Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
VIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2015-05-26 10.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przemówienie Prezydenta Miasta z okazji 25-lecia samorządu w Polsce.
3. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina prof. Marii Radomskiej-Tomczuk.
4. Zatwierdzenie protokołu z VII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 21 kwietnia 2015 r.
5. Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie złożenia hołdu Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w 80 rocznicę śmierci.
6. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 116/15 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - E. Plater - kościół” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 25
  - 117/15 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 6” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 118/15 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port 2” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 119/15 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Małe Błonia” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 105/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Aleksandra Kostki Napierskiego, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 106/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Kwiatów Polskich 45,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 107/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego pułkownika Ryszarda Kuklińskiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 102/15 (komentarzy: 0) - zaopiniowania projektu planu aglomeracji Szczecin Lewobrzeże,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 103/15 (komentarzy: 0) - zaopiniowania projektu planu aglomeracji Szczecin Prawobrzeże,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 114/15 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 89/15 (komentarzy: 0) - wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 6 z Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3 i jej likwidacji oraz zmiany nazwy Stałego Ośrodka Dokształcenia Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 90/15 (komentarzy: 0) - wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 z Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19 i jego likwidacji oraz zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 91/15 (komentarzy: 0) - wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3, Szkoły Policealnej Nr 2 z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6, i ich likwidacji oraz zmiany nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 96/15 (komentarzy: 0) - wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 7 z Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, al. 3 Maja 1a oraz jej likwidacji,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 97/15 (komentarzy: 0) - wyłączenia Technikum Uzupełniającego Łączności z Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30 oraz jego likwidacji,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 98/15 (komentarzy: 0) - wyłączenia Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego z Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21 oraz jego likwidacji,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 99/15 (komentarzy: 0) - wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, Technikum Handlowego, Szkoły Policealnej Nr 3 z Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 1 i ich likwidacji oraz zmiany nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 111/15 (komentarzy: 0) - zmiany nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, ul. Klonowica 14,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 112/15 (komentarzy: 0) - zmiany nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, ul. Racibora 60,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 113/15 (komentarzy: 0) - zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 121/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta Szczecin dotyczącego utworzenia Zespołu Szkół Nr 16 w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 122/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta Szczecin dotyczącego utworzenia Zespołu Szkół Nr 15 w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 123/15 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 14/15 (komentarzy: 0) (wersja 2) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 104/15 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 115/15 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 110/15 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie uaktualnienia adresów obiektów komunalnych stanowiących bazę Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 108/15 (komentarzy: 0) - delegowania przedstawicieli Miasta Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 109/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na odnowienie porozumienia o współpracy partnerskiej między Gminą Miasto Szczecin a Miastem Kłajpeda w Republice Litewskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 120/15 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 124/15 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 22
  - 125/15 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 126/15 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 127/15 (komentarzy: 0) - nadania nazw urzędowych ulicom oraz skwerowi w Szczecinie (skwer Kapitanów, ul. Generalska, ul. Muzyczna, ul. Czesława Niemena, ul. Salamandry, ul. Franciszka,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 129/15 (komentarzy: 0) - zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żelechowa,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 128/15 (komentarzy: 0) - zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - Stanowisko Rady Miasta w sprawie wspierania starań Gminy Kołbaskowo wybudowanie obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK-13.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
9. Raport z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Szczecin za 2014 r.
11. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XLVI/1356/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 03 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny Gminy Miasto Szczecin na lata 2014 -2016".
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
14. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z VIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin