Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 180/05 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/692/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Szczecin na 2005 r.

Data podpisania: 2005/04/12

Data wejścia w życie: 2005/04/12


 

ZARZĄDZENIE NR 180/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 12 kwietnia 2005 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/692/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Szczecin na 2005 r.

        Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148; Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, nr 273 poz. 2703 oraz z 2005 Nr 14 poz. 114) zarządzam co następuje:


§ 1. Ustalam układ wykonawczy do uchwały Nr XXXVI/692/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Szczecin na 2005 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2 i 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wz. Prezydenta Miasta        

Anna Nowak                
Zastępca Prezydenta        

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/08/30, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/31 10:49:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/31 10:49:58 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/30 09:00:38 nowa pozycja