Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 39982352

Aktualna strona: 1070817

Wydrukowano: 1698

Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin


Struktura wewnętrzna Urzędu Miasta Szczecin wynika z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie w Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zmiany: Zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r.; Zarządzenie Nr 131/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2013 r. ).

W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały i biura na prawach wydziałów oznaczone odpowiednio symbolami

Lp. Wydziały i Biura
1 Biuro Prezydenta Miasta - BPM,
2 Biuro Rady Miasta - BRM,
3 Biuro Strategii - BS,
4 Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu - WOIiB,
5 Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego - WKiAW,
6 Wydział Organizacyjny - WO,
7 Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej - BKSiM,
8 Biuro Obsługi Interesantów - BOI,
9 Urząd Stanu Cywilnego - USC,
10 Biuro ds. Zamówień Publicznych - BZP,
11 Wydział Oświaty - WOś,
12 Wydział Kultury - WK,
13 Wydział Sportu - WS,
14 Wydział Spraw Społecznych - WSS,
15 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych - BOP
16 Wydział Inwestycji Miejskich - WIM,
17 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej - WUiAB,
18 Biuro Geodety Miasta - BGM,
19 Wydział Gospodarki Nieruchomościami - WGN,
20 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - WGKiOŚ,
21 Wydział Zarządzania Finansami Miasta - WZFM,
22 Wydział Księgowości - WKs,
23 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - WPiOL,
24 Wydział Egzekucji Administracyjnej - WEA,
25 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - WZKiOL,
26 Wydział Informatyki - WInf,
27 Biuro Obsługi Urzędu - BOU,
28 Biuro Nadzoru Właścicielskiego - BNW,

Biura na prawach samodzielnych referatów:

Lp. Biura
1 Biuro Prawne - BP,
2 Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych - BOIN,
3 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów - BMRK,
4 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - BMKZ.

Filia oznaczona symbolem - UM/F


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin