Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 133/05 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Prezydenckiej Rady ds. Organizacji Pozarządowych

Data podpisania: 2005/03/08

Data wejścia w życie: 2005/03/08


 

ZARZĄDZENIE NR 133/05
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 8 marca 2005 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Prezydenckiej Rady ds. Organizacji Pozarządowych.

        Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135) oraz w związku z § 8 ust. 1 Zasad zlecania realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 514/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie zasad zlecania realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zm. Zarządzenie Nr 7/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 11 stycznia 2005 roku) zarządzam, co następuje:


    § 1. W Zarządzeniu Nr 83/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie powołania Prezydenckiej Rady ds. Organizacji Pozarządowych w § 1 dodaje się punkty 23–25 w brzmieniu:

“23) Szymon Żyto - Prezes Zachodniopomorskiego Centrum Wolontariatu,
24) Jarosław Choziak - Wiceprezes Zachodniopomorskiej Federacji Sportu,
25) Anna Łukomska - Pracownik Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego Pomerania.”

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 83/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie powołania Prezydenckiej Rady ds. Organizacji Pozarządowych nie ulegają zmianie.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/08/25, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/28 13:20:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/28 13:20:09 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/25 15:24:32 nowa pozycja