Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 725/05 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków projektu budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok

Data podpisania: 2005/12/23

Data wejścia w życie: 2006/01/01


ZARZĄDZENIE Nr 725/05
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 23 grudnia 2005 r.

w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków projektu budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391 i Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611,Dz.U. Nr 189, poz. 1851,z 2004 r.Dz.U.Nr 96 poz.874,Dz.U.Nr 19 poz 177,Dz.U.93, poz.890,Dz.U.Nr.121,poz.1264,Dz.U.123 poz.1291, Dz.U.210 poz. 2135), zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok.

1) Harmonogram dochodów budżetowych ustalam w szczegółowości do dysponentów i miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Harmonogram wydatków budżetowych ustalam w szczegółowości do dysponentów i miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Realizacja wydatków budżetowych nie może przekraczać kwot ustalonych w harmonogramie, o którym mowa w § 1 w układzie narastającym.

§3. Dyrektorzy wydziałów i Kierownicy biur Urzędu Miejskiego będący dysponentami środków budżetowych realizują dochody i wydatki budżetowe zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1 i informują podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie.

§4.Nadzór nad realizacją harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych powierzam Dyrektorowi Wydziału Księgowości.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/19, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/19 09:22:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/19 09:22:08 nowa pozycja