Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 622/03 w sprawie przyjęcia regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Data podpisania: 2003/11/14

Data wejścia w życie: 2003/11/14


ZARZĄDZENIE NR 622/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 14 listopada 2003r.


sprawie przyjęcia regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie § 27 ust. 3 Uchwały Nr VI/114/2003 Rady Miasta Szczecina z dnia 09 czerwca 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r., Nr 58, poz. 1047) w związku art. 30 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 983, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 80/03 Prezydenta Miasta z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie przyjęcia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 13:33:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 13:33:09 nowa pozycja