Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwalne akty prawne

ROCZNE PROGRAMY WSPÓŁPRACY:

2022: Uchwała Nr XXXII/930/21 w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

2021: Uchwała Nr XXII/667/20 w sprawie Programu współprcay Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2021 rok

2020: Uchwała Nr XII/442/19 w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pozytku publicznego na 2020 rok

2019: Uchwała Nr I/4/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie  Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok  

2018: Uchwała Nr XXXIV/932/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2017  r. w sprawie  Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok  

2017: Uchwała Nr XXIV/571/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2016 r. Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok  

2016: Uchwała Nr XIII/298/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok" 

2015: Uchwała Nr XLVI /1365/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok" 

2014: Uchwała Nr XXXV/1022/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”

2013: Uchwała Nr XXXIII/976/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 09 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie "Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok"  Uchwała Nr XXIV/707/12 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”

2012: Uchwała Nr XIII/311/11 Rady Miasta Szczecin w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”

2011: Program współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 

2010: Program współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010 

2009: Program współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku

2008: Program współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku

2007: Program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok

2006: Program wspólpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok

2005: Program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok

2004: Program wspólpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2004 rok

RAPORTY Z REALIZACJI PROGRAMÓW:

2021: RAPORT

2020: RAPORT

2019: RAPORT

2018: RAPORT

2017: RAPORT ZAŁĄCZNIK

2016: RAPORT ZAŁĄCZNIK

2015: RAPORT ZAŁĄCZNIK

2014: RAPORT ZAŁĄCZNIK

2013: RAPORT ZAŁĄCZNIK

2012: RAPORT

2011: RAPORT

2008: RAPORT 

INNE:  

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA:

 
Polityka rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - dotyczy Strategii Rozwoju Szczecina
 
ZASADY KONTROLI:  Zasady i tryb sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane 

WSPÓŁPRACA FINANSOWA:

Zarządzenie Nr 44/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lutego 2016r. zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych

Zarządzenie Nr 512/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 499/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 453/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 635/10 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie szczegółowych zasad współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 583/08 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 662/07 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartych konkursów ofert 

Zasady zlecania zadań publicznych w trybie OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT oraz przydziału lokali komunalnych - Zarządzenie 123/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 marca 2006 roku

Zasady zlecania zadań publicznych w trybie OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT oraz przydziału lokali komunalnych - Zarządzenie Nr 639/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2005 roku

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15.12.2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania z dn. 27 grudnia 2005r.

Rozporządzenie o obowiązku badania sprawozdań organizacji pożytku publicznego

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/01/03, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2023/01/09 13:57:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2023/01/09 13:57:28 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2023/01/09 13:45:15 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/12/27 09:51:44 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/12/27 09:50:41 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/12/27 09:49:18 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/12/27 09:48:04 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/12/27 09:46:46 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/12/27 09:29:28 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/12/27 09:27:29 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/12/27 09:27:04 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/12/27 09:26:18 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/12/27 09:24:28 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/12/27 09:23:53 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/12/27 09:23:34 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/12/27 09:08:30 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/12/27 09:07:46 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/12/27 09:05:51 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/12/27 09:04:46 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/12/27 09:03:24 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/12/27 09:02:33 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/12/27 08:59:33 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/12/27 08:59:10 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/12/27 08:54:55 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/12/27 08:51:39 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/12/27 08:51:06 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/03 09:49:55 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/03 09:48:13 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/03 09:25:23 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/03 09:24:12 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/03 09:11:48 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/03 09:09:30 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/03 08:53:50 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/03 08:38:38 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/02 12:52:30 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/02 10:29:00 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/10/17 12:24:39 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/10/17 12:10:04 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/10/09 11:05:18 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/13 11:04:23 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/05 15:08:43 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/09/03 13:33:05 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/09/03 13:31:32 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/09/03 13:25:54 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/09/03 13:20:30 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/09/03 12:34:09 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/08/23 16:00:47 nowa pozycja