Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 491/12 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok

Data podpisania: 2012/10/31

Data wejścia w życie: 2012/10/31


ZARZĄDZENIE NR 491/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 października 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835,
Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 1/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2012 r., ( zm. Zarządzenie Nr 27/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 stycznia 2012 r., zm. Zarządzenie Nr 38/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r., zm. Zarządzenie Nr 92/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2012 r., . Zarządzenie Nr 146/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzenie Nr 253/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2012 r., Zarządzenie Nr 311/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2012 r., Zarządzenie Nr 365/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 sierpnia 2012 r., Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 403/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r., Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 446/12 z dnia 28 września 2012 r.) załączniki Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom/Kierownikom właściwych Wydziałów/Biur.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/10/31, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Renata Rolska-Kamińska, dnia: 2012/11/13 13:11:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Rolska-Kamińska 2012/11/13 13:11:58 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/11/13 11:55:22 nowa pozycja