Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 314/05 w sprawie powołania Komisji Koordynacyjnej i ustalenia wzoru formularzy

Data podpisania: 2005/06/21

Data wejścia w życie: 2005/06/21


 

ZARZĄDZENIE NR 314/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 21 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Koordynacyjnej i ustalenia wzoru formularzy

        Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 305/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2004r. (zm. Zarządzenie Nr 363/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004r., Zarządzenie Nr 460/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 listopada 2004r., Zarządzenie Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 stycznia 2005r., Zarządzenie Nr 205/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2005r., Zarządzenie Nr 290/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 czerwca 2005r.) w związku z Uchwałą Nr XXI/620/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 lutego 2000r.w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych miasta Szczecina (zm. Uchwała Nr LII/1179/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 maja 2002r., Uchwała Nr VII/136/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 czerwca 2003r.) zarządzam, co następuje:


    § 1. Powołuje się Komisję Koordynacyjną w składzie:

Przewodniczący:
1) Urszula Berlińska

-  Dyrektor Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta,


Zastępca Przewodniczącego:
2) Zbigniew Stasiów

-  Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta,


Członkowie:
3) Krzysztof Michalski

-  Zastępca Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta,

4) Wiesław Makay

-  Kierownik Zespołu w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta,

5) Edward Bartosiński

-  Starszy Projektant w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta,

6) Michał Przepiera

-  Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

7) Jakub Kujath

-  Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

8) Eulalia Fronczak-Raś

-  Kierownik Referatu w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej,

9) Barbara Krzeszowiak

-  Kierownik Referatu Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

10) Tadeusz Żabiński

-  p.o. Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich,

11) Krystyna Bartnik

-  Kierownik Referatu Wydziału Inwestycji Miejskich,

12) Grażyna Kulpa-Jarocka

-  Kierownik Referatu w Wydziale Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych,

13) Halina Kozar Makocka

-  Główny Specjalista w Wydziale Strategii Rozwoju i Promocji Miasta,

14) Łukasz Pundyk

-  Dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych,

15) Bożena Włoszek

-  Inspektor w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej,

16) Stefania Rogozińska-Pacuk

-  Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego,

17) Bartosz Raszkowski

-  Główny Specjalista w Wydziale Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości,

18) Leszek Wodnicki

-  Główny Specjalista w Wydziale Sportu,

19) Zbigniew Paszkowski

-  Architekt Miasta,

20) Hans van de Sanden

-  Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji,


    § 2. Do zadań Komisji Koordynacyjnej, o której mowa w § 1, należy:
1) formalna weryfikacja wniosków inwestycyjnych przygotowanych przez poszczególne wydziały i biura Urzędu Miejskiego oraz podmioty z udziałem miasta, przekazanych za pośrednictwem Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta,
2) konsultacje i ocena wniosków inwestycyjnych,
3) opracowanie i przedłożenie Prezydentowi Miasta wstępnej wersji wieloletniego programu inwestycyjnego uwzględniającego zmiany w stosunku do uchwalonego programu.

    § 3. Ustala się wzory formularzy określających:
1) Informacje podstawowe i źródła finansowania zadania inwestycyjnego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Istotne cechy zadania inwestycyjnego stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3) Zestawienie zadań według priorytetów stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4) Ocenę zadania inwestycyjnego stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

    § 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta.

    § 5. Traci moc Zarządzenie Nr 90/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 12 marca 2004r. w sprawie powołania Komisji Koordynacyjnej i ustalenia wzoru formularzy.

    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta, wytworzono: 2006/09/07, odpowiedzialny/a: Natalia Latowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/07 15:04:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/07 15:04:40 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 14:37:56 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 14:33:38 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 14:28:18 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 14:24:24 nowa pozycja