Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 45/05 w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Data podpisania: 2005/01/26

Data wejścia w życie: 2005/01/26


 

ZARZĄDZENIE NR 45/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 26 stycznia 2005 r.

w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

        Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 305/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm. Zarządzenia Nr 363/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004 r., Zarządzenie Nr 460/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 02 listopada 2004 r., Zarządzenie Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 04 stycznia 2005 r), zarządzam co następuje:


    § 1. 1. Powołuje się Zespół Koordynacyjny ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, w składzie:

Przewodniczący:
1) Urszula Berlińska -    Dyrektor Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta,

Członkowie:
2) Zbigniew Paszkowski -    Architekt Miasta,

3) Elżbieta Masojć -    Dyrektor Wydziału Oświaty,

4) Tomasz Lachowicz -    Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej,

5) Łukasz Pundyk -    Dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych,

6) Paweł Rutkowski -    p.o. Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Uzytkowych,

7) Michał Przepiera -    Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

8) Roman Konieczny -    Dyrektor Wydziału Informatyki

9) Janusz Piórkowski -    Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta,

10) Wiesława Rabińska -    Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej

11) Katarzyna Domagała -    Zastępca Dyrektora Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych,

12) Joanna Martyniuk -    Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego,

13) Witold Buczyński -    Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich,

14) Jacek Kudelski -    Zastępca Dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości,

15) Iwona Bobrek -    Kierownik Biura Biura Budżetu,

16) Paweł Szczyrski -    Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych,

17) Jerzy Raducha -    Główny Specjalista w Biurze ds. Organizacji Regat,

Sekretarz :
18) Igor Jasiński -    Podinspektor w Wydziale Współpracy Międzynarodowej i Fuduszy Pomocowych.

    2. Zadaniem zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest koordynowanie działań w celu efektywnego pozyskiwania środków zewnętrznych niezbędnych dla rozwoju Miasta.

    § 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. rozwoju, inwestycji, pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji miasta oraz przeciwdziałania bezrobociu.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta, wytworzono: 2006/08/18, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/18 14:24:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/18 14:24:37 nowa pozycja