Krzysztof Gawęda Podinspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4245340 47
Piotr Gonerko Zastępca Dyrektora Biura 91 4245268 58
Izabela Gozdalik Pracownik I stopnia Referat Komunikacji 91 4629606, wew. 1303 Filia/01
Iwona Greszta Główny Specjalista Referat Komunikacji 91 4245269 55
Jadwiga Gross Główny Specjalista Referat Obsługi Kancelaryjnej 91 4351243 37
Wiesława Grot Główny Specjalista Referat Komunikacji 91 4245964 62
Anna Gryk Główny Specjalista Stanowisko ds. kontroli przedsiębiorców 91 4245004 25
Mariusz Hadrzyński Podinspektor 24A
Michał Haman Pracownik II stopnia Referat Spraw Obywatelskich 91 4245330 Archiwum BOI
Kamil Hawro Podinspektor Referat Komunikacji 91 4245283 49
Irena Jagiełło Główny Specjalista Referat Komunikacji 91 4245968 49
Jolanta Jankowska Podinspektor Referat Komunikacji 91 4245270 62
Agnieszka Jaszczuk Inspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4245329 27
Anna Jaśkowiak Zastępca Dyrektora Biura 91 4245606 56
Małgorzata Jemilianowicz Podinspektor Referat Komunikacji 91 4245936 62
Jacek Jezierski Główny Specjalista Kancelaria Poczty 91 4245002 42
Paweł Juras Główny Specjalista Stanowisko ds. kontroli przedsiębiorców 91 4245604 31
Agnieszka Jurkiewicz Inspektor Referat Komunikacji 91 4245968 49
Eliza Kaberów Główny Specjalista Referat Spraw Obywatelskich 91 4245341, 91 4245941 46a
Marcin Kacprzak Główny Specjalista Referat Spraw Obywatelskich 91 4245332 28A
Lilianna Kamińska Główny Specjalista Referat Spraw Obywatelskich 91 4245345 53
Agnieszka Karczewska Pracownik II stopnia Referat Spraw Obywatelskich 91 4245337 46
Agnieszka Karwacka Pracownik II stopnia Kancelaria Główna 91 4245981 62
Mirosław Kasprzak Inspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4245338 39
Joanna Kaźmierczak Główny Specjalista Referat Spraw Obywatelskich 91 4245771 30
Dorota Kilian Podinspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4245941, 91 4245342 62
Iwona Klauzińska Główny Specjalista Referat Działalności Gospodarczej 91 4351134 33
Agnieszka Klimek Główny Specjalista Stanowisko ds. zgromadzeń i społeczeństwa informacyjnego 91 4245351 45
Krzysztof Klusek Główny Specjalista Referat Komunikacji 91 4245968 49
Sandra Knutelska Pracownik II stopnia 91 4245352 24
Katarzyna Kobiak Główny Specjalista SEKRETARIAT/informacja Filii UM (e-mail: filia@um.szczecin.pl) 91 4627172, wew. 1309, fax 91 4629601, wew. 1311 Filia/03
Ewa Konecka Główny Specjalista Referat Komunikacji 91 4245262 55
Urszula Konopacka Inspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4245771 30
Beata Kopczyńska-Sawoń Główny Specjalista Referat Komunikacji 91 4245857 52
Małgorzata Kopeć Główny Specjalista Referat Spraw Obywatelskich 91 4245344 54
Edyta Kornecka Pracownik II stopnia Kancelaria Poczty 91 4351254 23
Joanna Kosowska Główny Specjalista Stanowisko ds. kontroli przedsiębiorców 91 4245605 43
Stefan Kotliński Główny Specjalista Stanowisko ds. kontroli przedsiębiorców 91 4245599 25
Adriana Kozak Główny Specjalista Stanowisko ds. kontroli przedsiębiorców 91 4245605 43
Bożena Krawiec Główny Specjalista Referat Spraw Obywatelskich 91 4245068 28
Małgorzata Krupowies Podinspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4245771 30
Katarzyna Krysztofik Główny Specjalista Stanowisko ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 91 4245603 44
Magdalena Kubis-Wesołowska Pracownik II stopnia Centralna Informacja 91 4245929 62
Alicja Kuczyńska Inspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4245340 62
Małgorzata Kurp Podinspektor Kancelaria Główna 91 4245981 62
Monika Kusz Inspektor Referat Komunikacji 91 4245269 55
Magdalena Kuszyńska Inspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4245330 Archiwum BOI
Remigiusz Kwiatek Główny Specjalista Referat Komunikacji 91 4245966 37
Milena Langner Główny Specjalista Referat Spraw Obywatelskich 91 4245335, 91 4245942 62
Magdalena Lasek Kierownik Referatu Referat Obsługi Kancelaryjnej 91 4245864 45B
Roman Lech Inspektor Stanowiska ds. szkół nauki jazdy i stacji kontroli pojazdów 91 4245281 40
Danuta Lechicka Pracownik I stopnia Referat Spraw Obywatelskich 91 4245330 Archiwum BOI
Natalia Lesińska Pracownik II stopnia Referat Komunikacji 91 4245283 49
Ewa Lubasińska Główny Specjalista Referat Spraw Obywatelskich 91 4245974 62
Anna Łużyńska Inspektor Referat Działalności Gospodarczej 91 4245007 36
Beata Mach Inspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4629603, wew. 1307, 91 4629602, wew. 1306 Filia/02
Agnieszka Maciejowska-Szulińska Inspektor Referat Komunikacji 91 4245950 62
Krzysztof Maczewski Podinspektor Centralna Informacja 91 4245929 62
Joanna Majdańska Kierownik Referatu Referat Spraw Obywatelskich 91 4245937 62
Lidia Malon Główny Specjalista Referat Spraw Obywatelskich 91 4245949 62
Hubert Massalski Inspektor Referat Komunikacji 91 4629554 Filia/17
Barbara Mastalska Inspektor Referat Komunikacji 91 4629606, wew. 1303 Filia/01
Lidia Matlak Dyrektor Biura 91 4245350 57A
Alina Mikoś Inspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4245339 47
Barbara Mistelska Główny Specjalista Referat Spraw Obywatelskich 91 4245326 29
Marzena Miszczuk Główny Specjalista Referat Komunikacji 91 4245970 62
Wioletta Młynarska Inspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4245341, 91 4245941 62
Katarzyna Molenda Podinspektor Referat Komunikacji 91 4245274 62
Karolina Mroczek Podinspektor Referat Działalności Gospodarczej 91 4245608 33
Monika Muszyńska-Kodrzycka Inspektor Referat Komunikacji 91 4245262 55
Anna Nerka Inspektor Referat Działalności Gospodarczej 91 4245006 36
Robert Niewiadomski Inspektor Referat Komunikacji 91 4245023 62
Jolanta Okrasa Główny Specjalista Referat Spraw Obywatelskich 91 4245938, 91 4245330 Archiwum BOI
Monika Olejniczak Pracownik II stopnia Kancelaria Główna 91 4245981 62
Iwona Onyszko Pracownik II stopnia Centralna Informacja 91 4245929, 91 4351254 62
Barbara Ostrowska Pracownik II stopnia Referat Spraw Obywatelskich 91 4245330 Archiwum BOI
Krzysztof Oślizło Podinspektor Referat Komunikacji 91 4245271 62
Wiesława Pałosz Inspektor Referat Komunikacji 91 4245286 49
Beata Pelczyk Główny Specjalista Referat Komunikacji 91 4245961 62
Małgorzata Pilawska Główny Specjalista Referat Spraw Obywatelskich 91 4245344 54
Hanna Piwowarska Inspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4245942, 91 4245335 62
Renata Pliszka Podinspektor Stanowiska ds. szkół nauki jazdy i stacji kontroli pojazdów 91 4245285 40
Małgorzata Płotczyk Inspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4245329 27
Joanna Podkowińska Podinspektor Kancelaria Poczty 91 4351254, 91 4245929 23
Bogusława Pogorzelczyk Inspektor Referat Komunikacji 91 4245973 62
Edward Popielarz Główny Specjalista Referat Komunikacji 91 4245274 51
Łukasz Ptaszyński 91 4245273 49
Zofia Pudlis Inspektor Referat Komunikacji 91 4245286 49
Marlena Rabiej-Gwadera Podinspektor Referat Komunikacji 91 4629607, wew. 1304 Filia/01
Anna Rakowska Inspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4245329 27
Ewa Rąglewska Podinspektor Referat Komunikacji 91 4245283 49
Katarzyna Rodacka Podinspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4245342, 91 4245326 46a
Halina Rogaś Inspektor Samodzielne stanowisko ds. repatriacji 91 4245329 26
Halina Roszko Inspektor Referat Działalności Gospodarczej 91 4245354 25
Krystyna Sędzik Podinspektor Stanowisko ds. uprawnień transportowych 91 4245604 31
Danuta Słupińska Główny Specjalista Stanowisko ds. bezpieczeństwa informatycznego i systemów elektronicznych 91 4245967 24A
Piotr Sosnowski Pracownik II stopnia Referat Komunikacji 91 4245952 62
Agnieszka Spałek-Pytlińska Pracownik II stopnia Centralna Informacja 91 4245932, 91 4245931 62
Denis Sroka Podinspektor Referat Komunikacji 91 4245965 62
Monika Stachy Podinspektor Referat Komunikacji 91 4245962 62
Justyna Stańczak Inspektor Referat Komunikacji 91 4245857 52
Aleksandra Stasiak Główny Specjalista Referat Działalności Gospodarczej 91 4245611 38
Krzysztof Stasiński Młodszy Referent Referat Komunikacji 91 4245957 62
Alicja Stefańska Podinspektor Kancelaria Poczty 91 4245002 42
Małgorzata Stefańska Główny Specjalista Stanowisko ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 91 4245603 44
Małgorzata Steinmetz Inspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4629602, wew. 1306, 91 4629603, wew. 1307 Filia/02
Waldemar Sucherski Główny Specjalista Referat Spraw Obywatelskich 91 4245345 53
Karolina Suszczyńska Pracownik II stopnia Kancelaria Poczty 91 4245002 42
Iwona Syrek Główny Specjalista Referat Spraw Obywatelskich 91 4245345 53
Beata Szałek Główny Specjalista Referat Komunikacji 91 4245272 52
Włodzimierz Szczęśniak Inspektor Referat Komunikacji 91 4641877, wew. 1305 Filia/17
Anna Szlaska Podinspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4245942 62
Bożena Szot-Kozajda Inspektor Referat Komunikacji 91 4245283 49
Joanna  Szumska Referat Spraw Obywatelskich 91 4245330 Archiwum BOI
Elżbieta Szydłowska Główny Specjalista Referat Komunikacji 91 4245857 52
Bożena Szymańska Pracownik I stopnia Referat Spraw Obywatelskich 91 4245329 29
Ewa Szymańska Inspektor Sekretariat BOI 91 4245267, fax 91 4245282, 91 4230232 57
Julita Szymczyk Główny Specjalista Referat Spraw Obywatelskich 91 4245333 54A
Anna Szyndlarewicz Podinspektor Referat Komunikacji 91 4629607, wew. 1304 Filia/01
Eliza Tałajkowska Inspektor Stanowisko ds. zbiórek i rzeczy znalezionych 91 4351123 39
Bożena Taudul Kierownik Referatu Referat Komunikacji 91 4245940 62
Edyta Taudul Główny Specjalista Referat Komunikacji 91 4245275 49
Emilia Tudrujek Pracownik II stopnia Referat Komunikacji 91 4245273 51
Agnieszka Tymińska Podinspektor Sekretariat BOI 91 4245350, 91 4224876 57
Krystyna Uramek Główny Specjalista Referat Spraw Obywatelskich 91 4629602, wew. 1306, 91 4629603, wew. 1307 Filia/02
Agata Urynowicz Prace Interwencyjne Referat Komunikacji 91 4641877, wew. 1305 Filia/17
Barbara Wachowska Główny Specjalista Referat Komunikacji 91 4629554 Filia/17
Aleksander Waldon Podinspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4245330 Archiwum BOI
Małgorzata Wąsiewicz-Kotas Główny Specjalista SEKRETARIAT/informacja Filii UM (e-mail: filia@um.szczecin.pl) 91 4627172, wew. 1309, fax 91 4629601, wew. 1311 Filia/03
Izabela Wegner Główny Specjalista Referat Spraw Obywatelskich 91 4245333 54A
Teresa Wegner Główny Specjalista Referat Spraw Obywatelskich 91 4245334 47
Izabela Witkowska Inspektor Kancelaria Poczty 91 4245693 42
Iwona Włodarska Podinspektor Kancelaria Poczty 91 4245327 42
Krystyna Wojciechowska Główny Specjalista Referat Spraw Obywatelskich 91 4245974 62
Anna Wolano Podinspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4245340, 91 4245945 47
Barbara Wójcik Inspektor Referat Komunikacji 91 4245958 62
Katarzyna Wójcik Inspektor Referat Komunikacji 91 4245271 62
Adriana Wróblewska Podinspektor Stanowisko ds. postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji ludności 91 4245333 54A
Aleksandra Wyrwicz-Łydzińska Podinspektor Kancelaria Poczty 91 4245002 42
Agnieszka Zajdel Główny Specjalista Referat Spraw Obywatelskich 91 4245949 62
Małgorzata Zajdel Podinspektor Referat Spraw Obywatelskich 91 4245945, 91 4245339 62
Dorota Zubiak Główny Specjalista Referat Komunikacji 91 4245272 52
Iwona Żak Główny Specjalista Referat Spraw Obywatelskich 91 4245332, 91 4223312 28A
Andrzej Żbikowski Główny Specjalista Stanowisko ds. zgromadzeń i społeczeństwa informacyjnego 91 4245328 45
Anna Żywuszko Główny Specjalista Referat Komunikacji 91 4245959 62
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin