Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert Data decyzji
BDO/PS/2023/059    Realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina w 2023 roku. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego   2023/02/16   2023/02/28  
BDO/WEA/2024/056   Prowadzenie Centrum Edukacji Leśnej "SZMARAGD" przy ul. Kopalnianej 12 w Szczecinie poprzez działania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w tym edukacji przyrodniczo-leśnej w latach 2024-2026 Realizacja programu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w tym edukacji przyrodniczo-leśnej w oparciu o udostępnioną na ten cel nieruchomość położoną w Parku Leśnym Zdroje pod adresem: ul. Kopalniana 12 w Szczecinie wraz z majątkiem ruchomym, należącą do Gminy Miasto Szczecin.    2024/02/23   2024/02/29  
BDO/IK/2024/054   Kibice Razem wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2024/02/13   2024/02/27  
BDO/SP/2024/051   Wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Szczecin Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2024/02/02   2024/02/13  
BDO/SP/2024/050   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej Zadanie będzie polegało na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, zwanej dalej ustawą o zatrudnieniu socjalnym.   2024/01/26   2024/01/31  
BDO/WEA/2024/049   Sterylizacja i kastracja oraz znakowanie kotów wolno żyjących ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego   2024/01/23   2024/02/22  
BDO/KK/2024/048   Akademia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2025 działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2024/01/29   2024/02/05  
BDO/WEA/2024/046   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla kotów wolno żyjących Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na zorganizowaniu w 2024 r. pomocy lekarsko weterynaryjnej dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasta Szczecin, które pozostają pod opieką Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących.    2024/01/03   2024/01/22  
BDO/MG/2024/045   Wspieranie Piłki Nożnej Wiosna 2024 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2024/01/05   2024/01/18  
BDO/MG/2024/044   UWAGA ! ZMIANA WARUNKÓW KONKURSU Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego - Wsparcie dla klubów biorących udział w rozgrywkach centralnych w Piłce Nożnej - Wiosna 2024. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2024/01/11   2024/01/25  
BDO/WEA/2024/043   Wspieranie rodziny w kryzysie, w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym   2023/12/29   2024/01/09  
BDO/SP/2024/042   Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach wspomaganych dla 19 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy: - al. Piastów 70 dla 7 osób Zadanie polega na świadczeniu całodobowych usług opieki i wsparcia dla mieszkańców Szczecina ze względu na niepełnosprawność, przewlekłą chorobę lub podeszły wiek. Usługi będą świadczone w mieszkaniach wspomaganych w Szczecinie przy al. Piastów 70, ul. Jana Karola Chodkiewicza 10, ul. Józefa Romana 11.   2023/12/15   2023/12/21  
BDO/KK/2024/041   Obsługa inicjatywy lokalnej – wsparcie procesu realizacji inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w zakresie m.in. edukacji, obsługi oraz promocji działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2023/12/15   2024/01/12  
BDO/WEA/2024/040   Prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców. Przedmiotem konkursu jest realizacja działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną, w szczególności poprzez prowadzenie poradnictwa indywidualnego, strony internetowej oraz szkoleń o charakterze językowo-integracyjnym.   2023/12/11   2023/12/18  
BDO/MG/2024/039   Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/12/12   2024/01/31  
BDO/MG/2024/038   Sport dzieci i młodzieży - sport w systemie szkolnym Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2023/12/11   2024/01/04  
BDO/MG/2024/037   Program wsparcia sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2023/12/11   2024/01/04  
BDO/MG/2024/036   Wspieranie sportów walki Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2023/12/11   2024/01/08  
BDO/MG/2024/035   UWAGA ! ZMIANA WARUNKÓW KONKURSU Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych - I półrocze 2024r. Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej   2023/12/29   2024/01/10  
BDO/WEA/2024/034   Opieka paliatywna Zadanie będzie polegało na wsparciu opieki paliatywnej, adresowanej do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, w szczególności na działaniach skierowanych do osób objętych opieką paliatywną, w tym rehabilitacji fizycznej i psychicznej.    2023/12/12   2024/01/04  
BDO/SP/2024/033   Punkt pierwszej pomocy Pomoc spoleczna    2023/12/13   2023/12/21  
BDO/SP/2024/032   Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie. Pomoc spoleczna    2023/12/08   2023/12/21  
BDO/SP/2024/031   Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej wybranymi świadczeniami rzeczowymi, w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli. Pomoc spoleczna    2023/12/08   2023/12/21  
BDO/SP/2024/030   Reintegracja społeczna osób w kryzysie bezdomności, w tym zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień. Pomoc społeczna   2023/12/08   2023/12/28  
BDO/MG/2024/029   Wspieranie sportów indywidualnych Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2023/12/08   2024/01/04  
BDO/MG/2024/028   Sport dzieci i młodzieży realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/12/08   2024/01/04  
BDO/MG/2024/027   Sport dzieci i młodzieży - Sport akademicki. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2023/12/08   2024/01/04  
BDO/MG/2024/026   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - I półrocze 2024 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/12/12   2024/01/04  
BDO/SP/2024/025   Zapewnienie Rehabilitacji dla Osób z Niepełnosprawnościami i ich Rodzin Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2023/12/07   2023/12/21  
BDO/SP/2024/024   Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2023/12/07   2023/12/21  
BDO/SP/2024/023   Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień - prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2023/12/07   2023/12/21  
BDO/SP/2024/022   Integracja i aktywizacja osób starszych - wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2023/12/07   2023/12/21  
BDO/SP/2024/021   Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie Pomoc społeczna   2023/12/07   2023/12/21  
BDO/WEA/2024/020   Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego. Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego.   2023/12/07   2023/12/19  
BDO/WEA/2024/019   Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu działań uprzedzających w ramach profilaktyki selektywnej, korygujących zachowania ryzykowne, skierowanych do jednostek lub grup, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów wynikających ze stosowania narkotyków, w tym nowych syntetycznych substancji psychoaktywnych – NSP (w szczególności dzieci i młodzież podejmująca zachowania ryzykowne, eksperymentująca z używkami, dzieci osób uzależnionych itp.).   2023/12/07   2023/12/14  
BDO/WEA/2024/018   Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz wykonywanie ratownictwa wodnego na kąpieliskach i kompleksie rekreacyjnym Arkonka. Realizację zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych Gminy Miasto Szczecin przewidzianych w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2023 poz. 714 t.j. z późn. zm.),   2023/12/07   2023/12/08  
BDO/SP/2024/017   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie art. 17 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. Pomoc społeczna   2023/12/11   2023/12/21  
BDO/SP/2024/016   Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2023/12/07   2023/12/21  
BDO/SP/2024/015   Profilaktyka prowadzona w placówkach wsparcia dziennego Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2023/12/07   2023/12/21  
BDO/SP/2024/014   Wspieranie rodziny przez pedagoga rodzinnegow pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczej. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastęczej    2023/12/07   2023/12/21  
BDO/SP/2024/013   Prowadzenie redystrybucji żywnosci na rzecz potrzebujacych mieszkańców Gminy Miasto Szczecin Pomoc spoleczna    2023/12/07   2023/12/18  
BDO/WEA/2024/012   Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym programów z zakresu redukcji szkód, w obszarze rozwiązywania problemów narkomanii. Zadanie z zakresu redukcji szkód, polegające na prowadzeniu działań profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych, wspierających i pomocowych, mających na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie skutków przyjmowania substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców Szczecina.   2023/12/07   2023/12/13  
BDO/WEA/2024/011   Realizacja kompleksowych programów informacyjno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych, ich nauczycieli oraz opiekunów. Zadanie polegające na prowadzeniu kompleksowych, interdyscyplinarnych działań w formie warsztatowej z zakresu uniwersalnej profilaktyki uzależnień, których celem jest rozwinięcie kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców/opiekunów w trzech obszarach: wiedza, umiejętności, postawy społeczne.   2023/12/07   2023/12/13  
BDO/WEA/2024/010   Udzielanie wsparcia Stowarzyszeniom Abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez Stowarzyszenia Abstynenckie długofalowych działań wspierających osoby utrzymujące abstynencję oraz osoby współuzależnione, mających na celu zmianę negatywnych nawyków oraz utrwalanie prawidłowych wzorów zachowań i funkcjonowania w życiu społecznym.   2023/12/07   2023/12/14  
BDO/WEA/2024/009   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym FAS, w tym wspomaganie rozwoju dziecka przez diagnozę i terapię. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu wielokierunkowych działań zwiększających dostępność pomocy dla dzieci z FAS, ich opiekunów oraz kadry pracującej na rzecz tych osób, w szczególności specjalistycznych form o charakterze profilaktycznym, edukacyjno - informacyjnym oraz wspierającym z wykorzystaniem diagnozy psychofizycznej dedykowanej dzieciom z nieprawidłowościami rozwojowymi połączonych z wydaniem opinii z zaleceniami i zapewnieniem specjalistycznego programu terapeutycznego.   2023/12/07   2023/12/13  
BDO/WEA/2024/008   Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami korekcyjnych działań terapeutycznych, skierowanych do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ich rodzin i bliskich oraz osób współuzależnionych.   2023/12/07   2023/12/13  
BDO/PS/2024/007   Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin w 2024 roku Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2023/12/07   2023/12/20  
BDO/PS/2024/006   Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji w 2024 roku Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2023/12/07   2023/12/20  
BDO/JG/2024/005   Prowadzenie „Inkubatora” w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie odpowiadającego na potrzeby szczecińskiego sektora pozarządowego oraz społeczności lokalnej; wspierającego organizacje w zakresie kultury, edukacji, realizacji inicjatyw społecznych oraz rozwoju współpracy z sektorem kreatywnym Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2023/12/07   2023/12/15  
BDO/KK/2024/004   Prowadzenie Centrum Wolontariatu zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu    2023/12/07   2023/12/20  
BDO/KK/2024/003   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2023/12/07   2023/12/20  
BDO/KK/2024/002   Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2024 roku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2023/11/17   2023/11/30  
BDO/SP/2024/001   Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Szczecinie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecznosci lokalnej   2023/12/07   2023/12/18  
BDO/PS/2023/058   Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych w 2023 roku działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2023/02/16   2023/02/28  
BDO/KK/2023/056   Realizacja zadań mających na celu wsparcie edukacyjne i informacyjne mieszkańców w procesie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2023/02/17   2023/02/27  
BDO/KK/2023/053   Obsługa inicjatywy lokalnej – wsparcie procesu realizacji inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w zakresie m.in. edukacji, obsługi oraz promocji Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2023/02/17   2023/02/27  
BDO/KK/2023/039   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury w Szczecinie w 2023 roku (szczegóły w opisie zadania) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2023/01/03   2023/01/27  
BDO/PS/2023/004   Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin w 2023 roku Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32   2022/12/08   2023/01/02  
BDO/KK/2023/002   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2022/12/08   2022/12/19  
BDO/KK/2023/001   Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2023 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2022/11/17   2022/11/29