Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 163/05 w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM

Data podpisania: 2005/04/01

Data wejścia w życie: 2005/04/01


 

ZARZĄDZENIE NR 163/05
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 1 kwietnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM.

        Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), w związku z § 2 Uchwały Nr XL/501/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 1997 r. w sprawie dofinansowania z budżetu Miasta remontów części wspólnych budynków mieszkalnych stanowiących współwłasność Miasta lub jednostek organizacyjnych z udziałem Miasta oraz zmiany uchwały o społecznych inicjatywach lokalnych (zm. Uchwała Nr XXVI/675/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 czerwca 2000 r.) zarządzam, co następuje:


    § 1. Przyjmuje się do realizacji:
1) Regulamin Programu NASZ DOM, którego treść stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) Regulamin Programu NASZ DOM - Finansowanie Remontów Dźwigów, którego treść stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) Regulamin Konkursu Najlepsza Wspólnota 2005 roku, którego treść stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

    § 2.1. Środkami przeznaczonymi na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach niniejszego regulaminu dysponuje Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych. 
    2. Na regulamin Nr 1 przeznacza się 96 % kwoty budżetu na dany rok, na Regulamin Nr 2 - 3 % budżetu na dany rok, na Regulamin Nr 3 - 1 % budżetu na dany rok. 
    3. W ramach realizacji Programu w danym roku, w celu efektywnego gospodarowania Programem, obowiązkiem Dyrektora WMILU jest dokonywanie stosownych korekt wyznaczonych wyżej proporcji przeznaczając środki z Regulaminu Nr 2 na realizację wniosków objętych Regulaminem Nr 1. 

    § 3. Tracą moc Zarządzenia: nr 411/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Programu NASZ DOM, Nr 676 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 grudnia 2003 r., Nr 186/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 14 maja 2004 r., Nr 331/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 sierpnia 2004 r.) 

    § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych. 

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2006/08/29, odpowiedzialny/a: Piotr Gumowski, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/29 13:01:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/29 13:01:45 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/29 11:11:14 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/29 10:47:23 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/29 10:46:29 nowa pozycja